Venäjän rahoitusta ei voi rajoittaa

, sillä Nixonin purettua kultakannan, v.1971, valtiot siirtyvät ns. fiat-rahajärjestelmään, jossa ne rahoittavat itse itsensä.

Fiat-järjestelmässä valtiot luovat uutta fiat-rahaa / keskuspankkirahaa kuluttamalla sitä talouteen, eli ne ovat rahoitusriippumattomia. Valtioiden kulutusta rajoittaa ainoastaan saatavilla olevien resurssien määrä ts. valtioiden tulee rajoittaa kulutustaan silloin, kun se alkaa nostaa niiden resurssien hintoja, joihin kulutus kohdistuu. Toisella tavalla ilmaistuna fiat-valtioiden kulutus on inflaatiorajoitteista.

Lisää fiat-järjestelmästä voi lukea MMT-kirjallisuudesta, kuten esim. prof. Stephanie Keltonin yleistajuisesta talouskirjasta: ”The Deficit Myth”. MMT (”Modern Monetary Theory”) ei sinänsä sisällä mitään uutta, vaan se koostuu vanhoista raha+talous-teorioista viimeisen n. 100v. ajalta, joita on koottu yksiin kansiin v. 1995 lähtien.

Venäjä on yksi nykyisistä fiat-valtioista ts. sen kulutus luo yhä uusia ruplia ja vain resurssien hupeneminen saa sen hillitsemään kulutustaan. Ottaen huomioon Venäjän valtavat resurssit, se voi kyllä jatkaa sotaansa aina siihen asti,  kun se katsoo sen tarpeelliseksi, sillä kotimainen inflaatio ei tule sitä rajoittamaan.

 


 

Fyysistä fiat-rahaa / keskuspankkirahaa, eli käteistä (Lähde: Suomen Pankki)

 


 

Fiat-valtioilla ei siis ole sisäistä rahoitusrajoitetta. Ulkoinen rahoitusrajoite niillä sensijaan kuitenkin on, sillä ne rahoittavat tuonnin viennillä, eli Venäjän tapauksessa fossiilienergialla. Venäjän tuonnin rahoituksen rajoittaminen/katkaisu vaatisi siis sen energiaviennin rajaamista/katkaisemista. Maakaasun osalta niin voi tehdä, muttei kuitenkaan öljyn osalta, sillä sen vientiä maailmanmarkkinoille ei voi estää.

Luottolukitusyhtiö Fitch:in mukaan EU:n öljyntuontikielto estää vain noin neljänneksen Venäjän öljyviennistä maailmanmarkkinoille, eli suuressa kuvassa ei mikään mullistava tapahtuma, eikä se se siis radikaalisti kavenna Venäjän ulkoista rahoitusrajoitetta, sillä se jokatapauksessa kykenee moninkertaisesti rahoittamaan jäljellä olevan tuontinsa.

Venäjän keskuspankin valuuttavarannoista noin puolet on jäädytetty ja venäläisten pankkien maksuliikennettä on rajoitettu, mutta rahajärjestelmäasiantuntija Jeff Sniderin mukaan venäläisten yritysten kansainvälistä euro- ja dollarirahoitusta ei voi katkaista, sillä riittää kun niillä on euro/dollari-tili missä tahansa kansainvälisessä pankissa, jolla on puolestaan tili jossain euroalueen/USA:n pankissa.

Dollarin osalta puhutaan ns. Eurodollari-rahoitusjärjestelmästä, joka on dollaripohjaisen reservivaluuttajärjestelmän käytännön toteutus. Reguloimaton Eurodollari-järjestelmä muotoutunut 1950-luvulta lähtien kansainvälisten pankkien ad-hoc-toteutuksena ja se on nykyisin maailman suurin rahoitusmarkkina.

Venäjän rahoituksen rajoittaminen ei siis tule onnistumaan ja siksi tulisikin sensijaan keskittyä Venäjän ulkoisen resurssoinnin rajoittamiseen; Kaikki korkean teknologian ja kriittisten raaka-aineiden vienti Venäjälle tulisi estää, tai sanktioida, mikäli se tapahtuu kolmannen osapuolen taholta.

 


 

Suuremmassa kuvassa olemme päämäärätietoisesti luoneet hyvin hauraan talousjärjestelmän; Koronakriisi paljasti yliglobalisaation aiheuttaman haurauden, Venäjän hyökkäys fossiilienergiariippuvuuden aiheuttaman haurauden ja seuraava velkakriisi tulee (jälleen) paljastamaan rahajärjestelmämme haurauden.

Talousjärjestelmämme korjaaminen tulee viemään vuosia/vuosikymmeniä, jonka aikana Ukrainan sota on sodittu jo moneen kertaan ja samalla aloitettu ja lopetettu lukuisia muitakin sotia.

Tulee siis toimia harkitusti ja suunnitelmallisesti, eikä sortua äkkinäisiin toimiin, joista on enemmän vahinkoa kuin hyötyä.

Myös EU/euroalueella tulee luopua edesmenneeseen kultakantaan perustuvasta valtioiden rahoitusrajoitekuvitelmasta ja keskittyä sensijaan resurssi- ja ympäristörajoitteisiin; Esim. EU:n fossiilienergiariippuvuuden katkaisu voi siis tapahtua vain resurssirajoitteiden puitteissa ja pitkän ajan kuluessa. Miljardien kippaaminen projekteihin, joita ei voi resursoida ovat hyödyttömiä ja/tai aiheuttavat inflaatiota.

Resurssien lisäksi taloutta rajoittaa ympäristön elinkelpoisuuden säilyminen, eli ympäristörajoite; Tuotanto saastuttaa aina elinympäristöämme ja kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja. Siksi talouskasvutavoitteista tulee luopua ja alkaa sensijaan tavoittelemaan hyvinvoinnin kasvua.

Taloudella on omat luonnolliset laajentumis- ja supistumisvaiheensa, mutta jonkin tietyn BKT-kasvun tietoinen tavoittelu on täysin absurdia, mistä Kiina on tällähetkellä kaikkein järkyttävin esimerkki saasteineen ja tyhjine haamukaupunkeineen.

Summa summarum: Nykyisen ”rahafiksaatiomme” tilalle meidän tulee kehittää itsellemme ”resurssi- ja ympäristöfiksaatio”.

 


 

Alla fiat-järjestelmän toimintaperiaate 7 min animaationa:

 

0
rutanen1965
Sitoutumaton Oulu

DI/ohjelmoija.

Olen Talousdemokratia ry:n hallituksen jäsen. Kannatan valtiopainotteista sekataloutta sekä euroalueen hallittua purkamista.

" Virheellinen rahajärjestelmä on suurin yhteiskunnallinen ongelma".

MMT-rahakurssi: www.modernmonetarytheory.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu