Pienten lasten on vaikea päästä mielenterveyspalveluihin

Tilanne pienten lasten mielenterveyspalveluihin pääsyssä on huono pitkien jonojen takia. Tiedän useita tapauksia päiväkoti-ikäisten lasten tutkimuksiin ja sitä kautta hoitoon pääsyn vaikeuksista. Ongelma on niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon palveluihin pääsystä. 

Pienet päiväkoti-ikäiset lapset harjoittelevat itsesäätely-ja tunnetaitojaan yhdessä vanhempiensa, heitä kasvattavien ja opettavien varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja ikätovereidensa kanssa. Tässä kirjoituksessa tarkoitan kuitenkin lapsia joiden käyttäytymisen haasteet eivät selity ikäkauteen tai lapsen normaaliin kehitykseen liittyvinä. 

Jonot niin perussairaanhoidon neuvolapsykologille kuin erikoissairaanhoidon tutkimuksiin esimerkiksi psykiatrille, foniatrille ja neurologille ovat pitkät. Lapsi saattaa joutua jonottamaan pääsyä neuvolapsykologille ja hänen tutkimustensa jälkeen mahdollisesti erikoissairaanhoidon puolelle pääsyä jopa vuoden. Polku on luonnollisesti oikea mutta kestää aivan liian kauan. Olen myös tietoinen lähetteiden palautumisesta erikoissairaanhoidon puolelta vaikka lähetteen tekijä on esimerkiksi perheneuvolan psykologi. Lapsen tilanne ei ole ns riittävän hankala vaikka kaikki lapsen ympärillä toimivat kokevat arjen haasteet suuriksi. Tämänkaltainen tilanne on niin lasten kuin perheiden kannalta kestämätön. 

Palveluihin pääsyyn odottaessaan lapsi ja koko perhe ovat usein koetuksella oman jaksamisensa suhteen. Lapsi saa negatiivisia kokemuksia itsestään ja toiminnastaan niin kotona kuin lapsiryhmässä. Nämä kokemukset vaikuttavat lapsen kuvaan itsestään niin kaverina kuin ryhmän jäsenenä. Kokemukset saattavat vahingoittaa lapsen itsetuntoa ja käsitystä itsestään. Varhaiskasvatuksessa tehdään hienoa työtä pedagogisella otteella. Tämä tukee lasta ja perhettä ja kannattelee arjessa. Lapsi saattaa tarvita kuitenkin myös terapiaa ja lääkinnällistä apua kuntoutumisensa tueksi. Siihen ei laadukaskaan varhaiskasvatus kykene. 

Tilanteen vakavuuteen pitää nyt herätä ja tehdä toimia tilanteen korjaamiseksi. Lasku asioiden pitkittyessä on liian suuri niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle.

 

0
Sari Kumin
Kristillisdemokraatit Helsinki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, näkemystä asioihin 30:n vuoden kokemuksella alasta, KD Naisten puheenjohtaja,
aktiivinen yhteiskunnallisten asioiden pohtija ja kantaaottaja,
tulevaisuutta rakentamassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu