Lasten kehityksen ja oppimisen tukitoimet on saatava varhaiskasvatuksessa tasa-arvoisiksi

Nykyinen varhaiskasvatuslaki ei anna riittävän selkeää määritelmää lapsen tukemiseen liittyen. Väitänkin, että lapsen oikeus kehityksen ja oppimisen tukeen jää joskus toteutumatta tämän puutteellisen määrittelyn vuoksi. Tiedämme jo nyt kokemuksesta, että alueellisen tuen määrittely ja tuen kohdentaminen voi olla erilaista jopa saman kunnan tai kaupungin sisällä puhumattakaan eri alueille kohdennetuista erilaisista resursseista samankin kunnan sisällä. Näin ei mielestäni saisi olla. Kaikkien alueiden samanlaisina näkeminen on epätasa-arvoista ja epäoikeudenmukaista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiseen tukemiseen, joka on riittävää, sen vaikuttavuutta voidaan arvioida niin kehityksen kuin oppimisenkin näkökulmasta ja se on riippumaton lapsen asuinpaikasta.

Olisi suotavaa, että esi-ja perusopetuksessa jo voimassa oleva tuen kolmiportaisuuden malli tuotaisiin koskemaan jo kaikkia varhaiskasvatusikäisiä lapsia. Näin saataisiin hyvä jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Nykyinen tukijärjestelmä jää eri toimijoille usein epäselväksi. Samalla nimikkeellä voidaan tarkoittaa erilaista tukea riippuen siitä onko kyseessä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai perusopetuksen opettaja. Se luo hämmennystä eri toimijoiden välillä.

Tuen kolmiportaisuuden mallissa lapsen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki saa selkeät periaatteet, tukemisen muodot ja tukemisen rakenteet. Ne ovat selkeästi määritelty ja ne kohtelevat kaikkia lapsia tasapuolisesti. Paikallinen ja alueellinen tuen määrittely poistuvat. Näin lapset saavat samanlaista tukea kasvuun ja oppiseen riippumatta siitä missä kaupungissa tai kaupunginosassa he asuvat. Se oikeus on rikkumaton.

+2
Sari Kumin
Kristillisdemokraatit Helsinki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, näkemystä asioihin 30:n vuoden kokemuksella alasta, KD Naisten puheenjohtaja,
aktiivinen yhteiskunnallisten asioiden pohtija ja kantaaottaja,
tulevaisuutta rakentamassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu