Etäopetus -mörkö

Opetusministeri Andersson ja sijaiseksi nouseva Saramo tyrmäsivät viikonvaihteen HS:ssa etäopetusmahdollisuuden. Opetuksen arjessa tämä tarkoittaa taantumusretkeä pysyvään luokkahuoneopetukseen.

Niin kunnissa lakia tulkitaan. En voinut syksyn alkaessa käyttää etäopetusta eriyttämisratkaisuna, vaikka keväällä se toimi meidän luokassa monella oppilaalla erinomaisesti. Oppilaat saivat rauhassa keskittyä tehtäviinsä ja tuki demokratisoitui eli kaikki saivat huomiota tasapuolisesti. Toki osa koki etäilyn piinalliseksi, mutta heidän kaltaisilleen sitä ei kannata suunnatakaan. Eikä missään nimessä muillakaan kokoaikaisena ratkaisuna.

Opetusryhmät ovat nykyään heterogeenisia, oppilailla moninaisia oppimisen ja muun elämän haasteita pienluokalle päätyessään. Moni oppii ja saa paljon erityisryhmässä tukea. Yhä haastavampaa on kuitenkin sekä oppilaille että opettajilla vastata monimuotoisten vaikeuksien kirjoon ahtaissa luokkatiloissa metelin ja häiriöiden keskellä.

Inkluusio, eli tavoite opiskella kaikki yhdessä ja luokittelematta ns. vanhaan malliin mm. käytöshäiriöisiin, oppimisen erityisvaikeuksiin, autisteihin, on tarkoittanut näiden oppilaiden sijoittamista joko yleisopetuksen yhteyteen tai sekaisin kaikki samaan luokkaan. Eli ne, joilla on suurin haaste keskittymisessä ja neuropsykologisessa levottomuudessa opiskelevat samassa ryhmässä hitaampien ja hiljaisten kanssa. Voitte miettiä miten optimaalisesti tuo combo toimii.

Tilanteissa, joissa oppilaalla on hyvin haastavat keskittymisen haasteet, käytösongelmat, melu aiheuttaa aistiyliherkkyyden vuoksi ongelmia tai sosiaalinen ahdistuneisuus vaikeuttaa kouluun tuloa, etäopetuksella saataisiin parannusta aikaa. Moni jää näissä tilanteissa nyt kotiin, mikä kuormittaa sosiaalityötä, pakottaa palkkaamaan tukihenkilöitä kouluun tulon tai kotitehtävien tekoon.

Etäopetusmahdollisuus tulisi sisällyttää osaksi perusopetuslakia. Normaaliolosuhteissa se voitaisiin ottaa joihinkin oppiaineisiin eriyttämisratkaisuna yksilöllisesti käyttöön erityisperustein. Meillä on olemassa erityisen tuen hallinnollinen prosessi, joten sen osana eriyttävä etäopetusratkaisu olisi mitä luontevin tapa hoitaa tämä asiallisesti eteenpäin. Näin myös vastuukysymykset ja vakuutusasiat olisivat kunnossa. Huoltajien ja oppilaan kanssa on luonnollisesti menetelmät sovittava yhteistyössä.

Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret ottavat aina keväisin ”omaa lomaa”. Etäopetus ei tässä ollut mikään poikkeus. Se vain nosti koulun olemassa olevat ongelmat pintaan. Itse asiassa ongelma ei kosketa vain erityisopetusta, vaan koulumotivaatio on monella yleisopetuksen puolella heikko. Aina keväisin useat suorittavat ”vitospaketteja” luokalta päästäkseen. Viime keväänä kuuli hyvin monen näistä vitosoppilaista tehneen hirmuisen nousun etäopetusjaksolla. Ryhmäpaineen ja häiriötekijöiden puuttuessa oli ollut paljon helpompi keskittyä oppimiseen.

Toivon, että Opetus- ja Kulttuuriministeriö ryhtyy laajemmin selvittämään myös etäopetuksen tuomia hyötyjä, eikä tyrmää sen kehittämismahdollisuuksia.

Säde Tahvanainen

Erityisluokanopettaja, kuntavaikuttaja

sadetahvanainen72
Sosialidemokraatit Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

Vantaalainen valtuutettu, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja sekä aluevaltuutettu. Pitkän linjan poliitikko, joka on toiminut kansanedustajana ja perehtynyt erityisesti koulutuspolitiikkaan sekä sote -politiikkaan.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu