"Olemme kuolleiden ekonomistien orjia"

 

 

"
Taloustieteilijöiden ja poliittisten filosofien ajatukset, olivat ne sitten oikeita tai vääriä, ovat vaikutusvaltaisempia kuin yleensä ajatellaan. Itseasiassa maailmaa ei juuri muu hallitse. Käytännön miehet, jotka kuvittelevat olevansa vapaita kaikista teoreettisista vaikutteista, ovat yleensä jonkun kuolleen ekonomistin orjia. Vallassa olevat hullut jotka kuulevat ääniä päässään, uuttavat raivonsa muutaman vuoden takaiselta akateemiselta tuhertelijalta. Minä olen varma, että oman edun tavoittelun merkitystä on suunnattomasti korostettu suhteessa ideoiden asteittaiseen levittäytymiseen

", John Maynard Keynes

 


Ylläoleva lainaus herra Keynesiltä on peräisin juuri lukemastani Jussi Ahokkaan ja Lauri Holapan rahataloutta käsittelevästä kirjasta "Rahatalous haltuun".

Se tuhertelija, johon Keynes em. lainauksessa erityisesti viittaa, on ns. klassisen taloustieteen isä Adam Smith. Smithin tuherteluilla on ollut hyvin kauaskantoiset seuraukset ja ne vaikuttavat yhä edelleen vahvasti meidän jokaisen elämään. 

Kirjan lukeminen oli samalla sekä hyvin valaiseva että järkyttävä kokemus: Valaisevaa on se että, Ahokas ja Holappa kykenevät hyvin perustellusti osoittamaan valtavirtaisen ns. uusklassisen talousteorian sekä siihen liittyvän rahateorian virheellisyyden. Järkytys tulee siitä, että teorioiden aivan ilmeisistä virheistä huolimatta, länsimaiden talouspolitiikka yhä edelleen vahvasti nojaa niihin.

 


 

Kirjoittajat kumoavat pätevästi kaikki uusklassisen talousteorian perusperiaatteet ja myös siihen kyteytyvän ns. klassisen hyödykerahatarinan.

Vaihtoehtoisena mallina kirjoittajat esittävät ns. jälkikeynesiläisen talousteorian, joka yhdistettynä ns. uuschartalistiseen rahateoriaan antaa aivan toisenlaisen käsityksen rahataloudellisesta todellisuudesta sekä nykyaikaisen rahatalouden tarjoamista mahdollisuuksista luoda taloudellista vakautta ja hyvinvointia.

Rahapoliittisesti suvereenilla valtiolla, jolla on vapaasti vaihtuva valuuttakurssi, on hyvin paljon enemmän julkisen talouden liikkumavaraa kuin yleisesti ymmärretään. Eikä pelkästään liikkumavaraa, vaan myös mahdollisuus tiettyjen kriteerien puitteissa asettaa omat yhteiskunnalliset tavoittensa hyvin vapaasti. Uuschartalistisen rahateorian mukaan em. kriteerit täyttävä valtio on ainoastaan resurssiriippuvainen, muttei koskaan rahoitusriippuvainen. 

Itse lisäisin edelliseen kuitenkin vielä myös tuottavuusvaatimuksen, mikä on tosin valtiolla hyvin erilainen kuin yksityisillä yrityksillä: julkisen investoinnin tulee pitkällä tähtäimellä tuottaa kutakuinkin vastaava määrä kokonaisverotuloja. Esim. satsauksen kansanterveyteen pitäisi tuottaa vaikkapa 50v aikajänteellä kutakuinkin sitä vastaavat kokonaisverotulot. 

Rahoitusriippumattomuus antaa valtiolle suuren vapauden asettaa haluamiaan tavoitteita. Kirjoittajat esitteleväkin oman hahmottelemansa työllisyys- ja vakausohjelman. Myös esim. talouskasvutavoitteesta voimme halutessamme luopua, sillä olipa taloudessa kasvua tai ei, niin kaikki yhteiskunnallisesti välttämättömät palvelut ja investoinnit voidaan jokatapauksessa aina rahoittaa.

Suomi ei valitettavasti enää ole rahapoliittisesti riippumaton eurojäsenyydestä johtuen, mikä supistaa julkisen talouden liikkumavaraa. Sitävastoin esim. Ruotsilla on mahdollisuus hyödyntää rahajärjestelmäänsä em. tavalla. Kaikkein parhaimmassa asemassa ovat valtiot, joiden valuutoilla on suuri reservikysyntä, tällöin suuretkaan julkiset alijäämät eivät merkittävästi laske valuutan vaihtokurssia. Esimerkkeinä vaikkapa USA, Japani, Sveitsi ja Englanti.

 


 

Talousteoriat eivät todellakaan ole pelkkää harmitonta akateemista puuhastelua, koska ne toimivat kuitenkin länsimaisen talouspolitiikan perustana. Virheellisillä talousteorioilla on ollut, ja yhä edelleen on, vakavia reaalisia seuraamuksia.

Pahin vahinko on ollut se, ettei talouden täyttä potentiaalia ole kyetty hyödyntämään. Lisäksi seurauksena on ollut talous- ja pankkikriisejä. Virheellisten teorioiden johdosta myös kriisien seuraamuksiakin on hoidettu virheellisesti. Esimerkkeinä vaikkapa Kreikan nujertaminen talouskuripolitiikalla (austerity), sekä EKP:n epätoivoinen yritelmä elvyttää taloutta nollakoroilla ja velkakirjojen tukiostoilla ("rahaelvytys", LTRO, QE). 

Lisäksi EKP:n korkosupressio on talouden tehokkaan elvyttämisen sijaan nostanut varallisuusarvoja ja täten rikastuttanut jo ennestäänkin rikkaita. Onpa "rahaelvytystä" kutsuttu myös "rikkaiden perustuloksi", eikä ollenkaan aiheetta.

 


 

Uusklassisen taloustieteen hegemonia murtuu hyvin hitaasti, eikä nykyinen aikuinen sukupolvi tule kokemaan mitään merkittäviä muutoksia, mutta toivottavasti jo seuraava sukupolvi pääsee nauttimaan enemmän todellisuuteen perustuvien talous- ja rahateorioiden tuottamasta hyvinvoinnista ja vakaudesta. 

"Rahatalous haltuun"-kirja sopii kaikille, jotka haluavat päivittää raha- ja talousymmärryksensä nykypäivään. Erityisesti sen rahan olemusta käsittelevän kappaleen tulisi olla osa jokaisen yleissivistystä. Kirja on suorastaan pakollista luettavaa kaikille niille, jotka toimivat missään vastuullisessa asemassa yhteiskunnassamme.

Aiheen popularisoimiseksi olisi toivottava, että kirjasta tulisi joskus myös yleistajuisempi versio, sillä monimutkaisilta vaikuttavat talouskäsitteet ovat loppujen lopuksi periatteiltaan hyvin yksinkertaisia ja ne voidaan esittää suurelta osin myös kuvallisesti. 

 


 

+ En olisi vuosi sitten itsekään uskonut tätä juuri kirjoittamaani juttua, mutta tutkittuani asiaa tarkemmin on ollut pakko alkaa pikkuhiljaa uskoa..

Kirjan olennainen sisältö blogi-muodossa.

Pekka Vauramon tekemä kirja-arvio.

Vastaava kirja englanniksi by prof. R.Wray

Uuschartalistinen valtionrahateoria (alias "MMT") pähkinänkuoressa:

  • kaikki raha on velkaa
  • verotus tekee valtion rahasta yleisesti hyväksytyn
  • valtion rahayksiköt ovat "veronmaksupoletteja"
  • valtio luo tyhjästä rahaa kuluttamalla sitä talouteen, jonka jälkeen se kerätään verottamalla pois, jolloin se häviää takaisin tyhjään. Eli kausaliteetti on juuri päinvastainen kuin yleensä (=aina) kuvitellaan.
  • keräämättä jääneet (menot > verotulot = alijäämä) rahat kerätään velkakirjoilla ("säästöpossuilla") pois ja myydään sijoittajille
  • valtionvelkakirjat/"säästöpossut" muodostavat yksityisen sektorin rahavarannon
  • valtio on tuottavuus- ja resurssirajoitteinen, muttei koskaan rahoitusrajoitteinen

Ko. teoria 6 min animaationa., Tiivistelmää päivitetty: 5.2.2019, 12.27

 

rutanen1965
Sitoutumaton Oulu

DI/ohjelmoija.

Olen Talousdemokratia ry:n hallituksen jäsen. Kannatan valtiopainotteista sekataloutta sekä euroalueen hallittua purkamista.

"Valtioraha on kansantalouden tärkein työkalu"

MMT-infoa: www.modernmonetarytheory.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu