Syyt nuorten mielenterveysongelmien takaa on löydettävä

 

Olemme puhuneet ainakin jo viimeisen parin vuoden aikana nuorten yhä lisääntyvistä mielenterveyden ongelmista. Tuskin kukaan voi enää olla tietämätön ilmiöstä, sen laajuudesta ja resurssipulasta joka vaivaa niin oppilashuollossa kuin erityissairaanhoidon puolella. Olemme tunnistaneet tarpeet, tunnistaneet ongelman ja lähteneet ratkomaan resurssipulaa. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tarvitsemme analyyttisempaa pohdintaa syistä jotka ovat johtaneet tähän. Nuorten mielenterveyspulmien syitä on mietittävä tarkemmin ettemme hoida ainoastaan pelkkiä oireita. Vasta kun ymmärrämme syyt on meillä mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen.

Tasavallan presidentti otti uudenvuoden puheessaan hyvin esille myös meidän vanhempien ja muiden aikuisten roolin. ”Aikuisen ymmärtämys ja tuki ovat suuria lahjoja nuorelle”. Tätä samaa meille on viestinyt moni tutkimus kun nuorilta itseltään on kysytty asioita. He sanovat että kertoisivat jos heiltä vain kysyttäisiin. Oma-aloitteinen asioiden esille tuominen tuntuu monista nuorista hyvin vaikealta. Aikuisen läsnäolon ja kuuntelun nälkä on kova. En väitä, että nuorten kuunteleminen on ainoa asia johon pitää saada muutosta mutta varmasti se on erittäin tärkeä sellainen.

On syytä kokoontua eri asiantuntijoiden kanssa ja miettiä mitä teemme väärin tai mitä jätämme tekemättä yhteiskunnassamme kun osa nuoristamme voi todella huonosti. Syitä todennäköisesti löytyy laaja-alaisesti vanhemmuudesta, yhteiskunnan muuttumisesta, nettikäyttäytymisestä, some-maailmasta, arjen rytmin puuttumisesta, identiteettiongelmista, elämän epäsäännöllisyydestä, nyt myös koronan seurauksista ja paineista joita tulee nykynuorille ulkopuolelta. Asian selvittämiseksi olisi hyvä koota asiantuntijoita mahdollisimman laajalta taholta; niin varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, oppilashuollosta, terveydenhuollosta, vanhempainverkostoista, järjestöistä kuin tutkijoita ja tietysti myös nuoria itseään. Ehkä näin löydettäisiin juurisyitä joihin puuttumalla nuorten hyvinvointia saataisiin vahvistumaan.

Meidän aikuisten tulee nyt heti ottaa vastuu nuorista ja tarjota heille näköaloja tulevaisuuteen, toiveikkuutta ja uskoa tavoitella unelmiaan.

 

 

+1
Sari Kumin
Kristillisdemokraatit Helsinki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, näkemystä asioihin 30:n vuoden kokemuksella alasta, KD Naisten puheenjohtaja,
aktiivinen yhteiskunnallisten asioiden pohtija ja kantaaottaja,
tulevaisuutta rakentamassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu