Päiväkotiyritysten tulevaisuus?

Julkisuudessa on keskusteltu yksityisten päiväkotiyritysten voitontavoittelusta. Entisenä päiväkotiyrittäjänä asia pysähdytti. Mikäli yritysten voittoa halutaan rajoittaa, silloin on mielestäni tehtävä muutoksia myös siihen, kuka vastaa yllättävistä menoista, riskeistä.

Omalla yritykselläni oli aikoinaan kaksi päiväkotia. Toisessa päiväkodissa tapahtui tulipalo. Aamun sarastaessa oli löydettävä osalle lapsia väistötilat heti. Toisessa päiväkodissa tapahtui vesivahinko. Eteinen lainehti vettä päiväkodin avautuessa, mikä tarkoitti koko päiväkodin muuttoa heti toisiin tiloihin.

Nämä yllättävät tapahtumat vaativat järjestelyineen rahaa, jota tuskin olisi ollut, jos olisi eletty ”kädestä suuhun”. Yritykselläni oli toki vakuutukset kunnossa, mutta korvauksia oli mahdollista hakea vasta kun kaikki oli ohi ja laskut maksettu. Mikäli voitontavoittelua rajataan, se tarkoittaa samalla myös sitä, että yrityksen kyky varautua riskeihin heikentyy ja palveluiden jatkuvuus vaarantuu. Tätäkö halutaan?

SDP on puolestaan harmitellut palvelujen keskittymistä muutamalle suurelle toimijalle ja ilmoittanut haluavansa samat asiakasmaksut asiakasperheille kuin kunnallisissa päiväkodeissa. Täytyy todeta, että minuakin harmittaa palvelujen keskittyminen ja minäkin haluaisin, että kaikilla perheillä olisi samat asiakasmaksut.

Mutta, haluaako SDP oikeasti näitä muutoksia, siitä en ole varma. Monet kunnat ovat säästösyistä ottaneet mm palvelusetelit käyttöönsä. Mikäli palvelusetelin arvo ei riitä takaamaan toiminnan jatkuvuutta, riskit huomioiden, monet yksityiset palveluntuottajat joutuvat ottamaan perheiltä vielä ylimääräisen lisämaksun. On hyvä huomioida, että yritykset eivät voi säästää käyttämällä ilmaista työvoimaa, esim vanhempia siivoojina tai kirjanpitäjinä, mikä on mahdollista yhdistysten ylläpitämissä päiväkodeissa.

Yksityiset lisämaksulla olevat päiväkodit ovat luonnollisesti vaihtoehto niille perheille, joilla on rahaa. Ne perheet, joilla ei ole kymppiäkään ylimääräistä, heille lisämaksulla olevat yksityiset päiväkodit eivät ole vaihtoehto.  Yhä useampi lapsi jääkin näiden päiväkotien ulkopuolelle. Eriarvoisuus pienten lasten perheiden välillä vahvistuu, syntyy uusi sukupolvikokemus.

On selvää, että ilman yksityisiä päiväkoteja kunnat eivät enää selviä. Erikoista sen sijaan on se, miten verovaroja jaetaan eri päiväkotien välillä, vaikka kaikki, oli sitten kyse kunnan, yhdistyksen tai yrityksen päiväkodeista, tekevät tismalleen samaa työtä.

Ruotsissa on tehty laki, joka velvoittaa kuntia kohtelemaan kaikkia palveluntuottajia samalla tavalla. Jokaisen kunnan on laadittava perusteet sille, miten palveluntuottajia tuetaan verovaroista – riippumatta siitä, onko palveluntuottaja kunta, yhdistys vai yritys. Näin myös pienillä, kasvollisilla yrityksillä on samat mahdollisuudet kuin isoilla toimijoilla. Ja mikäli toimintaa tuetaan verovaroin, niin tuolloin ei ole lupaa ottaa lisämaksua perheiltä. Ruotsissa sekä palveluntuottajat että perheet ovat tasavertaisessa asemassa, mutta ei meillä Suomessa.

On selvää, että nykyinen palvelujärjestelmä vahvistaa eriarvoisuutta jok’ikinen päivä, siksi siitä tulisi luopua ja luoda uudenlainen, tälle ajalle sopivampi palvelujärjestelmä. Yritysten voitontavoittelun rajoittaminen ei tätä haastetta ratkaise.

Seija Kastari-Johansson

Lto, entinen päiväkotiyrittäjä

Laki, johon viittaan kirjoituksessani: www.regeringen.se , Proposition 2008/09:171

Kirjoitus julkaistu Uusimaa lehdessä 12.8.2020 ”Minkälainen on päiväkotiyrittäjien tulevaisuus?” ja Iisalmen Sanomissa 14.8.2020 ”Kaikkia palveluntuottajia on kohdeltava samalla tavalla”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu