Varhaiskasvatuksen kehittämisen suunta – eilinen vai huominen

Opetusministeri Li Andersson kertoi kokevansa harmitusta varhaiskasvatuksen tilasta (Ylen Aamu, tv1 27.10.2021), vaikka hänen mukaansa hallitus on tehnyt merkittäviä panostuksia alan kehittämiseksi. Minua puolestaan harmittaa se, että nämä panostukset ovat vahvistaneet alan työkulttuurin taantumista 80-luvulle.

Yliopistokoulutettujen opettajien pula on nyt nostettu vahvasti esiin. Muut alan ammattilaiset (sosiaalikasvattajat, sosionomit, lastenhoitajat, lastenohjaajat, lähihoitajat) ovat jääneet täysin varjoon. Tämä vain yhden ammattiryhmän esilläolo on johtanut päiväkotien työilmapiirin rapautumiseen.

Kauan sitten teollisuuteen kehitetty hierarkinen, ositettu työnteon malli, jossa ajattelu ja työ erotettiin toisistaan, kopioitiin myös meidän alalle. (Googlaa: Taylorismi) Tämä näkyy alallamme edelleen mm monitasoisena hallinnollisena johtamisena, myös lapsiryhminä, jotka muodostetaan iän mukaan. Toimintaa suunnitellaan etukäteen koko ryhmälle. Eri koulutusten suoma hierarkia työntekijöiden välillä näkyy ja kuuluu. Lakeja ja normeja odotetaan alan ”pelastajaksi”.

Työsuoritusten parantaminen hierarkisessa, ositetussa organisaatiossa, on tapahtunut iät ajat valvomalla ja mittaamalla. Meillä mm uusimmat lait ovat juurikin näitä, joilla voidaan valvoa ja mitata ns laadukasta varhaiskasvatusta – ryhmäkoko, laki sijaisten hankkimisesta, laki ilmoitusvelvollisuudesta, jne. Ministeri Andersson puhui uudesta selvitystyöstä koskien mitoituksia ja porsaanreikiä, joten normiviidakko lisääntyy. Tiukasti normitettua organisaatiota lienee helpompi johtaa ja ”laadunvalvonta” lienee myös helpompaa.

Tiukennukset tai ministerin mielestä lisäpanostukset eivät vahvista työyhteisön myönteistä ilmapiiriä. Ne vahvistavat kuuliaisuutta, lakien noudattamista… ja ehkä jonkinasteista ahkeruutta. Monissa muun alan organisaatioissa tänä päivänä korostetaan itsensä johtamista, luovuutta, uudenlaisia ratkaisuja oman työn kehittämiseksi. Myös meidän alalla nämä vahvistaisivat tiimityötä ja sitoutumista työhön.

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu