Valvovat viranomaiset eivät toimi räjähdetyömailla

MOT esitti ohjelman räjähdeainevarkauksista ja kuljetuksista https://yle.fi/uutiset/3-11598090

Ohjelmasta selvisi, että varkauksista ei aina edes ilmoitettu poliisille, vaikka KAIKKI määrät on lain mukaan ilmoitettava. ”Edes tuhannen kilon dynamiittivarkaudesta ei ilmoitettu poliisille.” Tukesin sivuilta käy esille, että räjähteiden hankkijat ovat kirjanpitovelvollisia. Jokaisesta räjähteestä on löydyttävä mm. tieto, mistä se on, kuka sen on vastaanottanut, siirtotodistuksen numero, ym. Myös varastossa olevat räjähteet ja omassa toiminnassa olevat räjähteet on kaikki oltava ylhäällä kirjanpidossa. Tiedosto on säilytettävä vähintään kolme vuotta ja esitettävä tarvittaessa valvontaviranomaiselle eli Tukesille ja poliisille. Ts. kirjanpidon avulla jokainen räjähde voidaan jäljittää ja se on poliisin ja Tukesin tehtävä.

Tukesilta on oltava räjähteiden siirtotodistus sekä räjähteiden varastointilupa ennen kuin voi ostaa räjähteitä ja siirtää niitä.

”Varkauksista ilmoittamista saatetaan pelätä, koska se voi paljastaa räjähteiden leväperäisen valvonnan työmaalla.” ”60 kiloa dynamiittia lähti mukaan ilman murtovälineitä.” Poliisin olisi pitänyt tarkistaa varastot ja luvat, että ovat lain mukaiset, joten miten on mahdollista, että: ”Leväperäisestä dynamiitin säilytyksestä juontuva tarina ei ole ainoa laatuaan.” Valvonnan lisäksi siis myös säilytys on leväperäistä.

Tuhannet murskaamot ja louhimot toimivat täysin viranomaisvalvonnan ulkopuolella, vaikka kertaräjäytykset ovat jopa 20 000 kiloa kerralla. Asutuksien vieressä tällaisia määriä EI saa käyttää ja vaatisi kilometrien suojaetäisyydet lain mukaan. Tukes ja poliisi antavat tämän tapahtua. Suomessa on lukuisia louhimo- ja murskaamotyömaita, joilla ei ole mitään Tukesilta haettuja kuljetus-, käyttö- ja varastointilupia, jotka poliisin olisi EHDOTTOMASTI tarkistettava paikanpäälläkin ennen toiminnan aloittamista. Räjähteet tuodaan laittomasti autoilla työmaille asutusten viereen.

Ympäristön asukkailta hajoavat räjäytyksien vuoksi kivijalat, takat, lattiat, ym. ja poliisia ei saa tutkimaan asiaa, koska ovat itse laiminlyönneet valvonnan, eikä työmailla ole Tukesilta viranomaislupia, joita ei voisi edes saada asutuksen läheisyyden vuoksi. Ijäs sanoi ohjelmassa, että 300 metriä riittää suojaetäisyydeksi tonneille räjähdysainetta, mutta todellisuudessa jo kymmenen kiloa tuotuna alueelle, tarvitsee 300 metrin suojaetäisyydet. STM 16 normit määrittelee jo käytöstä 25 kilon määrässä kilometrin suojaetäisyyttä sirpale- ja paineaallon vuoksi ja 500m on jo puolen kilon räjähdysainemäärälle käytössä.

Näytöksi yksi tapaus:
Näin poliisi vastasi tarkistuksestaan laittoman räjäytystoiminnan käynnistyessä, kun asukkaat vaativat poliisia toimimaan. Poliisihan vastauksessaan paljastaa laittoman toiminnan: ”Räjähteet tuodaan alueelle joko myyjän tai urakoitsijan toimesta ja palautetaan työn jälkeen varastoon. Poliisilla ei havaintoja paikanpäällä tapahtuvasta varastoinnista.” Poliisi tuo esille lisäksi: ”Alueella ei säilytetä räjähteitä.” Valvontavastaus on käsittämätöntä, eikä vastaa lain vaatimuksia.  Poliisin olisi pitänyt huomioida, että turvallisuusnäkökohdat onnettomuusriskin osalta olisi pitänyt varmistaa TUKES:n luvassa ja toimintaan ei ole lupaa.
Tukes vastaa sitten täysin ristiriitaisesti: ”Tukes 10.4.2017 antanut vastauksen, että paikalle ei ole haettu varastolupaa. Toiminnanharjoittaja tietää, että varasto vaatisi Tukesin luvan. Asia on varmistettu toiminnanharjoittajan edustajalta 7.4.2017. Toiminnanharjoittajan hakiessa mahdolliselle räjähdevarastolle lupaa, tullaan turvallisuusvaatimusten täyttäminen (mm.suojaetäisyydet) selvittämään siten kuin säädökset edellyttää.” VARASTOINTILUPA ON OLTAVA ENNEN TOIMINNAN ALOITTAMISTA ja tieto löytyy myös Tukesin sivuilta. Lainsäädännössä on selvät valvontamääräykset myös poliisilla.
https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Villi ja valvonta jatkuu, joten eikö olisi jo aika toimia?

Sanna50

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi. Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu. Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu