Lapsen lukutaitoa ja – intoa vahvistetaan yhdessä lukemalla

Suomalaisten lukutaidon heikkeneminen ja lukuinnon laskeminen ovat olleet vakava huolenaihe jo vuosien ajan. Erojen takana näkyvät sukupuoli ja sosioekonominen tausta. Pisa-tutkimuksen mukaan Suomessa 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien välillä osaamiserot lukutaidossa ovat OECD-maiden suurimpia. Erityisesti heikon lukutaidon omaavien poikien määrä on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2009 heikkoja lukijoita oli 8,1 prosenttia, mutta vuonna 2018 jo 13,5 prosenttia kaikista oppilaista.

Lukutaito ei ole itsestään selvyys. Tällä viikolla vietettiin YK:n lukutaitopäivää. Lasten ja nuorten säätiön lukutaitokampanja Read Huor nosti esiin tärkeitä keinoja, miten voimme edistää lukutaitoa.

Suomessa joka vuosi peruskoulun päättää noin 6000 nuorta, joilla ei ole riittävää lukutaitoa. Tämä aiheuttaa nuorelle huomattavia ongelmia arkielämästä selviämiseen ja opintojen jatkamiseen.

Heikentynyt lukutaito on vakava uhka koko maamme sivistykselle ja osaamiselle. Lukutaito on kaiken oppimisen kivijalka. On selvää, että hallituksen esitys oppivelvollisuuden pidentämisestä ei auta nuoria, jotka tarvitsisivat erityistä tukea jo opinpolkunsa varhaisessa vaiheessa. Jokaisen lapsen on saatava varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta riittävät perustaidot ja -tiedot, jotka kantavat vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

Lukemalla lapselle ja yhdessä lapsen kanssa voidaan vaikuttavasti kitkeä eroja oppimistuloksissa. Lukeminen on osa perustaitoja, joita on vaikea myöhemmin nopeasti kiriä. Heikentynyttä lukutaitoa ja vähenevää kiinnostusta lukemiseen ei saa jättää vain opettajien harteille. Lukutaidon edistäminen on otettava vakavasti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sen lisäksi lukemisen merkitystä on tärkeä miettiä joka kodissa. Kannustan ja innostan vanhempia, isovanhempia ja muita lasten lähellä olevia aikuisia lukutalkoisiin lasten lukutaidon edistämiseksi. Lapselle lukeminen on tasa-arvoteko.

Kotona lukemisella on aivan erityinen merkitys. Vanhempien ja muiden läheisten aikuisten rooli on avainasemassa lasten kiinnostuksessa lukemiseen. Lapselle lukeminen on monin tavoin merkityksellistä lapsen koko kehitykselle. Kun luemme lapselle, vahvistamme lapsen kielen kehitystä, tulevaa lukutaitoa ja kiinnostusta lukemiseen. Lapselle lukeminen ja yhdessä lukeminen lapsen opittua lukemaan auttavat lapsen koulunkäyntiä, koulumenestystä ja helpottavat tulevaisuudessa hänen oppimistaan.

Osaamisen eriarvoistuminen on pysäytettävä jo varhaislapsuudessa. Koska lasten kielellinen kehitys ja lukemisen valmiudet alkavat kehittyä varhaisessa vuorovaikutuksessa, kaikkien vanhempien tietoisuutta lukutaidon merkityksestä ja kodin keinoista tukea lapsen taitojen kehittymistä on lisättävä.

Lukutaito-ohjauksesta on viisasta tehdä säännöllinen osa neuvolatoimintaa. Viime eduskuntakaudella aloitteestani eduskunta lisäsi voimavarat neuvoloiden lukutaito-ohjauksen vahvistamiseksi yhteistyössä Lukukeskuksen kanssa.

On välttämätöntä, että löydämme monipuolisia keinoja innostaa kaikkia lapsia lukemaan. Koulujen lukuharjoitukset ja kirjailijavierailut, kirjallisuuskerhot, koulujen kirjastot sekä yhteistyö yleisten kirjastojen kanssa ovat asioita, joita meidän tulee vaalia ja vauhdittaa. Kirjastojen kanssa tehtävä yhteistyö on hyvä olla osa jokaisen päiväkodin arkea. Päiväkodit ja koulut voivat osaltaan innostaa ja kannustaa perheitä yhteiseen lukuharrastukseen.

On myös huomioitava, että nykypäivänä lukemisella on useita eri muotoja kuten verkkojulkaisujen ja äänikirjojen yleistyttyä. On tärkeää, että lapsia ja nuoria rohkaistaan lukemaan itselleen mieluisalla tavalla.

Voit seurata eduskunnan tapahtumia ja työtäni kansanedustajana vastaanottamalla eduskuntaterveiseni, joissa kerron ajankohtaisista politiikan kuulumisista. Kirjeen voit tilata lähettämällä minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi. tai soittamalla 050 511 3033.

Ajatukset ja terveiset ovat aina tervetulleita. Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa

kansanedustaja

kolmen nuoren äiti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

 

 

sarisarkomaa

Helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, valtiovarainvaliokunnan ja sivistysvaliokunnan jäsen, terveydenhuollon maisteri, kolmen nuoren äiti, intohimoinen Itämeren suojelija, lenkkeilijä ja leipoja. Voit tutustua ajatuksiini kotisivuillani (www.sarisarkomaa.fi). Voit seurata työtäni vastaanottamalla eduskuntaterveiseni. Kirjeen voit tilata lähettämällä minulle sähköpostia sari.sarkomaa(at)eduskunta.fi tai nettisivuillani olevan linkin kautta. Minut löytää myös sosiaalisesta mediasta Facebookin, Twitterin ja Instagramin kautta @sarisarkomaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu