Varhaiskasvatuksen opettajien pulaan on ratkaisu

Tiedämme, että Suomessa on suuri pula koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista. Tilannetta ei helpota noin 5000:n varhaiskasvatuksen opettajan eläköityminen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Nähtävissä on myös ilmiö jossa vo:n opettajat lopettavat alalla ja siirtyvät muihin tehtäviin. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan nopeita toimia.  Koulutuspaikkojen lisääminen ei auta jos alalle ei enää haluta. Työn arvostamiseen ja sitä kautta palkkaukseen liittyvät seikat eivät ole ainoita tarvittavia toimenpiteitä. Nyt täytyy uskaltaa tehdä suuria rakenteellisia muutoksia koko varhaiskasvatus kentässä. Ei ole oikein, että julkisuudessa käydään keskustelua kelpoisuusvaatimuksista joustamisesta ja toivotaan ettei tilanne näy perheisiin. Täysin absurdi ja väärä ajattelumalli.

Nyt pitää vaikuttaa varhaiskasvatuksen rakenteisiin sillä tulevaisuus kiittää. Lapsiryhmien kokoa pitää pienentää, säätää väljemmät suhdeluvut henkilökunnan ja lapsimäärän välille, huomioida nepsy-lasten tuen tarve, uudistaa koko lapsen tukemisen malli, ottaa laatukriteerit nopeasti käyttöön, uudistaa johtamisen malli ottamalla käyttöön apulaisjohtajan pedagogisen johtamisen malli ja ennen kaikkea mahdollistaa joustavat ryhmittelyt lasten tarpeiden perusteella. Joustavat ryhmittelyt lasten tarpeiden mukaan ei ole mahdollista oikeasti toteuttaa niin kauan kun päiväkodeissa lasketaan täyttö-ja käyttöprosentteja ja lapsimäärän ratkaisee päiväkotikiinteistön ns. tilapaikat, jotka määritellään neliömäärän mukaisesti. Täysin lapsen edun vastainen toimenpide.

Kun järjestelmä on korjattu, niin varhaiskasvatuksen opettajat pääset tekemään työtään yhdessä koulutettujen varhaiskasvatuksen sosionomien ja lastenhoitajien kanssa kuten heidät on koulutettu.  Nyt on kyse vain siitä halutaanko näihin asioihin oikeasti panostaa, nähdäänkö varhaiskasvatus kasvatuksen ja opetuksen kivijalkana jonka varaan tulevaisuuden koulutus rakennetaan. Rikkinäistä kivijalkaa kun on myöhemmin vaikeampi korjata. Varhainen tukeminen pitää nähdä myös ennaltaehkäisevänä ja tulevaisuudessa kuluja säästävänä toimenpiteenä. Koska lapset ovat tärkeintä mitä meillä on.

0
Sari Kumin
Kristillisdemokraatit Helsinki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, näkemystä asioihin 30:n vuoden kokemuksella alasta, KD Naisten puheenjohtaja,
aktiivinen yhteiskunnallisten asioiden pohtija ja kantaaottaja,
tulevaisuutta rakentamassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu