Työllä Suomea rakennetaan

Suomen talouden ja yhteiskunnan perusta on vankasti työssä ja yrittäjyydessä. Nämä elementit ovat olleet kulmakiviä jo Anders Chydeniuksen ajoista, 1700-luvun lopulta, kun hän vaikutti vahvasti talouden ja kaupankäynnin vapauttamiseen. Chydenius uskoi vapaaseen markkinatalouteen ja siihen, että jokaisella tulee olla mahdollisuus työntekoon ja yrittämiseen – ajatuksia, jotka ovat yhtä ajankohtaisia tänä päivänä.

Raamatusta löytyy ohjeita ja viisauksia, jotka ohjaavat meitä arjessa ja työnteossa. ’Joka ei tahdo tehdä työtä, se älköön myöskään syökö’ (2. Tessalonikalaiskirje 3:10) tiivistää yksinkertaisesti sen, miten työn arvo ymmärretään: työnteolla on suora yhteys elämämme perusedellytyksiin ja hyvinvointiin.

Meidän on ymmärrettävä, että vain työllä ja yrittäjyydellä voimme rakentaa Suomea, joka on vahva, kilpailukykyinen ja jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä. Yrittäjänä olen kokenut, miten tärkeää on sietää epävarmuutta ja kehittää uutta. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka kantavat koko yhteiskuntaa eteenpäin – innovaatioiden, uusien työpaikkojen ja talouskasvun muodossa.

On kuitenkin tärkeää nostaa esille, että työmarkkinoilla on myös haasteita, jotka vaativat uudistuksia. Ammattiyhdistysliikkeiden järjestämät poliittiset lakot ovat esimerkki toimista, jotka ovat kohtuuttomia, ja haittaavat talouden kasvua. Aivan kuten Chydenius korosti, että jokaisen tulisi voida harjoittaa ammattiaan vapaasti, nykyaikaisen työmarkkinan tulee edistää joustavuutta ja sopimista suoraan työnantajien ja työntekijöiden välillä. Tämä edellyttää työmarkkinauudistuksia, jotka turvaavat sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja edistävät Suomen talouden kilpailukykyä.

Samalla kun rakennamme taloutta, emme saa unohtaa niitä, jotka tarvitsevat tukea. Vahva talous antaa meille mahdollisuuden huolehtia heikoimmistamme – eläkeläisistä, lapsiperheistä ja työttömistä. Yhteiskunnan perusyksikkö, perhe, on keskiössä tässä pyrkimyksessä. Oma perheeni on opettanut minulle, että yhteisvastuu ja toisista huolehtiminen ovat arvoja, jotka tekevät meistä vahvempia.

Työllä ja yrittäjyydellä Suomea rakennetaan. Tämä on tie, jolla voimme turvata hyvinvointimme ja luoda oikeudenmukaisemman yhteiskunnan kaikille. Kutsun sinut mukaan tälle matkalle, rakentamaan kanssamme Suomea, jossa työ palkitsee ja yrittäjyyttä arvostetaan, ja missä työmarkkinat tukevat joustavuutta ja oikeudenmukaista sopimista kaikkien osapuolten kesken.

SamuliVoutila
Perussuomalaiset Helsinki

Kolmikymppinen perheenisä, yrittäjä, Perussuomalaisten Helsingin piirin puheenjohtaja ja aktiivinen reserviläinen ja voimanostaja. GSM: +358 50 5502 690

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu