Katseet taivaalle

Katseet taas taivaalle!

Noh, ei! Kyseessä ei ole taivaankappaleiden linjautuma ja siitä seuraava työntävä voima joka kumoaisi käsityksen vetovoimasta.

Eikä siitä, että ”maapallo on jo Auringon ja Neptunuksen välisellä alueella. Huomenna iltapäivästä linjautuma on tarkimmillaan, MUTTA siitäkin huolimatta tuulet määräävät sen linjan mistä nämä ”taivaankappaleet” tänäkin vuonna kulkevat ylitsemme!

Kyseessä on se joka syksyinen Valkoposkihanhien muutto. Tuon ”sukupuuton” partaalla olevan kenokaulan siirtyminen pesimäalueiltaan talvehtimis paikoille lähinnä Alankomaihin. Tuttuun ja turvalliseen EU- maahan jossa niitä kaasutetaan hengiltä kymmeniä tuhansia vuosittain. Ihan totta!

Aiheesta kirjoittaneena täällä jo vuodesta 2012 alkaen olen pyrkinyt vuosittain muistuttamaankin ko. aiheesta.
Tuolta 2012 lähtien tilanne on tietysti muuttunut joka vuosi. Ei kuitenkaan niin, että uhanalainen kanta olisi kutistunut, vaan päin vastoin. Valkoposkihanhet eivät täytä enää millään kriteelillä luokitusta uhanalaisuudesta! Ei Suomessa, eikä missään muuallakaan!

Viherpiipertäjät ovat vedonneet lajin puolesta milloin mihinkin valheelliseen tietoon perustuen, ettei ko. lajia tultaisiin hyväksymään Suomessa riistalajiksi. Ehkä räikein valhe on se, että laji olisi ”uhanalainen”. Noh, ei ole! Vuonna 2021 lajin kannaksi arvioitiin yli 1,5 miljoonaa yksilöä! Tästäkin on vaihtelevaa tietoa eri tahoilta. Tuo 1,5 miljoonaa yksilöä on se pienin arvio. Oikeasti kanta oli jo yli 1,8 miljoonaa yksilöä. Nyt yli 2 miljoonaa.

Tietenkin kun laji määrällisesti on katsottu elinvoimaiseksi EU:n alueella, niin seuraavaksi piiperöt Suomessa vetosivat siihen, ettei laji pesi Suomessa ja laji on PESIMÄKANNALTAAN ”uhanalainen”. Juu-ei! Oikeasti! Paskapuhetta tämäkin. Virallisen laskennan mukaan lajin pesimäkannaksi uudellamaalla jo 2019 arvioitiin noin 34 000 yksilöä. Nyttemmin lajin pesimäalueeksi on kirjattu jo kaikki keskisuomen järvialueet. Pesiviä valkoposkihanhia on rekisteröity aina Kajaanin korkeudelta asti. Todellisuudessa 2023 Suomessakin on jo yli 45000 pesivää yksilöä. Tämäkin vain alakanttiin arvio.

Asetan kysymyksen kaikille ”elokapinallisille” älymystölle:

Miksi valkoposkihanhi on mielestänne ”uhanalainen” ja miksi sitä ei voi asettaa Suomessakin riistalinnuksi?

Ennen kun vastaatte mitä ihmeellisimmillä argumenteilla, niin kerron, että Metsähanhen (Anser fabalis) euroopan pesimäkanta on 2 700 – 3 640 paria, joista valtaosa pesii Suomessa. Tämä laji on kuitenkin edelleen sallittu metsästettäväksi tietyin rajauksin. Lajista Venäjällä pesii n. 90 000 paria, joka ko. maan suojelun huomioon ottaen on melko mitätön suhteessa valkoposkihanheen. Eikö tämä laji tulisi mielummin rauhoittaa suomessa?

Valkoposkihanhi on mainittu EU:n lintudirektiivissä rauhoitettujen lajien joukkoon. Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vih) väitti IS:n haastattelussa 25.5.2020, että valkoposkihanhien suojelustatus tulee EU-lainsäädännöstä. Ei tule!

Direktiivit ovat ainoastaan ohje ja EU-maat voivat itse päättää keinot, joilla direktiivien tavoitteet saavutetaan. Ne eivät ole velvoittavia, vaikka politikot niiden taakse ovatkin ryömineet jo 25 vuotta. Näin myös tässä Valkoposkien kohdalla.

Nyt on syytä nostaa esille myös Persujen aiheesta ääniä keränneiden puheet Itä-Suomessa ennen vaaleja. Yhtään kainostelematta.

Kovaäänistä puhetta asian tiimoilta piti mm. Mauri Peltokangas ja Petri Huru. Asian tiimoilta ehdokkaat kävivät ihan paikan päällä Itä-Suomessa päivittelemässä kuinka perseellään homma on. Nyt on sitten aikaa 4 vuotta korjata asia! Seurataan onko puheille vastinetta!

On väitetty, että valkoposkihanhien metsästyksen aloittaminen edellyttäisi muutoksia Bernin sopimuksen liitteeseen II ja lintudirektiivin liitteeseen I. Edellisen hallituksen ministeri Leppä väitti, että ”Valkoposkihanhet voidaan siirtää kansalliseksi riistalajiksi, mutta vasta kun laji on siirretty lintudirektiivin liitteeseen II”. Ja taas paska puhetta! Mikäli laji haluttaisiin kansalliseksi riistalajiksi, niin siihen riittää, kun maa ilmoittaa lajin haluttavan direktiivin liitteeseen II kansalliseksi riistalajiksi.

Syksyllä 2020 Suomessa myönnettiin poikkeusluvilla mahdollisuus ampua yhteensä 10 705 Valkoposkihanhea viljelyvahinkojen estämiseksi. Kysynkin, että mitä lakia tässä rikottiin, vai oliko sittenkin kyseessä direktiivi, jonka voi kansallisesti itse päättää?

Eikä tässä vielä kaikki pienen ihmisen ihmettelyt. Se, että näitä sai ampua 10 705 kappaletta, niin miksi muissa EU-maissa ammuttuja valkoposkihanhia sai ja saa syödä ja jopa luomulihana, mutta Suomessa ei?

———————————————————————–

Tuulet määräävät sen linjan mistä nämä ”taivaankappaleet” tänäkin vuonna kulkevat ylitsemme!

Palatakseni vielä niihin aikoihin, kun ympäristöministerinä toimi Krista Mikkonen (vih). Mikkosen ”aivoriihi” esitti, että vahinkoja voitaisiin välttää ohjaamalla hanhiparvia niille osoitetuille erillisille ruokailupelloille. Ehkä osa hanhista osaakin lukea kylttejä tai seurata nuolia jotka ohjaavat sallitulle pellolle ruokailemaan, mutta mitäs sitten kun sattuu voimakas Itä-tuuli joka painaa muuttoparvet kulkemaan Keski-Suomen yli?

Ja toisekseen, niin miten helvetissä tämän populaation räjähdysmäistä kasvua estää se, että alamme vielä tehoruokkimaan osoittamalla näille vihreämpiä niittyjä? Joka vuosi valkoposkien kanta kasvaa ja syrjäyttää muita lajeja valtaamalla näiltä elinalueita.

Metsähanhi (Anser fabalis) tulisi rauhoittaa täysin Suomessa ja tilalle vapauttaa metsästettäväksi valkoposkihanhi. Vain näin toimimalla kannan ylikasvua voidaan rajoittaa ja estää muiden lajien kannan katoaminen!

Toivottavasti tämä hallitus vie päivittämisen tältä osin läpi jo tällä kaudella.

Ja vielä tähän välillä hieman faktaa siitä mikä on oikeasti ympäristöystävällistä lihaa. Se ei tietenkään ole nauta, jota viherpiiperöt ovat jo vuosia pitäneet suomalaisten lihansyöjien pahimpana ilmastonmuutoksen aiheuttajana. Juu- ei, se ei ole kana jota viherpiiperöt kuvittelevat olevan nautaa paljon ”vähäpäästöisempää” täällä suomessa. Ei, ei, ei! Itse asiassa kana on ympäristöystävällisyydessään pahempi ilmastonmuutoksen kannalta kuin nauta. Älkää syökö kanaa jos haluatte pelastaa suomalaisena maailman! Juu, ei se ole myöskään possu, mutta lähes kaikki punainen liha on silti ympäristöystävällisempää kuin kana tai siis…

Sen ympäristöystävällisempää lihaa ei ole olemassa kuin luomu! Valkoposkihanhia ”metsästettiin” 2020 pokkeusluvilla, mutta niiden käyttäminen ravinnoksi kiellettiin!!! Ne piti merkata ja haudata joko maahan tai hävittää esim. polttamalla. Pieni ja nälkäinen ihminen tietysti taas ihmetteli tätä viherpiiperöiden ajatusmaailmaa? Ihmettelee edelleenkin. Viimeisin tutkimus kertoo muuten niin, että suomessa kanan ympäristöjälki on nautaa haitallisempi. Älkää siis syökö kanaa vaan nautaa jos ajattelette ”vihreästi”.

Joku tarkka vihreä keksi vedoten EU:n direktiiviin jossa valkoposkihanhea ei ole mainittu riistalinnuksi direktiivin II osassa, ettei tätä ekologista ruokaa saa käyttää ruoaksi. Siispä monttuun tai roviolle! Eipä siihen sitten juuri kukaan kiinnittänyt sen enempää huomiota ei edes media mutta oikeastihan mikään direktiivihän ei kiellä edes Saimaan norpan valmistamista ruoaksi, vaan päätöksen voi tehdä aina poikkeuksellisesti kansallisella tasolla. Näin olisi voitu päättää myös valkoposkihanhen kohdalla.

Helsingissä pelkästään 2020 Suomen ympäristökeskus laski valkoposkihanhien määräksi noin 6 150 yksilöä, joista poikasia oli 944 lintua. Hanhien kokonaismäärä kasvoi kymmenen prosenttia, edelliskesästä. Aikuisten lintujen määrä kasvoi vain kolme prosenttia, mutta poikueiden ja poikasten määrä noin 75 prosenttia edelliskesästä. Miljoonasta hanhesta voi sitten jokainen päätellä itse paljonko vuosittain kanta kasvaa.
Kuolan niemimaalla pesivien valkoposkihanhien muutto alkaa nyt! Viikon etu ajassa. Tänä syksynä maamme ylittää pari miljoonaa valkoposkihanhea, ellei Venäjän sotavoimat ole lahdannut näitä kenttälounaaksi urakalla nälkiintyneille sotilailleen.

IUCN on luokitellut valkoposkihanhen jo aijemmin elinvoimaiseksi lajiksi, joten tämän Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton lausuman mukaan täällä meilläkin olisi korkea aika luopua tuosta valheellisesta väitteestä, että valkoposkihanhi olisi muka uhanalainen laji.

No mistä tämä täysin järjetön pelleily juontaa juurensa?

Ylen haastattelussa 2020 ympäristöministeri Mikkonen mainitsi, että kysymys on poliittinen. Vihreät vaatisivat useiden uusien lajien saattamista rauhoitetuksi korvauksena valkoposkihanhen palauttamisesta riistalinnuksi. Siis mitä??? Vihreät uhraisivat yhden ”sukupuuton” lajin että öööööö….rauhoitus… ööööö…… jotakin? Aaah…. kysymyshän oli poliittinen- ei mitenkään järjellinen! Juu…!!!

Tällä hetkellä koko euroopassa pesii nykyään vain 2 700 – 3 640 metsähanhiparia!!! ja kanta vähenee vuosittain. Miksi tämä laji ei kiinnosta Vihreitä? Jos valkoposkihanhi säädettäisiin riistalajiksi, se tulisi lisätä metsästysasetuksen (666/1993) 5a§:ään (saalis-ilmoitus), 31 §:ään (riistaeläinten kaupan kielto) ja ennen kaikkea 24 §:ään, jossa säädettäisiin lajin rauhoitusajasta. Samoin tulisi menetellä valmiiksi myös silloin, kun metsähanhi rauhoitettaisiin mainita valmiiksi rajat 24 §:ään, ettei joskus tulevaisuudessa kun metsähanhi olisi taas elinvoimainen tarvitseisi käydä samanlaista pelleilyä.

Enivei, katseet taivaalle ja Neptunuksen linjautumisen myötä on melko varmaa, että Hollannissa kaasutetaan kohta vajaa 100 000 hanhea hengiltä käyttämällä hiilidioksidia! Kuka tätä ei usko on PÖLHÖPOPULISTI!

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu