Valtuustosta: Espoo jatkaa poliittisten nuorisojärjestöjen tukemista

Jätin viime vuoden puolella valtuustoaloitteen, jossa esitin että Espoon kaupunki lopettaa poliittisten nuorisojärjestöjen taloudellisen tukemisen. Eilisessä valtuuston kokouksessa sain kaupunginhallituksen erittäin suppean vastauksen.

Pidin eilisessä Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavanlaisen puheenvuoron:

 

"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Johdin poliittista nuorisojärjestöä neljän vuoden ajan. Perussuomalaisten Nuorten tekemä valitus poliittisten nuorisojärjestöjen valtiontuista hyväksyttiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ja Opetus- ja kulttuuriministeriö joutui taipumaan ja muuttamaan annettua tukea. Kansallisella tasolla poliittisten nuorisojärjestöjen tuista on väännetty kättä jo monta vuotta palstamillimetrejä säästämättä. Tiedän, että kyseessä on vuosien kamppailu.

Espoon kaupunki on Sivistystoimen kautta jakanut vuonna 2014 nuorisojärjestöille toiminta-avustusta 414 000 euroa. Tästä 20 200 euroa on jaettu poliittisille nuorisojärjestöille eli yhdistyksille, jotka ovat säännöiltään tai aatteeltaan sidonnaisia johonkin rekisteröityyn puolueeseen. Valtakunnalliset poliittiset nuorisojärjestöt saavat rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja useat myös puolueeltaan. Järjestöillä on myös omaa varainhankintaa. Vuonna 2014 valtio jakoi poliittisille nuorisojärjestöille 2,57 miljoonaa euroa. Jos eri aatesuuntien opiskelija- ja varhaisnuorisojärjestöt otetaan lukuun, summa nousee 4,42 miljoonaan euroon. Kuntien jakaman tuen kokonaismäärästä ei ole virallista tietoa.

Esitän valtuustoaloitteessani, että nuorisojärjestöjen avustusta jakavan Sivistystoimen avustusohjesääntöä muutetaan siten, että taloudellista avustusta ei voida myöntää yhdistyksille, jotka ovat säännöiltään tai aatteeltaan sidonnaisia johonkin rekisteröityyn puolueeseen (ns. poliittiset nuorisojärjestöt).

Valtion antaman runsaan taloudellisen tuen kautta poliittinen nuorisojärjestö voi myös tukea piiriyhdistystään, joka voi järjestää paikallistoimintaa yhteistyössä mahdollisen paikallisyhdistyksen kanssa. Katson, että kunnan tehtävä on tukea yleisten nuorisojärjestöjen tekemää tärkeää paikallistyötä. Siksi esitän valtuustoaloitteessani, että sivistystoimi käyttää poliittisten nuorisojärjestöjen tuista säästyvän summan täysimääräisesti yleisten nuorisojärjestöjen toiminnan avustamiseen. On erikoista, että runsaan valtiontuen lisäksi katsotaan tarpeelliseksi tukea mieluummin poliittisia nuorisoyhdistyksiä.

Kestäväksi perusteeksi ei riitä lakoninen toteamus, että 'avustusohje on nykyään tällainen', kun valtuustoaloitteen tarkoitus on nimenomaan muuttaa kyseistä avustusohjetta. Vastauksen mukaan esimerkiksi 'Espoon Kokoomusnuoret ry ei saa rahoitusta Kokoomusnuorilta valtion tasolta eikä myöskään piiritasolta'. Huoli joidenkin yhdistysten rahoituksesta ei ole kestävä peruste, sillä valtuustoaloitteessa nimenomaan katsotaan, että kunnan tehtävä ei ole huolehtia poliittisen nuorisotoiminnan rahoituksesta.

Liikunta- ja nuorisolautakunta sanoo kokevansa 'erittäin ongelmalliseksi järjestöjen aatteellisten sidosten arvioinnin.' Vastaus esittää väitteen ilman sitä tukevia perusteluja. Yhdistyksen luonteen voi todeta yksiselitteisesti esimerkiksi yhdistyksen säännöistä, nimestä tai yhdistyksen käytännön toiminnasta, joka selostetaan toimintasuunnitemassa ja -kertomuksessa. Kaupungin täytyy tehdä avustusperusteiden arviointi joka tapauksessa. Esimerkiksi vastauksessa mainitun 'Espoon Kokoomusnuoret ry:n' aatteellinen ja puoluepoliittinen viitekehys lienee vahvistettavissa.

Katson, että liikunta- ja nuorisolautakunnan antama vastaus on liian suppea ja pitkälti ilman perusteluita. Pidän puolueettomuuden kannalta ongelmallisena myös sitä, että toinen vastauksen valmistelluista virkamiehistä on puoluepoliittisesti sitoutunut henkilö. Esitän, että vastaus valtuustoaloitteeseen palautetaan uudelleen valmisteltavaksi."

 

Valtuutettu Teemu Lahtinen (ps) kannatti tekemääni palautusesitystä. Hävisimme äänin 65-8. Perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki muut puolueet haluavat jakaa Espoon kaupungin rahaa poliittisille nuorisojärjestöille. Rappio rehottaa!

Totesin loppupuheenvuorossani, että tulen piikittelemään asiasta ja ajamaan muutosta vähintään hautaani asti. Elän niin kuin opetan, sillä valtakunnan tasolla Perussuomalaiset Nuoret esitti puheenjohtajakaudellani poliittisten nuorisojärjestöjen valtiontukijärjestelmän perinpohjaista uudistamista ja tukien puolittamista.

simonelo
Kokoomus Espoo

Perheenisä. Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Länsi-Uudenmaan varavaltuutettu. Oikeistolainen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu