Äänestä Eloa Espooseen

Perussuomalaisilla on kuntavaalien
jälkeen todennäköisesti Espoon toiseksi suurin valtuustoryhmä. Sain
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Uudeltamaalta 1241 ääntä, joista 419
kotikaupungistani Espoosta.

Olen todennäköinen läpimenijä. Minua
äänestämällä saat vaikuttavan, uskottavan ja suorapuheisen äänen Espoon
kaupunginvaltuustoon.

Kuntavaaleissa ei äänestetä Euroopan unionista, mutta espoolainen ansaitsee luotettavan valtuutetun.

Olen pitänyt EU-kriittisen linjani ennen
eduskuntavaaleja ja niiden jälkeen. Silloin kun se oli pölhöpopulismia
ja nyt kun se on muodikasta. Merkittävä osa valituista kansanedustajista
vastusti ennen vaaleja tukipaketteja, mutta hallituksessa äänestää
niiden puolesta.

 

Valtuutettuna lupaan toimia samoin ajatuksin nyt ja vaalien jälkeen. Sinun äänenäsi, sinun luottamuksellasi.

Itsenäisyys

Espoolainen tuntee parhaiten
espoolaisen. Espoolaisille on avoimesti ja aidosti annettava
mahdollisimman suuret vaikutusmahdollisuudet lisäämällä kuntatasolla
suoraa kansanvaltaa ja hallinnon läpinäkyvyyttä. Vahingolliset hyvä veli
-verkostot ja kultaiset kädenpuristukset on kitkettävä
määrätietoisesti.

Kaupunkimme päätöksenteko on pidettävä
itsenäisenä – en kannata kuntaliitosta Vantaan tai Helsingin kanssa.
Kumman kanssa tahansa saisimme niskaamme sen velat ja virheet – aivan
kuten valtiollisella tasolla Suomi maksaa Kreikan sotkut. En hyväksy
ylhäältä päin ohjailtua sanelupolitiikkaa. Perussuomalaiset on
pakkoliitoksia vastaan sekä Espoossa, eduskunnassa että Espoon tilanteen
kannalta tärkeässä Helsingissä.

Ääni Perussuomalaisille on valtakunnallinen EI pakkoliitoksille.

Valtuutettuna
lupaan kertoa kuukausittain valtuuston tapahtumista ja kertoa avoimesti
omat mahdolliset sidonnaisuuteni yrityksiin, järjestöihin ja muihin
tahoihin.


Arkiset palvelut

Espoon menokurin on oltava
tiukkaa – varat on löydyttävä arkisiin peruspalveluihin. Turhuudet
saavat jäädä. Vähemmän tehotonta byrokratiaa ja huikentelevia julkisia
hankkeita. Kun taloudesta pidetään huolta, voidaan tehdä ihmisten elämää
parantavia päätöksiä.

Terveyskeskusmaksut tulee poistaa. Niistä
saatavat tulot ovat verrattain pienet, mutta voivat estää vähävaraisia
hakeutumasta mahdollisimman nopeasti hoidon piiriin. Pitkittynyt sairaus
aiheuttaa kaupungille enemmän menoja kuin maksujen poisto.

Lasten
kotihoidontuen Espoo-lisää tulee korottaa. Houkuttelemalla vanhempia
hoitamaan lapsiaan kotona Espoo voi säästää selvästi
päivähoitokustannuksissa.

Espoossa pitäisi soveltaa osin
Hämeenlinnan mallia. Siellä kuntalisää maksetaan vanhempainrahakauden
jälkeen puoleentoista ikävuoteen saakka ilman tulorajaa, mutta
puolentoista ikävuoden jälkeen kolmeen vuoteen saakka kuntalisä on
tulosidonnainen. Tällä varmistettaisiin myös Espoossa, että hoitolisä
menee varmasti sinne, missä sitä tarvitaan, ja että menokuri säilyy.

Sairauden
kohdatessa espoolaisen on voitava luottaa siihen, että hoito on lähellä
– jonoja on purettava ja terveyspalveluita ei saa liiaksi keskittää

joidenkin
asuinalueiden kustannuksella. Eläkeläiset ovat olleet rakentamassa
isänmaatamme ja ansaitsevat laadukkaan ja ihmisläheisen huolenpidon,
joka on heille riittävän lähellä.

Palveluiden toteuttamisessa on
kuunneltava palveluiden käyttäjien toiveita – sosiaalisen median ja
muiden teknisten apuvälineiden aikakautena se on verrattain vaivatonta
ja kustannustehokasta.

Liikennesuunnittelussa on kiinnitettävä
erityishuomio sujuviin ja turvallisiin polkupyöräreitteihin, johon saa
rohkaisevaa esimerkkiä Kööpenhaminasta.

Joukkoliikenteessä
poikittaisliikenne Espoon ja Vantaan välillä on saatava toimimaan
tyydyttävästi. Espoon on tarjottava riittävästi arkisia liikuntapaikkoja
myös niille, jotka eivät kuulu liikuntaseuroihin.

Lääkärit,
sairaanhoitajat, opettajat, poliisit ja lukuisat muut arkisten
palvelujen parissa työskentelevät ansaitsevat joka päivä arvostuksemme.
Päättäjien on tunnettava palvelut, joista päättävät. Muutoin niiden
puolustaminen on mahdotonta.

Valtuutettuna lupaan
henkilökohtaisesti tutustua Espoon palveluihin kuten terveyskeskuksiin,
vanhainkoteihin, kouluihin, nuorisotyöhön ja erityisesti
koulukiusaamisen ehkäisyyn ja etsivään nuorisotyöhön.

Työllisyys

Paras
tapa tukea työllisyyttä on valtiollisella tasolla yrittäjyyteen
liittyvän byrokratian sopivan pieni määrä sekä kannustava yritys- ja
osinkoverotus. Suurin osa viime vuosien työpaikoista on syntynyt
pk-yrityksiin. Kuntatasolla Espoossa yrityksien ja sitä kautta
työpaikkojen syntyä tulee edistää kaavoituksen ja liikennesuunnittelun
keinoin. Yrittäjyyteen valmentavaa koulutusta ja yrittäjähenkistä
ilmapiiriä tulee kehittää erityisesti nuorten keskuudessa.

Pk-yrityksillä
tulee olla tasavertainen mahdollisuus osallistua Espoon
tarjouskilpailuihin. Kaupungin ostopalvelut on suunniteltava siten, että
kilpailutettaessa voidaan hankintalain puitteissa korostaa laatua,
paikallisuutta ja kotimaisuutta. Espoon on käytettävä omia vahvuuksiaan
ja otettava tavaramerkikseen kekseliäs ja hyvin markkinoitu teknologia,
jota edustaa esimerkiksi espoolaisen Rovion Angry Birds. Pelialan
potentiaali on hyödynnettävä.

Järkevä taloudenpito ja
vastuullisuus lähtee meidän jokapäiväisistä päätöksistämme.
Valtuutettuna lupaan maksaa kaiken kampanjaani saamani taloudellisen
tuen takaisin tukijoilleni.

Suomalaisuus

Terve
ja myönteinen suomalaiskansallinen itsetunto antaa espoolaisille vankan
perustan kanssakäymiseen monimuotoisen maailman kanssa. Tulijat täytyy
sopeuttaa kokonaisvaltaisesti, jotta he kokevat olevansa ensisijaisesti
identiteetiltään suomalaisia ja espoolaisia. Julkisin verovaroin ei tule
rahoittaa vähemmistöidentiteettejä. Maassa maan tavalla.

Espoo
on kirjannut ylhäältä alaspäin johdetun monikulttuurisuuden viralliseen
ohjelmaansa. Tällaiset maininnat täytyy poistaa vahingollisina, sillä
tulija vaihtaa kotimaansa uuteen maahan siksi, että hän uskoo kohdemaan
olevan parempi paikka asua ja elää.

Espoossa täytyy selvittää
mitkä ovat maahanmuuton aiheuttamat todelliset kokonaiskustannukset.
Tulevaisuudessa maahanmuutosta ja maahanmuuttajista syntyvien kulujen
kohdalle tulee merkitä talouslaskelmissa esimerkiksi m-koodi, joka
helpottaa kulujen seuraamista. Espoossa ei pidä sallia minkäänlaisia
etnisiin kiintiöihin tai “positiiviseen syrjintään” perustuvia
käytäntöjä.

Valtuutettuna lupaan tehdä kaikkeni, että
Espoosta ei tehdä Suomen Göteborgia tai Malmötä, joita vaivaa
turvattomuus ja kansanryhmien eriytyminen. Ruotsin monikulttuurinen tie
ei ole meidän tiemme.


Kielivapaus

Valtiollisella
tasolla kielilakia on kaksikielisyydestä määräävien väestönosuuksien
suhteen muutettava takaisin vuoden 1922 alkuperäiseen muotoon. Uudeksi
kunnan kaksikieliseksi muuttumisen rajaksi on määriteltävä 12 prosentin
kielivähemmistö ja yksikieliseksi muuttumisen rajaksi kahdeksan
prosentin vähemmistö. Nykyisestä kaksikielisen kunnan 3000 asukkaan
vähimmäisrajasta on siirryttävä 12000 asukkaan rajaan.

Espoo
kaipaa rohkeaa yrittäjyyttä ja kansainvälisesti menestyviä tuotteita.
Huonolla kielipolitiikalla heikennetään niitä elintärkeitä edellytyksiä,
joita kansainväliseen menestymiseen vaaditaan. Suomen ja Espoon katseen
täytyy olla kauempana kuin länsinaapurissa. Kieliopintojen
valinnanvapaus on paras tae kieliryhmien välisille hyville suhteille ja
hyvälle motivaatiolle, joka tuo hyviä oppimistuloksia.

Espoolaisista
oli vuonna 2011 kahdeksan prosenttia ruotsinkielisiä ja yli kymmenen
prosenttia puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia.
Käytännössä Espoosta tulisi ehdottamallani kielilain muutoksella
tulevaisuudessa virallisesti yksikielinen, mikä antaisi kaupungille
merkittäviä säästöjä vapauttaen tärkeitä resursseja muuhun toimintaan.
Ruotsinkielisten arkiset palvelut säilyvät, koska samat ihmiset hoitavat
palveluja myös muutoksen jälkeen.

Valtuutettuna lupaan ajaa
sitä, että Espoo tekee laskelman kaksikielisyyden nykyisistä
kustannuksista. Tieto on paras lääke ennakkoluuloja vastaan.

 

Vaalikampanjan taloudellinen tukeminen

Simon
Elon tukiyhdistyksen tarkoituksena on tukea Eloa yleisissä vaaleissa.
Yhdistyksen edustaja valtuutettiin avaamaan yhdistykselle pankkitili,
jota käytetään Elon kuntavaalikampanjan rahankeräystilinä:

IBAN tilinumero: FI43 5790 0920 0304 78
Saaja: Simon Elon tukiyhdistys
Viestikenttään viitteeksi: 2012

 

Valtuutettuna lupaan maksaa kaiken kampanjaani saamani taloudellisen
tuen takaisin tukijoilleni.

 

Huomioitavaa

Ehdokkaan
vaalirahoitukselle on asetettu useita rajoituksia. Niistä mainittakoon
tässä yhteydessä erikseen anonyymin tuen kielto: Ehdokas, ehdokkaan
tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö eivät
saa vastaanottaa tukea, jonka antajaa ei voida selvittää.

Lisäksi
mainittakoon euromääräinen katto: Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu
yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö eivät saa vastaanottaa
suoraan tai välillisesti samalta tukijalta enempää tukea kuin arvoltaan
3000 euroa.

Ehdokkaan tulee tehdä saamastaan tuesta
vaalirahoitusilmoitus. Tässä ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava
kukin yksittäinen tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on vähintään 800
euroa. Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista
suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin mainittu
rahamäärä.

 

Yhteystiedot

Kotisivut (uudet tulossa): simonelo.fi
Sähköposti: simon [at] simonelo.fi
Tukisivu Facebookissa: Simon Elo
Uuden Suomen blogi: Viisauksia ihmisen Elosta

Mikäli
haluat liittyä tukiryhmääni, tukea muutoin kampanjaani tai sinulla on
kysyttävää kampanjastani, ota yhteyttä kampanjapäällikkö Sakari Lindeniin: sakari.linden [at] ed-alumni.net

simonelo

Kahden pojan isä. Espoon kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Vapaata markkinataloutta kannattava tolkun oikeistokonservatiivi. Autoilija. Videopelaaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu