Lastensuojelulaki tulee korjata

Lastensuojelun kustannukset kasvavat Suomessa huolestuttavasti koko ajan. Lastensuojelun kuluihin valuu rahaa noin 1,2 miljardia euroa vuosittain. On kuitenkin epäselvää mitä lastensuojelun palveluilla saadaan aikaan. Tut­kimus­tietoa lasten­suojelun vaikuttavuudesta on edelleen liian vähän. Tiedämme kuitenkin sen, että nyt toimitaan lapsen ja nuoren kannalta liian myöhään. Juuri teini-ikäisinä sijoitettujen nuorten ennusteet ovat heikommat kuin kodin ulkopuolelle varhaislapsuudessa sijoitettujen lasten ennusteet.

Suomessa on tehty uudistuksia terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan, oppilashuoltolainsäädäntöön, vammaislakiin ja päihde-ja mielenterveyslakeihin. Nämä kaikki vaikuttavat lapsi-, perhe ja nuorisopalveluihin, joiden tukena lastensuojelu toimii. Lastensuojelu on joutunut kantamaan vastuuta muiden osa-alueiden puutteista, niin taloudellisista kuin henkilöstöresurssien puutteesta.

Näyttää siltä, että lastensuojelun piiriin ajautuu koko ajan lapsia joiden tilanteisiin ennaltaehkäisevä varhainen tukeminen olisi auttanut. Varhaisen vaiheen palvelut eivät nykyisellään riitä ehkäisemään nuorten raskaidenlastensuojelun interventioiden tarvetta eli kodin ulkopuolelle sijoittamisia. Näiden lisääntyminen kasvaa etenkin teini-ikäisillä sen sijaan varhaislapsuudessa sijoitettujen lasten määrä on säilynyt suhteellisen ennallaan.

Olen huolissani siitä ettemme saa suuressa riskissä olevia perheitä kiinni ja tuettua heitä ajoissa. Meidän on hahmotettava ja hallittava paremmin koko lastensuojelun kokonaisuus. Sen takia myös lastensuojelulaki tulee uudistaa kokonaisuudessaan. Lähes 30 kertaa muutetun ja repaleisen lastensuojelulain noudattaminen ja ymmärtäminen on jo asiantuntijoillekin vaikeaa, toteaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen (Yle 8.2.2022).

Painopisteen tulee olla juuri ennalta ehkäisevissä lasten-, nuorten ja perheiden palve­luissa. Vaadimme, että nämä palvelut koordinoidaan selkeämmin, asiakasmitoituksia edelleen tarkistetaan ja saadaan henkilöstömitoitukset riittäviksi niin lastensuojelulaitoksissa kuin avohuollon työssä. Samaa aikaan meidän tulee varmistaa, että ennaltaehkäisevät palvelut ovat oikea-aikaisia ja riittäviä. Tämä kokonaisuus vaatii kaikkien lasten-, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviltä kykyä havaita tukemisen tarve ja osaamista ohjata palveluiden ja tuen äärelle entistä aikaisemmin. Lastensuojelussa pitää olla mahdollisuus puuttua tilanteisiin entistä joustavammin, nopeammin ja tarvittaessa myös järeämmin keinoin riittävän ajoissa.

Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki säästää paitsi inhimillistä kärsimystä lapsissa ja nuorissa, niin lastensuojeluun käytettävien rahoissa. Meillä aikuisilla on aina ja kaikissa tilanteissa vastuu lapsiemme ja nuortemme suojelusta.

 

 

 

 

 

0
Sari Kumin
Kristillisdemokraatit Helsinki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, näkemystä asioihin 30:n vuoden kokemuksella alasta, KD Naisten puheenjohtaja,
aktiivinen yhteiskunnallisten asioiden pohtija ja kantaaottaja,
tulevaisuutta rakentamassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu