Puhtaasti poliittisten nimitysten kitkeminen valtionhallinnosta hyvä aloittaa Kelasta

On välttämätöntä, että Kansaneläkelaitosta koskeva aikansa elänyt lainsäädäntö päivitetään kiireellisesti 2020-luvulle. Osana uudistusta on säädettävä, että jatkossa Kelan hallitus nimeäsi Kelan pääjohtajan ja johtajat määräajaksi. Kelaa koskeva lainsäädäntö ja siinä säädetyt toimivaltasuhteet eivät vastaa nykyaikaa, eivätkä hyvän hallinnon periaatteita.

Ei löydy yhtään järkevää syytä siihen, miksi Kelan pääjohtaja valitaan ”eläkevirkaan”. Eikä siihen, että n. 15 miljardin euron edestä etuuksia maksavan laitoksen johtajien osaamista ja sopivuutta ei määräajoin voida arvioida, kuten lain mukaan muiden valtion johtavien virkamiehien osalta tehdään. Lakiuudistus on välttämätön myös siksi, että Kelan lainsäädäntö saataisiin vastaamaan kattavasti valtion hallinnon periaatteita.

Kelan hallituksen ja pääjohtajan sekä muiden johtajien toimivaltasuhteet on selkeytettävä ja hallituksen roolia vahvistettava. Nykylain mukaan Kelan hallituksella ei ole mitään roolia Kelan johtajiston valitsemisessa, eikä siten erottamisessa.

Kela-lain mukaan eduskunnan valitsemat 12 valtuutettua tekevät esityksen Kelan johtajasta. Asia etenee STM:n Kela-asioista vastaavan ministerin kautta tasavallan presidentille, joka tekee lopullisen nimityksen.

Myös Kelan hallituksen kokoonpanoa ja tehtäviä on syytä uudelleenarvioida sekä Kelan toimialalla toimivien ministeriöiden ohjausta suhteessa Kelaan. Lisäksi Kelan valvontaa on voitava arvioida.

Toimiessani Kelan valtuutettujen puheenjohtajana vuosina 2015-2018 valmisteltiin aloitteestani valtuutettujen johdolla Kela-lain kiireellisimmät muutostarve-esitykset. Pykälämuutoslista meni valtuutettujen toimesta sosiaali- ja terveysministeriöön jo vuonna 2017. Listassa oli mm. pykälämuutosehdotuksia, jotta Kela-laki vastaisi jo Kelan johdon tekemiä organisaatiouudistuksia.

Tämän lisäksi aloitteestani Kelan valtuutetut ovat teettäneet pohjatyötä lain uudistamiseksi. Mielestäni Kelan valtuutettujen selvityshenkilöryhmällä teettämän raportin (2018) yksimieliset esitykset toimenpiteistä Kelaa koskevan lainsäädännön ajantasaisuuden edistämiseksi on otettava valmistelun pohjaksi. On vakavaa, että esitykset eivät ole vielä edenneet.

Poliittisissa tehtävissä toimiminen tuo useimmiten paljon osaamista, tietoja ja taitoja sekä verkostoja. Poliittinen tausta ei kuitenkaan voi eikä saa olla pääkriteeri valtion korkeisiin virkoihin valittaessa.

Kelan osaava henkilöstö ansaitsee modernin ja selkeän johtojärjestelmän. Kansaneläkelaitoksesta annettu laki on kokonaisuudessaan remontoitava, jotta se mahdollistaa Kelan toiminnan kehittämisen ja toimimisen nykypäivän vaateita vastaavasti.

0
sarisarkomaa
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Valtiovarainvaliokunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, kolmen nuoren äiti, THM, intohimoinen Itämeren suojelija ja lenkkeilijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu