Stop musiikki- ja matematiikkaluokkien alasajo!

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan suomenkieliselle jaostolle on tulossa esitys painotetun opetuksen lakkauttamisesta nykyisessä luokkamuodossaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Helsingin kaupungin kouluissa kiellettäisiin esimerkiksi liikunta-, musiikki- ja matematiikkaluokat. Esitys on tyrmistyttävä ja se on hylättävä.

Tavoite segregaation purusta on valtavan tärkeä  mutta keino on täysin väärä. Alueellisen ja sosio-ekonominen eriarvoisuuden kitkemiseen tarvitaan vaikuttavia keinoja kaavoituksesta ja asuntopolitiikasta lähtien. Alueellinen ja sosiaalinen segregaatio ei ole koulujen synnyttämä eivätkä koulut voi eriarvoisuuden ongelmaa yksin ratkaista.

Ehdotan, että Helsingissä luodaan puitteet sille, että  painotetun  opetuksen tarjontaa lisätään eri puolilla kaupunkia sen sijaan, että toimintaa  ajetaan alas. Lapset ja nuoret ovat erilaisia ja samanarvoisia. Kysytään lapsilta ja nuorilta sekä opettajilta mikä heitä innostaa eikä lannisteta eri asioista kiinnostuneita.

Lakkauttamisen sijaan Helsingin on lisättävä  ohjausta ja tietoa perheille sekä lapsille. Niin, että tieto painotetusta opetuksesta saavuttaa yhdenvertaisesti ja innostaa lapsia löytämään oman innostuksen kohteen. Se ei ole muilta pois. Vanhempainillat, kodin ja koulunyhteistyö ovat varmasti vielä tässä asiassa osin käyttämättömiä voimavaroja. Myös koulun informaatiota painotuksista voidaan kehittää.

Asiaa ei pidä jättää opettajien harteille vaan jaoston on syytä lakkauttamisesityksen sijaan pyytää virkamiehiltä esitys siitä,  miten kaikki lapset saavat mahdollisuuden osallistuja painotettuun opetukseen. Tietoa varmasti monissa perheissä tarvitaan muutoinkin suomalaisen koulupolun mahdollisuuksista. Jokaisen koulun on oltava hyvä koulu. Koulun on saatava olla monien mahdollisuuksien paikka oppia ja kasvaa jokaiselle lapselle omaan parhaaseensa.

En ymmärrä ajattelutapaa, että ottamalla esimerkiksi liikunnasta tai matematiikasta innostuneimmilta lapsilta mahdollisuus keskittyä intohimoonsa, auttaisi muita lapsia. Saamani palautteen ja kokemukseni mukaan painotettu opetus on erittäin tärkeää oppilaille, ja opettajille. Painotettu opetus on usein vuosien tai jopa vuosikymmenten kehittelyn tulosta.

Päätösvalta painotetun opetuksen käytännön järjestelyistä tulee jättää kouluille. Kouluissamme on osaamista hoitaa ryhmittely tavalla, joka vähentää koulun sisäistä segregaatiota. Erilaisia tapoja järjestää painotettua opetusta on käytössä jo nyt.

On varsin todennäköistä, että painotetun luokkamuotoisen opetuksen lopettaminen ja painotetun opetuksen edellytysten heikentäminen sekä määrän vähentäminen vauhdittaisi segregaatiota, koska asuinpaikan merkitys tulisi korostumaan jatkossa entistä enemmän.

Helsingissä on tuettava lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia siten, että jokainen päiväkoti on hyvä päiväkoti, jokainen koulu on hyvä koulu. Painotettu luokkamuotoinen opetus on hyvä lisä kaupunkimme koulujen toimintaan ja sitä on lakkauttamisen sijaan kehitettävä.

 

 

sarisarkomaa
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, kolmen nuoren äiti, THM, intohimoinen Itämeren suojelija ja lenkkeilijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu