Erään talousliberaalin radikalisoituminen osa 2: äärirasismi

Edellisessä osassa ”Erään talousliberaalin radikalisoituminen” käsittelin Marco de Witin kuvausta libertaarisesta ideologiasta ja miksi aatteen kannattajat ovat liittoutuneet alt-rightin kanssa. Tässä osassa taas käsittelen syvemmin Marco de Witin tekstissä ilmenevää äärirasismia.

Äärirasimi on brittiläisen historioitsija Michael Burleighin[i] lanseeraama termi kuvaamaan Natsi-Saksan harjoittamaa äärimmilleen vietyä rasismia. Tavallinen rasismi on arkipäivän ennakkoluuloon perustuvaa rasismia, joka useimmiten on tahatonta ja harmitonta, eikä perustu mihinkään ideologiseen vakaumukseen. Esimerkiksi rasistiset stereotypiat eri ihmisryhmistä, rasistiset vitsit ja sen sellaiset asenteet, jotka eivät perustu tietoiseen loukkaamiseen tai vihamielisyyteen, vaan ennakkoluuloon tai tiedon puutteeseen. Tavallinen rasismi on yhä tuomittavaa, mutta se ei ole sama asia kuin halu tuhota kokonainen ihmisryhmä. Äärirasismi on nimenomaan vakaumuksellista rasismia, jonka seuraukset ovat tappavia.

Marko de Witin ”Aatteeni A:sta – Ö:hön”[ii]. Länsimainen kulttuuri kappaletta koristaa Natsi-Saksan SS-divisioonan mustan auringon tunnus[iii] (vasemmalla ylälaidalla oleva musta ympyrä). Musta aurinko on yksi natsiokkultismin tunnuksista. Marco de Wit ei selitä, mitä tunnus merkitsee hänelle tai miksi se koristaa tätä kappaletta? Mutta sama tunnus näkyy hänen nettisivujen oikeassa ylälaidassa ”Investigate 9.11” (tutkikaa 9.11 terrori-iskua) tunnuksen vieressä. Kiinnostaisi tietää uskooko de Wit, että Hitler oli inkarnoitunut intialainen Vishnu, rakkauden jumalatar, kuten jotkut natsiokkultistit uskovat? Vai onko hän wotanisti tai ásatrúlainen eli natsipakana? Tai tunteeko de Wit nostalgiaa Natsi-Saksan SS-joukon estetiikkaa kohtaan? Se on selvää, ettei mikään näistä vaihtoehdoista aseta Marco de Witiä kovin positiiviseen valoon.

Mustan auringon alla on kuvalinkki äärioikeistolaiseen This is Europa -sivustoon. Jälkimmäinen on äärioikeistolainen Facebook-sivu, jossa tuetaan joka ikistä äärioikeistolaista puoluetta Euroopassa ja jaetaan rasistista propagandakuvastoa, joka taas tekee selväksi, ettei musta aurinko merkitse Marco de Witille pakanalisuutta, vaan natsismia. Ei ole mikään sattuma, että tämä mustan auringon tunnus oli Christchurchin äärioikeistolaisen terroristin manifestin kansikuvituksena. En ole niin hyvin perehtynyt anarkokapitalismiin, että tietäisin tarkkaan, mikä suhde sillä on okkultistiseen Natsi-Saksan SS-tunnukseen? Mutta rohkenen arvailemaan, että Marco de Wit sympatisoi jollain tasolla kyseistä ideologiaa. Tämä tarkoittaa, että Marco de Wit ei tue alt-rightin ei-fasistisia toimijoita, kuten miesasiamiehiä tai kansallisia nationalisteja, vaan juuri niitä fasisteja.

De Witin mukaan yhteisöä ja sen yksilöitä on puolustettava kulttuurisesti tukemalla länsimaista sivilisaatiota monikulttuurisuudelta ja kehitysmaalaistumiselta. Tämä tapahtuu de Witin mukaan korostamalla itsenäisiä paikallisyhteisöjä ja yhteistä eurooppalaista ”rotua” ja kulttuuria. Tarkentaakseen, mitä hän tarkoittaa, De Wit kertoo valtion olevan ”orgaaninen yhteisö”. Tämä on suora viittaus herderiläiseen nationalismiin, joka on todettu olevan äärioikeiston ideologinen perusta[iv]. Kun Marco de Wit puhuu avoimesti ”yhtenäisestä rodusta” ja aiemmin ”sosiobiologisesta realismista”, voimme arvailla, että ”monikulttuurisuus” ja ”kehitysmaalaistuminen” eivät tarkoita kulttuurien sekoittumista tai taloudellista kehitystä, vaan kirjaimellista rotujen sekoittumista. Ehkä Marco de Wit viittaa uusnatsien ja Chirschurchin terroristin ”väestönvaihdos” salaliittoteoriaan, jossa maahanmuutto hävittää valkoisen rodun sukupuuttoon? Ehkä Marco de Wit uskoo, että eurooppalainen kulttuuri ja kenties sivilisaatio ovat riippuvaisia valkoisen rodun geeneistä, jolloin ”muunrotuisten” maahanmuutto voisi aiheuttaa koettujen rotujen sekoittumisen.

De Witin mukaan eurooppalaista kulttuuria ja perimää on tuettava rationalismilla, filosofialla, praxeologialla, evoluutiopsykologialla ja revisionistisella historialla. Varmistaakseen, että lukija ymmärtää, mitä hän tasan tarkkaan tarkoittaa ”eurooppalaisille kulttuurilla ja perimällä”, de Wit referoi rasistisen eteläafrikkalaisen Arthur Kempin March of the Titans, The complete History of the White race (2016) kirjaa, jonka kansikuvituksessa on Natsi-Saksan hoviveistäjän ja NSDAP:n jäsen Arno Brekerin veistämä Berufung -nimisen patsaan kasvokuva. Googlasin Kempin teoksen ja se on pääosin kansallissosialistista ja fasistista kirjallisuutta tuottaman kustantamon teos, jonka kehyksenä on eurooppalaisen rodun biologinen ylivertaisuus [vi]. En ollut koskaan kuullutkaan kyseisestä teoksesta ennen, ja sen kustantamokin on googlauksen perusteella hyvinkin marginaalinen. Olisi kiinnostavaa tietää, miten talousliberalismia kannattava ihminen päätyy selaamaan natsikirjallisuutta ja valikoi yhden sen kustantaman natsipropagandakirjan, edustamaan omaa kantaansa?

Mutta Marvo de Wit häivyttää viimeisetkin epäilykset siitä, ettei hän olisi äärirasisti: ”On muistettava kunnioittaa valkoista rotua tieteen ja sivilisaation luojana. Valkoinen rotu ei ole historian syöpä (Susan Sontag), vaan pelastaja”. Mielestäni tämä lause jo osoittaa sen, että emme voi puhua tavallisesta maahanmuuttokriitikosta, vaan kirjaimellista valkoista ylivaltaa ajavasta oikeistolaisesta, jolla on äärimmäisiä ideoita yhteiskunnasta ja taloudesta. Yllä mainittu sitaatti on oikeastaan vastaus, suluissa mainitulle vasemmistolaiselle kirjailijalle Susan Sontagille. joka julisti Partisan Review[vii] -lehdessä vuonna 1967, että valkoinen sivilisaatio ja rotu olivat ihmiskunnan syöpä. En tiedä, miksi Marco de Wit näki tarpeelliseksi vastata kuolleelle (1933-2004) kirjailijalle, mutta niin hän tekee. Mielenkiintoista onkin sitaatin konteksti: Sontag oli haukkunut valkoista sivilisaatiota Vietnamin sodan, rotuerottelun ja afroamerikkalaisten lynkkauksien aikana, jolloin oli hyvin vaikeaa nähdä mitään hyvää valkoisessa amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Sontagin koko lausunto on kehystetty vastauksena 60-luvun amerikkalaisilla rasisteille, jotka siihen aikaan uskoivat olevansa ylivertaisempia kuin rotuerottelulla syrjityt afroamerikkalaiset. Sontang kysyi, miten valkoinen amerikkalainen voi sanoa olevansa ”ylivertainen” verrattuna mustaan tai vietnamilaiseen väestöön, jos se itse sortuu barbarismiin Vietnamissa ja Etelä-Valtioitten lynkkauspartioissa? De Wit ei tätä kontekstia näköjään tiennyt ja hän otti Sontangin sanat kirjaimellisesti ja vastaa rasismiin rasismilla sanomalla, että valkoinen ”rotu” on ”tieteen ja sivilisaation luoja” ikään kuin muut ”rodut” eivät olisi kumpaakaan keksineet. Jonka jälkeen hän julistaa, että valkoinen ”rotu” on sivilisaation ”pelastaja”. Jos valkoinen rotu on pelastaja, niin joku muu on sivilisaation uhka. Mutta mikä tämä uhka voisi olla? Marco de Wit jättää sen avoimeksi, mutta rohkenen varovaisesti spekuloida, että sivilisaation ”uhka” on todennäköisesti tässä kontekstissa tummemmat ”rodut”.

Valkoinen ylivalta ja natsiokkultismi eivät ole ensimmäisiä ideoita, joita luulisi yhdistävän libertarismiin. Kuitenkin Marku Ruotsilan kirjassa ”Sydänmaiden kapina. Donald Trump, amerikkalainen konservatismi ja äärioikeiston nousu.” (2018) ilmenee, että paleokonservatiivit, joihin Marco de Wit omin sanoin kuvaa itseään kuuluvan, uskovat, että maa pitää olla vakoisten kristittyjen hallussa. Ruotsilan mukaan paleokonservatiivit ottivat vaikutteita eurooppalaisista uusfasisteilta, kuten ajatus etnovaltiosta ja maailmanlaajuisesta juutalaisesta salaliitosta. Ruotsila mainitsee myöskin, että Marco de Witin ihailema libertaarien teoreetikko ekonomisti Murray Rothbard uskoi valkoisten geneettiseen ylivertaisuuteen muihin ”rotuihin” nähden. Marco de Wit ei siis ole epäjohdonmukainen artikkelissaan, vaan hän on uskollinen libertaariselle ja sen rasistiselle paleokonservatiiviselle haaralle, kun hän tukee valkoista ylivaltaa ja natsiokkultismia. Herää vain kysymys, miten Marco de Wit ja muut libertaareiksi itseään kutsuvat, kykenevät yhdistävään vapauteen omistautuneen aatteen fasismin kanssa, kun ainakin oman käsitykseni mukaan fasismi on vapauden vastakohta, eli totalitaristinen diktatuuri? Marco de Wit vastasi tähän, silloin kun hän ilmoitti uskovansa, että valtio muodostuu ”orgaanisesta yhteisöstä”. Tämä tarkoittaa, ettei Marco de Witille ”todellinen” valtio ole sen instituutiot ja hierarkkinen hallintojärjestelmä, vaan samoin ajattelevan rodun muodostama kollektiivi. Jos uskoo jälkimmäiseen, kaikki lait ja nykyiseen keskusvaltaiseen valtioon assosioidut instituutiot ovat tarpeettomia, koska koetaan, että samaan ”rotuun” kuuluvat ihmiset ajattelevat niin samankaltaisesti, ettei eturistiriitoja ratkovia instituutioita tai lakeja tarvita.

Modernia natsiokkultismia tutkinut ruotsalainen uskontotieteilijä Mattias Gardell[viii] onkin kirjoittanut, että modernin äärioikeiston puheet “yksilönvapaudesta” perustuvat vanhaan rasistiseen uskomukseen, että vain valkoinen anglosaksinen “rotu” kykenee elämään vapaasti ja demokraattisesti. Tämä tarkoittaakin, että Marco de Wit ei vastusta maahanmuuttoa vain koska hän pelkää rikollisuuden ja hyvinvointivaltion kustannuksen kasvavan, vaan sen takia, koska hän kokee, että muista ”roduista” koostuvat maahanmuuttajat ovat kykenemättömiä elämään vapaasti, mikä voisi hänen mielestään edistää Suomen muuttumisen diktatuuriksi, eli "kehitysmaalaistumista."

Joku voisi tässä kutsua de Witiä tekopyhäksi tai ristiriitaiseksi, kun hän kannattaa aatetta, joka yhdistää samaan aikaan fasismia ja liberalismia. Mutta jos aidosti uskoo vanhoihin rotukäsityksiin ja, että ne muodostavat hierarkian, jossa demokratia ja yksiövapauksien kunnioitus ovat valkoisen ”rodun” ainutlaatuisia geneettisiä ominaisuuksia, fasismi muodostuu ainoaksi ja välttämättömäksi järjestelmäksi, jolla ylläpitää valkoisten välistä anarkistista utopiaa. Suurin ongelma koko tässä kyseenalaisessa ideologisessa konstruktitiossa on se, että toteuttaakseen tällaisen rasistisen anarkistiutopian, tarivitaan paljon väkivaltaa. Marco de Wit ja hänen ryhmänsä ovat paljolti pitäytyneet poliittisesta väkivallasta, jos ei lasketa pahoinpitelyitä, mutta terrorismin siemenet ovat sisäänrakennettu hänen ideologiassaan, kuten Christchurhsin terrroristi osoitti.

Mutta ei tässä vielä kaikki! Seuraavassa osassa käsittelen Marco de Witin juutalaisvastaisuutta.

 


[i] Burleigh, Michael; suomentanut Seppo Hyrkäs, Kolmas valtakunta. Uusi historia, WSOY, Helsinki, 2004

[ii] Voitte tarkastaa itse hänen kirjoitustaan tästä linkistä ja tehdä omat johtopäätökset: https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/

Jos mahdollisesti tämän artikkelin johdosta Marco de Wit on muokannut nettisivujaan, tässä on arkistoitu versio, johon tämä artikkeli perustuu: https://web.archive.org/web/20181021124622/https://marcodewit.fi/aatteen…

[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sun_(symbol)

[iv] Ollitervo, Sakari ja Immonen, Kari (toim.) Herder, Suomi, Eurooppa. SKS, Hesinki, 2006 

[v] Maïche, Karim. Mitäs Me Länsimaalaiset!: Suomi Ja Lännen Käsite. Helsinki: Into, 2015.  

[vi] https://ostarapublications.com

[vii] Sontag, Susan, "What's Happening to America? (A Symposium)". Partisan Review. 1967, 34 (1): 57–8. Archived from the original on 2014-03-27.

[viii] Gardell, Mattias, Gods of the Blood. The Pagan Revival and White Separatism, Duke Univercity Press, Durham ja London, 2003

 

0
SamiEerola
Espoo

Folkloristiikan opiskelija Helsingin yliopistossa. Fokus poliittisten ääriliikkeitten mielikuvien tutkimuksessa. Arvostelen myöskin kirjoja, erityisesti ääriliikkeisiin liittyviä, mutta myöskin kaikkea muuta perverssiä, kuten lastenkiroja: https://spektaakkeliyhteiskunta.wordpress.com/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu