Velkabileet on nyt ohi! Ja sitten vielä pikku lasku, kiitos!

Kuva: Keskuspankkirahaa. Näitä olisi nyt luotava pikaisesti paljon lisää ja avattava yhteiset ”rahasäkit”, eli eurobondit, niiden talletusta varten (Lähde: EKP).
Koronavirus päätti keskuspankkien sponssaamat globaalit velkabileet hieman odotettua aiemmin ja vanhaa ravintolaläppää siteeraten, nyt olisi aika tilata ”pieni lasku”.
 
Euroalueella laskuvaihtoehtoja on kuitenkin itseasiassa peräti neljä kappaletta: pieni yhteislasku, hieman suurempi yhteislasku, suuri erillislasku sekä jättisuuri erillislasku.
 
 
Vaikkei juuri kukaan olekaan asiasta tietoinen, niin valtiot ovat rahoittaneet toimintansa omalla keskuspankkirahanluonnillaan aina siitä saakka kun ne irtaantuivat kultakannasta ja siirtyivät käyttämään vapaastivaihtuvia valuuttakursseja.
 
Nykyisin valtioiden keskuspankkirahanluontia rajoittaa ainoastaan niiden resurssien määrä, joihin ne voivat kulutuksensa kohdentaa. Hienostisanottuna valtiot (kuten euroalue yhtenä kokonaisuutena, Ruotsi, USA, Kanada jne.) ovat rahoitusriippumattomia (”Rahatalous haltuun”, Ahokas&Holappa, s.172).
 
Valtioiden alkaessa rahoittaa itse itsensä, niiden liikkeellelaskemat valtionvelkakirjat muuttuivat lainausintrumenteista talletusinstrumenteiksi (*). Käytännössä valtionvelkakirja on määräaikainen talletustili keskuspankissa. Sähköisen keskuspankkirahan luonti vaatii aina vastaavan suuruisen talletustilin avaamisen keskuspankkiin. Mikäli kaikki keskuspankkiraha luotaisiin fyysisenä käteisenä, tarvittaisiin puolestaan vastaava määrä suuria säkkejä ko. rahamäärän tallettamista varten.
 
Valitettavasti euroaluetta luotaessa tehtiin se perustavanlaatuinen virhe, ettei luotu euroalueen yhteisiä keskuspankkirahan talletustilejä EKP:hen (ts. eurobondeja). Nyt jokainen alueellinen keskuspankki avaa omat tilinsä (”rahasäkit”) luomiensa eurojen tallettamista varten.
 
Valtioiden erilliset eurotilit saavat tallettajat (pankkeja, sijoitus- ja eläkerahastoja) suosimaan turvallisimpina kokemiaan talletustilejä, eli tässä tapauksessa Saksan, Suomen ja Hollannin keskuspankkien tilejä. Esim Saksan Bundesbankin talletustileille on valunut välimerenmaista turvaan nyt jo n. 820 mrd euroa. Em. rahasiirtymät lisäävät myös alueellisten keskuspankkien talletustilien korkoeroja.
 
Tällähetkellä euroalue onkin pelkkä käteisen rahan liitto, sillä vain käteinen on samanarvoista koko euroalueella. Alueellisten keskuspankkien luoma sähköinen keskuspankkiraha ei ole samanarvoista koko euroalueella, mikä näkyy em. aluepankkien välisinä talletuskorkoeroina. Lisäksi kaikilla euromailla on teoreettinen konkurssiriski, koska niillä ei ole itsenäistä rahanluontioikeutta.
 
Mahdollisimman pienen yhteislaskun (pienet reaalivahingot) tilaamiseksi euromaiden tulee luoda pikaisesti suuri määrä (1-2b euroa) uutta keskuspankkirahaa välttääkseen pitkäkestoiset vahingot taloudelle ja kansalaisille. Sen lisäksi on avattava yhteistilit EKP:hen (eurobondit) ko. summan tallettamista varten. Yhteistili on tallettajille täysin riskitön, sillä rahanluojana EKP:llä ei ole konkurssiriskiä. Lisäksi riskittömyys tekee eurobondeista korkeimman luokan vakuuksia pankkienvälisillä (keskuspankki)rahamarkkinoilla vakauttaen täten euroalueen pankkijärjestelmää.
 
Jättisuuren erillislaskun (suuret reaalivahingot) tilaaminen onnistuu puolestaan parhaiten siten, että euromaat viivästyttävät rahanluontiaan, eli julkista elvytystään, mahdollisimman pitkään ja eurot jatkavat valumistaan vahvojen euromaiden erillistileille, lisäten euromaiden välisiä korkoeroja ja täten heikentäen koko euroalueen yhtenäisyyttä.
 
 
Kysymys yhteisvelkakirjoista (yhteistileistä/eurobondeista/koronabondeista) on euroalueen kohtalonkysymys. Ilman yhteisvastuuta edessä voi olla euroalueen hajominen ja/tai autoritaaristen hallintojen nousu EU/euroalueella.
 
 
(*) ”Macroeconomics”, Wray&Mitchell
”Note that the sale of its own debt by a sovereign government should not be thought of as a borrowing operation, even though it is frequently described as such”, s.325
”Indeed paying interest on reserves is an adequate substitute for treasury debt issues, as the overnight rate cannot fall below the interest rate on reserves.”, s.326
 
 
rutanen1965
Sitoutumaton Oulu

DI/ohjelmoija.

Olen Talousdemokratia ry:n hallituksen jäsen. Kannatan valtiopainotteista sekataloutta sekä euroalueen hallittua purkamista.

"Valtioraha on kansantalouden tärkein työkalu"

MMT-infoa: www.modernmonetarytheory.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu