Miten tämä on mahdollista, jos Suomi on oikeusvaltio?

KHO:n päätöstä vuonna 2014:

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Näiden kaupungille kielteisten päätösten jälkeen Oulaisten kaupungin kaavoitusosasto on väärentänyt kaavaan pihapiirissämme olevan louhosalueen kaavan ulkopuoliseksi alueeksi.  Koko louhosalue on todellisuudessa Piipsjärvi-Lehtopää oikeusvaikutteista osayleiskaavaa.
Kaupunki virkamiehineen on ruvennut väärentään asiakirjoihin, että louhimo alue on jäänyt KHO:n päätöksen jälkeen kaavan ulkopuolelle

Oulaisissa osataan, KHO:n päätöksestä teetetyillä väärillä lausunnoilla harhautettiin valtuutettuja. Konsultti otettiin taas kerran avuksi. KONSULTTI EI VOI KHO:n päätöstä kumota väärillä lausunnoilla eikä Oulaisten kaupunki virkamiehet ja valtuutetut mukaan lukien.

NYT 2022 samaa vääryyttä jatketaan! Edelleen kaupunki väärensi Piipsjärvi-Lehtopää osayleiskaavan tekniseen muutokseen louhosalueen kaavattomaksi. Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavaehdotuksessa kiinteistö 35:16 eli louhosalue on edelleen merkittynä KHO:n päätöksen (antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 Diaarinumero 1309/1/13) vastaisesti kaavattomaksi.
Lautakunnan kokouksessa 29.6.2022 käytettiin hyväksi konsultin tekemää väärää lausuntoa, joka ei perustu KHO:n päätökseen: ”Alue on kaavaton KHO:n päätöksen mukaan.” Mutta vertaa, kuinka kaupungin sivuilla https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/selostus.pdf sivulla 8 samalta konsulttifirmalta: ”Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta, joten koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.

Oulaisten kaupunki KHO:n valituksen ajaksi jätti valituksen alaisen asian kaavan ulkopuolelle käyttäen perusteena seuraavaa: Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitushallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan.” ”Oulaisten kaupunki on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta Oulun hallinto-oikeuden päätökseen, joten tältä osin osayleiskaava ei ole voimassa.”
SIIS: valituksen ajan, mutta kaupungin valitus ei mennyt läpi KHO:ssa, joten koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.

TÄMÄ ILMENEE JO KAUPUNGIN konsultin virallisista asiakirjoistakin. Kaupungin sivulla oleva AIRIX Ympäristön ”Osayleiskaavan muutos ja laajennus” joka luettavissa: https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/selostus.pdf

Sivulta 8 voi lukea ihan oikein konsultin tekemänä: ”Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta, joten koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.”


Luettavissa Oulaisissa osataan ja avoimuutta mainostaa uusi kaupunginjohtaja | Uusi Suomi Puheenvuoro

0
Sanna50
Oulainen

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi.
Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu.
Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu