Ympäristöministeri Mikkosen ja hallituksen lunastettava vihdoin lupauksensa Itämeren pelastamisesta

Rannikkovetemme ovat pääosin huonossa kunnossa. Itämeren kuolleet merenpohjat, rehevöityminen ja kesän runsaat leväkukinnot ovat vakava ongelma. Hallituksella ei ole varaa lipsua Itämeri-toimissaan. Hallitukselta on syksyn budjettiriihessä tehtävä päätöksiä vaikuttavien vesiensuojelutoimenpiteiden sisällyttämisestä parhaillaan lausuntokierroksella olevaan EU:n uuden tukikauden kansalliseen maaseutuohjelmaan. Kun hallitus päättää EU:n uuden rahoituskauden maaseutuohjelman kansallisesta kohdentamisesta, päättää se samalla keskeisesti siitä, miten Itämeren ja muiden vesistöjemme tilaa seuraavien kymmenen vuoden korjataan. Ympäristöministeri Mikkosen ja koko hallituksen on vihdoin lunastettava lupauksensa Itämeren pelastamisesta.

Maaseutuohjelmaan tulee sisällyttää fosforikuormitusta välittömästi vähentävä peltojen kipsikäsittelyn tuki sekä lantafosforin vastaanottotuki, joka kannustaa lantafosforin käyttöä matalan fosforitason pelloilla. Tutkimuksissa kipsikäsittelyn on todettu vähentävän vesistöihin päätyvää maatalouden fosforihuuhtoumaa jopa puolella.

Suomen fosforiravinteiden tarve saataisiin lähes katettua maamme karjatalouden lantojen sisältämällä fosforiravinteilla. Siksi eläintiloille on luotava mahdollisuus myydä ravinteiden ylijäämä luomalla kestävällä tavalla toimiva orgaanisten lannoitteiden kiertotalousmarkkina. Tästä hyötyvät maatilat, Saaristomeri sekä koko Itämeri. Kotimaisen kestävän ruuantuotannon edistäminen on tärkeää kaikille suomalaisille.

Lisäksi fosforin käyttörajoitukset on siirrettävä lannoitelainsäädäntöön pelkän ympäristökorvausjärjestelmän sijaan, jotta kaikki viljelijät saadaan fosforisääntelyn piiriin.

EU-komissio on antanut Suomelle toistuvasti moitteita Suomen maatalouden vesiensuojelun puutteista ja kirittänyt maa-arviossaan Suomea vähentämään maatalouden aiheuttamia ravinne- ja leväongelmia vesistöissä. Vaikuttavat toimet ovat välttämättömiä erityisesti Saaristomeren alueen, Suomen ainoa jäljellä oleva hot spot -kohteen putsaamiseksi Itämeren suojelukomissio HELCOM:n pahimpien kuormittajien listalta.

Sitoumukset ja ohjelmat eivät auta Itämerta, jos rahaa ei ole konkreettisiin toimiin tai jos toimet eivät ole vaikuttavia. Erityisesti maataloudesta tulevaa ravinnekuormitusta on saatava vähennettyä.

Suomi on sitoutunut EU:n vesipuitedirektiivin myötä korjaamaan Itämeren rannikkoalueen vedet hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027 mennessä. Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen mukaan nykyiset vesiensuojelutoimenpiteet eivät riitä turvaamaan Itämeren rannikkovesien elinvoimaisuutta.

Laadukas tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö ovat edellytyksiä Itämeren pelastamiselle. Kaikkien Itämeren valtioiden on kannettava vastuunsa vesiensuojelusta.

Kaikeksi kamaluudeksi ilmastomuutos vauhdittaa Itämeren rehevöitymistä. Lisääntyneet sateet ja lumettomat talvet kasvattavat ravinnevalumia maalta vesistöihin. Suomen ympäristökeskuksen ennusteen mukaan ilmastonmuutos voi pahimmillaan kasvattaa fosforin huuhtoumaa Saaristomeren valuma-alueen pelloilta 50 prosenttia. Tämän pitäisi viimeistään herättää hallitus lisätoimiin. Jos hallitus ei tee syksyn budjettiriihessä päätöksiä vaikuttavista vesiensuojelun lisätoimista, on tilanne Saaristomeren ja koko Itämeren kannalta tuhoisa.

Kirittääkseni hallitusta päätöksiin olen tehnyt kirjallisen kysymyksen Itämeren pelastamisesta, peltojen kipsikäsittelyn tuesta sekä lantafosforin vastaanottotuen maaseutuohjelmaan sisällyttämistä. Kirjallinen kysymys on laadittu asiaa koskevan John Nurmisen Säätiön ja usean muun järjestön tekemän kannanoton pohjalta.

 

 

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

 

 

+4
sarisarkomaa
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Valtiovarainvaliokunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, kolmen nuoren äiti, THM, intohimoinen Itämeren suojelija ja lenkkeilijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu