Vihreät mukana budjettisovussa: Turku panostaa poikkeusoloissakin opetukseen, ennaltaehkäisyyn ja kestävään liikkumiseen

Vihreät lähti vuoden 2021 budjettineuvotteluihin seuraavalla ajatuksella: Poikkeusoloissakin meidän on panostettava opetukseen, ennaltaehkäiseviin palveluihin, kestävään liikkumiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen liikunnan ja kulttuurin keinoin.

Taloustilanne haastava, ja korona rankaisee erityisesti Turun kaltaisia suurempia kaupunkeja. Samalla nämä ovat aikoja, jolloin on entistäkin tärkeämpää satsata hyvinvoinnin ylläpitämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, lapsiin ja nuoriin, perheiden ja vanhusten jaksamiseen.

Meidän alkuperäisessä esityksessä nämä satsaukset ennaltaehkäisyyn haluttiin turvata maltillisella veronkorotuksella. Veronkorotus olisi myös vähentänyt alijäämää. Tälle ei kuitenkaan löytynyt tukea, joten nyt vihreiden esittämät palvelut turvataan taloussovun menolisäyksillä ja kirjauksilla, sekä tarvittaessa lisätalousarviolla ensi keväänä.

Uskomme vahvasti, että panostuksilla opetukseen, ennaltaehkäiseviin palveluihin ja kestävään liikkumiseen saadaan aikaan säästöä menopuolella tällä taloussuunnitelmakaudella.

Laadukas opetus, tukipalvelut ja ryhmäkoot taataan

Ryhmämme ensimmäinen prioriteetti neuvotteluissa oli opetus. Lapsilla on ollut vaikea koronavuosi. Vihreille on tärkeää, että ryhmäkokoja ei kasvateta ja opetuksen laatua tai tukipalveluita ei heikennetä. Saimme opetukseen miljoona euroa lisää sekä kirjauksen näistä ehdoista. Saimme myös varmistettua, että tarvittaessa ensi vuonna tehdään lisätalousarvio, jotta nämä kriteerit täyttyvät.

Sivistystoimialan menoihin budjetoidaan tällä esityksellä vuodelle 2021 kymmenen miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna 2020 käytetään.

Meille on viranhaltijoiden suulla vakuutettu, että sivistystoimiala pystyy pysymään tässä budjetissa esitetyllä miljoonan lisäyksellä, esimerkiksi ruokahävikkiä vähentämällä, matkoja karsimalla ja lapsimääräkehityksen johdosta, ilman että opetuksen laatu tai tukipalvelut heikkenevät. Jos tämä ei onnistu, budjettia siis sorvataan vielä ensi vuonna.

Nyt käsillä olevan neuvottelutuloksen myötä laaditaan myös vihreiden ehdottamat koulu- ja päiväkotiverkon selvitykset. Meidän pitää pystyä paremmin ennakoimaan tilatarpeita ja niiden kehittymistä. Esimerkiksi Lausteen koulutilanne on vihdoin aika ratkaista. Myös ruotsinkielisellä varhaiskasvatus- ja koulupuolella ollaan nyt tilanteessa, jossa tilat eivät enää pitkään aikaan ole olleet riittävät.

Lasten hyvinvoinnista huolehditaan myös luopumalla lapsille ja nuorille esitetyistä liikuntamaksuista. On tärkeää, että panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin aikana, jolloin monen harrastustoiminta on koronan vuoksi katkennut ja harrastusten järjestäjien toiminta vaikeutunut. Harrastuskokonaisuutta uudistetaan myöhemmin harrastustakuun yhteydessä, jolloin halutaan myös varmistaa lajien tasavertainen kohtelu.

Panostuksia ennaltaehkäiseviin palveluihin ja mielenterveyteen

Vihreiden toinen prioriteetti oli ennaltaehkäisevät palvelut ja erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ennaltaehkäisevistä palveluista säästäminen tällaisessa tilanteessa olisi virhe, joka kasvattaisi kaupungin menoja myöhemmin.

On upeaa, että budjettiin saatiin 1,1 miljoonan euron lisäys matalan kynnyksen mielenterveys – ja päihdepalveluihin. Tarjoamalla apua ajoissa voidaan välttyä raskaammilta palveluilta. Tämä on sekä inhimillistä että taloudellisesti järkevää, kun säästöjä syntyy pidemmällä tähtäimellä.

Palvelujen turvaamiseksi on tärkeää, että varmistamme päihdehuollon tilaratkaisun valmistuminen vuonna 2023. Budjetin myötä myös alueelliseen eriytymiseen ja syrjäytymiseen puututaan.

Vihreät lähti neuvotteluihin listalla muitakin parannuksia sote-palveluihin, jotka löytyvätkin tuloksesta. Vanhusten kotihoidossa parannetaan johtamista ja työntekijöiden jaksamista, mikä parantaa myös vanhusten saamaa palvelua. Myös lapsiperheiden kotipalvelua vahvistetaan ennaltaehkäisemään perheiden ongelmia. Budjetin myötä varmistetaan lisäksi lapsivaikutusten arvioinnin toteutuminen päätöksenteossa.

Vihreille tärkeää oli myös kirjaus terveyskeskus- ja sairaanhoitajakäyntien maksuvapautuksista jatkossakin. Se on ennaltaehkäisyä ja säästöä parhaasta päästä. Maksuvapautuksista on turhaan taisteltu lähes vuosittain, nyt siltä väännöltä säästytään.

Myös kulttuuri luo hyvinvointia näinä ankeinakin korona-aikoina. Vihreät halusi ja saikin neuvottelutulokseen kirjauksen siitä, että taide- ja kulttuurikentän tarpeet varmistetaan etsimällä tilakysymykseen ratkaisu.

Kestävä liikkuminen luo viihtyisää, Suomen kunnianhimoisinta ilmastokaupunkia

Kolmas prioriteettimme oli kestävä liikkuminen. Korona on seisauttanut monet asiat, mutta ilmastonmuutosta se ei valitettavasti ole pysäyttänyt. Meidän on näinäkin aikoina satsattava kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen, jotta temme kaupungista viihtyisempää ja saavutamme Suomen kunnianhimoisimman tavoitteemme olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029.

Erityisesti joukkoliikenteen osalta tämä kulunut vuosi on ollut raskas jo muutenkin, sekä koronan että meidän omien toimien vuoksi. Emme voi nyt ajaa joukkoliikennettä alas, sen tilanne on tarpeeksi vaikea muutenkin ja löysät on jo säästetty pois. Ehdotettu säästö olisi karsinut tuottaviakin linjoja eli myös tuloja. Siksi lisäsimme joukkoliikenteen budjettiin 1,7 miljoonaa. Toimialan mukaan jäävä 300 tuhannen euron säästö voidaan löytää esimerkiksi yölinjoista nipistämällä ja kilpailutusten kautta ilman, että merkittäviä karsimisia joudutaan tekemään.

Kaupunginjohtajan esitys olisi käytännössä tarkoittanut myös kaupunkipyöräjärjestelmän alasajoa. Se ei meille käynyt. Nykyjärjestelmä ei kieltämättä ole ollut paras mahdollinen, mutta esimerkiksi Kuopiossa ja Helsingissä riittävän suuri ja laadukas järjestelmä on maksanut itse itsensä. Me saimme nyt päätettyä, että kaupunkipyöräjärjestelmä kilpailutetaan uudestaan siten, että kilpailutus tehdään riittävän suurella summalla. Nykyistä laajempi ja käytettävämpi järjestelmä tuo nimittäin myös enemmän tuloja.

Vihreiden esityksestä budjettia kehitetään jatkossa yleisestikin siten läpinäkyväksi, että näemme selvästi mitä satsaamme kestäviin kulkumuotoihin ja toisaalta muihin hankkeisiin. Näin voidaan tehokkaammin lisätä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä.

Kun vielä saimme läpi maininnat siitä, että täydennysrakentamisohjelman toteuttamisessa varmistetaan merkittävien virkistys- ja luontoarvojen säilyminen, ja kaupungin ostolaskudata avataan vihdoin, vihreiden ryhmä päätti lähteä mukaan budjettisopuun.

Haluan kiittää kaikkia neuvottelijoita. Vaikeissa tilanteissa aito halu parantaa asioita eli löytää ratkaisuja mitataan.

Share

The post Vihreät mukana budjettisovussa: Turku panostaa poikkeusoloissakin opetukseen, ennaltaehkäisyyn ja kestävään liikkumiseen appeared first on Saara Ilvessalo.

saarailvessalo

Olen ratkaisukeskeinen juristi ja realistinen optimisti. Työskentelen toiminnanjohtajana ja tutkijana oikeustieteellisessä Itämeri-osaamiskeskuksessa. Toimin Turun kaupunginvaltuutettuna, vihreän ryhmän puheenjohtajana, kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajana, Varsinais-Suomen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana ja Euroopan neuvoston kuntakongressissa. Lisää kotisivuillani: <a href="http://www.saarailvessalo.net" title="www.saarailvessalo.net">www.saarailvessalo.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu