Moraalisesti paremmat

Ihmiset kokevat olevansa moraalisesti ylivertaisia muihin verrattuna. Tämä “moraalisesti parempi”- tuntemus on jopa niin vääristynyttä, että vangitut rikollisetkin pitävät itseään muita henkilöitä luotettavampina ja rehellisempinä (ks. Positiivisen ajattelun harha). Ben Tappinin ja Ryan McKayn tutkimuksen mukaan yksilön oletus omasta moraalisesta ylivertaisuudesta on vahva. Itseasiassa se on yksi yleisimmistä harhaluuloista. Eikä tässä kaikki, oman yliarvioimisen lisäksi henkilö aliarvio muiden henkilöiden moraalisuutta, erityisesti niiden henkilöiden moraalia, jotka eivät jaa samoja näkemyksiä tai jotka eivät ole samanlaisia kuin hän. Ihmisille näyttää ylipäätänsä olevan todella vaikeaa erottaa asia tai teko henkilöstä. Eri tavalla ajattelevia henkilöitä pidetään alempiarvoisena, ja samalla myös kaikkea mitä he tekevät ja sanovat, pidetään välittömästi huonona tai tuomittavana, usein edes perehtymättä asiaan (ks. Stigma-ilmiö).

Moraalinen paremmuus edistää myös ryhmäajattelua, henkilö kiinnittää huomiota vain niihin henkilöihin ja ryhmiin, jotka jakavat samanlaiset ajatukset kuten hänkin. Henkilö on myös halukkaampi seuraamaan ja ottamaan neuvoja ennakkoluulottomasti oman ryhmän jäseniltä (ks. Puolueellisuusharha).

Moraalisesti parempina itseään pitävät henkilöt perustelevat toimintaansa sillä, että heillä on korkeammat moraaliset arvot kuin muilla ja niillä, jotka eivät kuulu heidän ryhmään, pidetään alempiarvoisina. Tällainen asetelma lopulta johtaa siihen, että vastakkaisten ryhmien osapuolet näkevät vastaavasti toisen ryhmän jäsenet alempi-arvoisina ja konfrontaatio on taattu. Ryhmät ruokkivat moraalisen paremmuuden tunnetta.

Moraalisesti paremmiksi itsensä kokevat henkilöt luovat muurin itsensä ja muiden välille.

Keskeisiä ominaisuuksia:

  • He keskittyvät itseensä sen sijaan, että yrittäisivät ymmärtää muita. Henkilön kaksoisstandardi toimii vain heidän itsensä kohdalla, ei muiden.
  • He ovat usein kompromissihaluttomia ja vähemmän yhteistyökykyisiä.
  • Heillä on vaikeuksia erottaa asia tai teko henkilöstä. Heille toisinajattelijat ovat alempiarvoisia joihin suhtaudutaan negatiivisesti ja tuomitsevasti.
  • He syyllistyvät usein ala-arvoiseen käyttäytymiseen kuten esimerkiksi hyökkäämällä eri mieltä olevien henkilöiden mielipiteitä ja kirjoituksia vastaan. On toki helpompaa hyökätä toisinajatteleviin kuin ajatella omaa pätevyyttään/osaamistaan (ks. Ylivertaisuusvinouma/ Dunning-Kruger-ilmiö).

Tuntemus omasta moraalisesta paremmuudesta johtaa epäjohdonmukaisuuteen sosiaalisissa suhteissa ja kanssakäymisessä. Moraalisesti parempi henkilö tuomitsee ihmisiä näkemättä keitä he todella ovat. Tällainen käytös on erittäin kohtalokasta erityisesti politiikassa, liike-elämässä tai uskonnoissa, koska se johtaa usein suvaitsemattomuuteen, vastakkainasetteluun, vihaan ja väkivaltaan. Tappin ja McKayn mukaan mitä enemmän henkilö on vakuuttunut omasta oikeudenmukaisuudestaan ja nuhteettomuudestaan, sitä todennäköisempää on henkilön taipumus väkivaltaisuuteen. Moraalinen illuusio sokeuttaa henkilön, koska hän uskoo olevansa aina oikeassa ja ne, jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan, ovat henkilön mielestä yksinkertaisesti väärässä. Ja lopulta nämä syvälle juurtuneet polarisoituneet uskomukset sokaisevat.

Lopuksi

Totuuden etsimiseksi meidän olisi tarkkailtava asioita puolueettomasti sellaisina kuin ne ovat, riippumatta siitä, hyväksyyko meidän oma henkilökohtainen vakaumuksemme niitä (ks. Vahvistusharha). Lisäksi ajattelun monimuotoisuus on elintärkeää parhaan ratkaisun löytämisessä. Muiden tuomitseminen, tarkoitushakuinen vastakkainasettelu ja jako meihin ja heihin, ei ole hedelmällistä, vaan johtaa vihaan. Asiat ovat asioita, vaikkakin tärkeitä. Silti niitä ei pidä ottaa liian henkilökohtaisesti. Mitä sitten jos joku haastaa ajatteluasi tai mielipiteitäsi. Vastakkaisille näkökannoille kannattaa antaa mahdollisuus ja asioita kannattaa pyrkiä punnitsemaan ilman omia ennakkoasenteita. Vaarana on tosin, että voi oppia jotain uutta.

Blogin kirjoittaja antaa mahdollisuuden vastakkaisille näkökulmille.

Blogi kirjoitus löytyy myös kotisivuiltani 

Ja Youtube-kanavaltani.

Lisää:

Kognitiiviset vinoumat ja virhearvioinnit

Aivomme valehtelevat meille

Lähteet:

Tappin, Ben & McKay, Ryan. (2019). Moral Polarization and Out-Party Hostility in the US Political Context. Journal of Social and Political Psychology. 7. 213-245. 10.5964/jspp.v7i1.1090. Haettu: https://www.researchgate.net/publication/332060190_Moral_Polarization_and_Out-Party_Hostility_in_the_US_Political_Context

Psychology Today (2017). Why some people think they are superior. Haettu: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/fulfillment-any-age/201703/why-some-people-think-theyre-superior

SaaraHuhtasaari

Venyvä totuus ja Manipuloiva kieli -kirjojen kirjoittaja. Ihmismielen ihmettelijä. Kirjoituksiani voit lukea kotisivultani: https://saarahuhtasaari.wixsite.com/website tai kuunnella YouTubesta: https://www.youtube.com/channel/UCauujFy6HQKMBSxjROOnJkg

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu