Kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten oikeudet on turvattava – hallituksen aloitettava selvitystyö heti

Kansainvälisenä Lapsen oikeuksien päivänä on tärkeä muistuttaa kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten yhdenvertaisista oikeuksista. Lapset ja nuoret ovat kaikki erilaisia mutta samanarvoisia. Vetoan hallitukseen valtakunnallisen selvityksen tekemiseksi lainvastaisista rajoitustoimista kehitysvammaisten ja autisminkirjon omaavien ihmisten palveluissa. Selvityksen käynnistäminen pikimmiten on välttämätöntä erittäin haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksien turvaamiseksi.

Vuonna 2017 voimaan astuivat uudistetut kehitysvammalain pykälät itsemääräämisen tukemisesta ja rajoitustoimien käytöstä. Toimintakäytäntöjä on sen jälkeen korjattu, kun esimerkiksi häkkisängyt kiellettiin täysin. Tietoisuus lainsäädännöstä ja oikeista menettelytavoista on myös parantunut.

Tässä valossa on järkyttävää, että vielä 2020-luvulla ilmenee hämeenlinnalaisessa asumisyksikössä tapahtuneen kaltaista räikeää ja pitkään jatkunutta lapsen kaltoinkohtelua. Autistisen lapsen pitkäkestoinen jatkuva epäinhimillinen sitominen ja pahoinpitely tyrmistytti meitä kaikkia. Sellaista ei pitäisi koskaan eikä missään tapahtua. Vakavan tapahtuman vuoksi erillisselvitys on täysin välttämätön.

Olen tehnyt hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen kirittääkseen valtakunnallista ja kattavaa selvitystä.

Kirjallinen kysymys: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10786


Valtakunnallinen selvitys tarvitaan, jotta saamme paremman kuvan rajoitustoimien käytön laajuudesta ja kohdentumisesta sekä mahdollisista lainvastaisista käytännöistä. Näin voimme paremmin ehkäistä vastaavat tapaukset tulevaisuudessa. Selvityksessä on eri tavoin varmistettava lasten ja nuorten äänen kuuluminen. Vammaisten palveluissa arvokasta ja vaativaa työtä tekevien ammattilaisten sekä lasten läheisten näkemykset on syytä ottaa painavasti huomioon. Tämä on erityisen tärkeää, kun itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevien säännösten jatkosta päätetään uuden vammaispalvelulain yhteydessä.

Itsemääräämisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä (IMO) ollaan parhaillaan uudistamassa. Huolena on, miten kehitysvammalain itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevien säännösten jatkosta ehditään säätää siihen mennessä, kun uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan ja voimassaolo lakkaa näillä näkymin vuoden 2023 alusta alkaen.

Tuen kirjallisella kysymyksellä hallitukselle Kehitysvamma- ja autismijärjestöjen, Kehitysvammaliiton, Kehitysvammaisten Tukiliiton, Me itse ry:n, FDUV:n ja Autismiliiton yhteisvaadetta nostaa päivänvaloon mahdolliset lainvastaistaiset rajoitustoimet kehitysvammaisten ja autismikirjon omaavien ihmisten palveluissa.

Myös hyvät käytännöt ja vammaispalveluissa tehtävä ansiokas työ ansaitsee nykyistä paljon enemmän huomiota ja arvostusta.

Jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertainen oikeus hyvään elämään ja sitä on meidän aikuisten velvollisuus suojella.

Hyvää kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää kaikille.

+3
sarisarkomaa
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Valtiovarainvaliokunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, kolmen nuoren äiti, THM, intohimoinen Itämeren suojelija ja lenkkeilijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu