Ratkaisut siirtolaiskriisin voittamiseksi

”[…] Lähi-idän ja Afrikan epävakautta ei voida hoitaa siirtämällä yhä suurempi osa väestöä Eurooppaan. Vastaanottokyvyn rajat tulevat vastaan. Me elämme nyt niin karussa maailmassa, että meillä ei ole mahdollisuutta antaa kovin paljon tilaa sellaisille ihmisille, jotka tulevat vain hakemaan itselleen parempaa tulevaisuutta.”

 -Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

 

Nykytilanne

Suomen sisäministeriön virallinen arvio maahan tulevien turvapaikanhakijoiden määrästä vuoden loppuun mennessä on 30 000-35 000, mikä on selvästi vähemmän kuin alkusyksyn 50 000 arvio. Eurostatin lukujen mukaan Suomeen jätettiin kuitenkin jo vuoden ensimmäisellä puoliskolla väkilukuun suhteutettuna enemmän turvapaikkahakemuksia kuin Italiaan ja yhtä paljon kuin Kreikkaan. Siirtolaiskriisi asettaa ennennäkemättömiä paineita Suomen valtiontaloudelle sekä tänä että ensi vuonna.

Suomeen tulleista kymmenistä tuhansista turvapaikanhakijoista valtaosa on Irakista ja vain joitakin satoja Syyriasta. Irakissa on ollut aseellisia konflikteja vuosikausia, mutta silti muutaman kuukauden sisään maasta on lähtenyt enemmän turvapaikanhakijoita kuin koko muuna aikana yhteensä. Syyrian sodan ja muiden Lähi-idän kriisien suurimmat pakolaisvirrat ovat kohdistuneet aluksi kriisialueiden naapurimaihin. Uusia pakolaisia on kuitenkin tullut koko ajan kiihtyvällä tahdilla lisää, ja esimerkiksi Syyrian sodan pakolaismääräksi lasketaan jo yli 12 miljoonaa ihmistä. Valtaosa on pakolaisina maan sisällä, mutta yhä kasvava määrä, yli neljä miljoonaa, rajojen ulkopuolella.

Tavaksi on tullut, että Euroopan maa sanoo ensin mahtipontisesti auttavansa kaikki tulijoita, sitten maahan saapuu kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita ja lopulta maa ottaa käyttöön rajatarkastukset ja vaatii EU:lta solidaarisuutta turvapaikanhakijoiden taakanjaon kautta. Euroopan maiden linja on poukkoileva ja epäjohdonmukainen, joten ei ihme jos eurooppalaisten lisäksi turvapaikanhakijatkin ovat hämmentyneitä.

Ihmissalakuljettajat käyttävät sosiaalista mediaa taitavasti hyväkseen. He levittävät usein väärää tietoa Euroopan maiden turvapaikkaehdoista ja työllisyystilanteesta houkutellakseen asiakkaita vaarallisille ja kalliille venematkoilleen. Useat tarttuvat syöttiin ja pettyvät, kun pääsevät perille asti. Kun turvapaikanhakija kertoo suomalaisen laitosruuan kelpaavan vain koirille, muistuu mieleeni erään kouluaikaisen opettajani toteamus: ”jos ei kiinnosta niin tuossa on ovi, aina voi halutessaan poistua”.  Aiemmin tällaisia ihmisiä kutsuttiin onnenonkijoiksi, mutta nykyään turvapaikanhakijoiksi. Tällainen omahyväinen käytös on haitallista oikeasti turvaa hakeville ja murentaa pakolaisjärjestelmän uskottavuutta.

Näyttää siltä, että Turkki saa EU:lta kultaisen kädenpuristuksen vastineeksi rajavalvonnan tiukentamisesta ja toimimisesta eräänlaisena puskurivyöhykkeenä. EU lupaa Turkille miljardien arvosta apua pakolaisleirien ylläpitoon, viisumivapausneuvotteluiden edistämistä, statusta turvalliseksi luokiteltuna maana ja vahvempaa asemaa EU-jäsenhakijamaana. Turkkilaiset arvioivat, että jos Euroopan turvallisuus on Turkin käsissä, on heillä halutessaan myös mahdollisuus muuttaa Eurooppa turvattomaksi. Kortti on nyt jo kerran käytetty, ja vain vaatimuksiin suostuminen estää käyttämästä sitä uudelleen.

Pohjimmiltaan muuttoliikkeessä kolmannesta maailmasta Eurooppaan voidaan nähdä olevan kyse kehittyvän maailman ihmisten paremman elintason toivossa tapahtuvasta muuttoliikkeestä korkeamman elintason maihin. Muuttajien määrää lisäävät omalta osaltaan Syyrian sisällissota sekä eri maissa vallitseva yhteiskunnallinen epävakaus. Esimerkiksi Afrikan osalta väestönkasvu pitää huolen siitä, että korkeamman elintason maihin haluavien tulijoiden virta ei tule lähitulevaisuudessa loppumaan.

Vaikka Perussuomalaiset ovat hallituksessa vähemmistönä maahanmuuttokriittisine näkemyksineen, on puoluetta kiittäminen monista maahanmuuttopolitiikkaan saaduista kiristyksistä.

Esimerkiksi tehostetuttu raja- ja ulkomaalaisvalvonta, Maahanmuuttoviraston päivitetty Irakin turvallisuusarvio, suunniteltu turvapaikanhakijoiden saaman tuen laskeminen ja vastikkeelliseksi tekeminen sekä neuvottelut palautussopimuksesta Irakin, Somalian ja Afganistanin kanssa ovat kiistatta tiukennuksia aikaisempaan linjaan nähden. Vertailukohtaa löytyy naapurimaista. Esimerkiksi Tanskan uusi hallitus leikkaa EU:n ulkopuolelta tulevien ihmisten toimeentulotuen puoleen aiemmasta.

Maahanmuuttoviraston selvityksen perusteella monien Irakin alueiden turvallisuustilanne on lieventynyt, mikä vaikuttaa Maahanmuuttoviraston ratkaisuihin turvapaikka-asioissa. Jatkossa irakilaisten turvapaikkahakemuksissa ratkaisee yksilöllinen tilanne, ei henkilön lähtöalue. Erityisesti Babylonin läänin sekä Kirkukin kaupungin turvallisuusarvio on lieventynyt. Bagdadissa turvallisuustilannetta Maahanmuuttovirasto kuvailee edelleen ongelmalliseksi, mutta kuitenkin linjaa, ettei kaikkien sieltä tulevien voida katsoa olevan henkilökohtaisessa väkivallan vaarassa.

Mahdolliset Suomeen aikovat irakilaiset saavat tiedon näistä tiukennuksista Facebookin kautta, sillä ulkoministeriö kampanjoi Facebookin kautta Irakissa ja Turkissa. Kampanja on arabiankielinen ja sen kohteena ovat turvapaikkamatkaa suunnittelevat nuoret miehet. Useat varmasti pohtivat, että jos palautus on lähestulkoon varma, miksi tuhlata jopa 10 000 euroa turhaan matkaan?

 

Ratkaisut siirtolaiskriisin voittamiseksi

Jotta Euroopan vetovoimatekijöitä saadaan karsittua, ihmissalakuljetukseen liittyviä kuolemia ehkäistyä, siirtolaiskriisin kustannuksia hillittyä sekä Suomessa että muissa EU-maissa ja luotua pitkäaikainen ratkaisu Syyrian konfliktiin, esitän kuuden kohdan tien siirtolaiskriisin voittamiseksi:

 

1. Schengen-alueen lakkauttaminen ja mahdollinen uusi sopimus 

Schengen-maat katsovat nyt kateellisina Iso-Britanniaa ja Irlantia, jotka saivat erivapauden säilyttää rajatarkastukset. Vuoden 1997 Amsterdamin sopimuksen jälkeen kaikki uudet EU-maat on velvoitettu liittymään myös Schengen-sopimukseen. Pelonsekaisin tuntein odotetaan Romanian ja Bulgarian, kaikkein köyhimpien ja korruptoituneimpien EU-maiden, liittymistä Schengen-alueeseen. Kolme EU:hun kuulumatonta maata eli Sveitsi, Islanti ja Norja ovat myös Schengenin jäseniä.

Schengen-alue on lakkautettava, koska EU:n ulkorajavalvontaa ei saada riittävän nopealla aikataululla kuntoon, jotta se ehtisi vaikuttaa akuuttiin pakolaiskriisiin. Nykyiset haitat sisärajavalvonnan poistamisesta Schengen-alueella ylittävät passintarkastusten palauttamisesta koituvan vaivan. Ihmissalakuljettajien laiton toiminta saataisiin pitkälti kuriin huolellisten rajatarkastusten avulla. Amsterdamista Pariisiin matkalla olleessa junassa tehty terroriteon yritys myös osoitti kuinka helppoa terroristien on matkustaa yli EU-maiden rajojen ja toteuttaa tekojaan.

Mikäli täyden mittakaavan sisäisille rajatarkastuksille ei saada riittävää kannatusta, välimuotona voidaan ottaa koko Schengen-alueella käyttöön tiedustelutietoon perustuvat valikoivat tarkastukset tai pistotarkastukset. Jo pelkkä kuulustelun mahdollisuus parantaisi Euroopan yleistä turvallisuustilannetta. Voidaan myös tutkia mahdollisuutta solmia uusi, modernin pakolaistilanteen haasteet huomioon ottava liikkuvuutta käsittelevä sopimus.

2. Euroopan unionin yhteisen ulkorajavalvonnan ja palautusten tehostaminen

Oli Schengenin sopimusta tai ei, Euroopan unionin jäsenmaiden yhteistyötä ulkorajavalvonnan tehostamisessa on perusteltua vahvistaa. Suomi on omalta osaltaan EU:n ulkorajalla eikä maailman melskeissä ole poissuljettua tilanne, jossa myös meidän itärajaamme kohdistuu muuttopainetta. Kansallisten toimien lisäksi keskeistä on EU:n alaisen rajaturvallisuusviraston Frontexin ja EU:n poliisiviranomaisten yhteenliittymän Europolin resurssien kasvattaminen. Palautuslentojen operoinnissa EU-maiden täytyy tehdä läheistä yhteistyötä Frontexin kautta kustannusten minimoimiseksi.

EU:n toimeenpanema hotspot-toimintamalli vastaanottokeskusten perustamiseen Italiaan, Kreikkaan ja lähtömaiden lähelle on periaatetasolla kannatettava, sillä se muistuttaa vahvasti Suomen kansallisella päätöksellä perustettua järjestelykeskusta. Maahantulijoiden tunnistamisen ja rekisteröimisen lisäksi turvapaikkahakemus on hoidettava kyseisissä vastaanottokeskuksissa sen sijaan että tulijat lähetetään heti käsiteltäväksi vastaanottaviin maihin. EU-maihin on keskuksista jaettava vain sellaisia henkilöitä, jotka ovat saaneet myönteisen turvapaikkapäätöksen.  Esittämäni malli luonnollisesti vaatii sen että esimerkiksi Suomi lähettää virkamiehiä hoitamaan turvapaikkahakemuksia näihin vastaanottokeskuksiin. Uskon että se on inhimillisempää ja kustannustehokkaampaa kuin käsitellä tapauksia vasta Suomessa.

3. Välimeren ylittävien pakolaisveneiden käännyttäminen

Australian silloinen pääministeri Tony Abbott suositteli huhtikuussa EU:lle salakuljettajien veneiden pysäyttämistä ja käännyttämistä turvallisiin satamiin, mikä hänen mukaansa on ainoa mahdollisuus lopettaa ihmiskauppa ja siten pelastaa ihmishenkiä. Välimerellä ihmissalakuljettajat ahtaavat pakolaiset täpötäysiin lähes merikelvottomiin paatteihin, joiden matkustajat noukitaan useimmiten jo Libyan rannikolta. On älytöntä, että Euroopan maat tukevat näin salakuljettajien liiketoimintaa.

Euroopan ulkorajayhteistyöstä huolehtivan Frontexin koordinoimat rajaturvallisuuteen liittyvät Triton- ja Poseidon-operaatiot on lisärahoituksella muutettava Australian-malliin, jolloin niissä käytetyt alukset voivat käännyttää laittomia tulijoita kuljettavat laivat takaisin turvallisiin satamiin. Laittomien maahantulijoiden päästäminen Eurooppaan syö oikeudellisen järjestelmän uskottavuutta ja antaa lisäkannustimen yhä uusille yrittäjille pyrkiä maanosaamme.

4. Pakolaisleirejä Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään

On vaikea ymmärtää, miten kenenkään mielestä kestävä ratkaisu tilanteeseen on ihmisten siirtäminen länsimaihin. Vielä vaikeampi on ymmärtää, että miksi sinänsä oikeutetusti turvapaikkaa haluavat, kaikkein hädänalaisimmassa asemassa olevat kuten naiset, lapset, sairaat ja vanhukset eivät voi koskaan tehdä turvapaikkahakemusta, vaan Eurooppaan pääsevät ihmissalakuljettajille tuhansia euroja maksaneet. Eurooppaan asti pääsevistä merkittävä osa on elintasopakolaisia ja onnenonkijoita.

EU:n ja Yhdysvaltojen on perustettava yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään pakolaisleirejä. Euroopan maat voisivat halutessaan ottaa vastaan näiltä leireiltä turvapaikan saaneita pakolaisia kansallisten pakolaiskiintiöidensä puitteissa, mutta tärkeämpää olisi tarjota useammalle ihmisarvoinen elämä paikan päällä leireillä. Asiassa on tehtävä läheistä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, jonka tulee hyväksyä osuutensa pakolaisten auttamiseksi ja ottamiseksi. EU, Yhdysvallat ja mahdollisesti varakkaat arabimaat olisivat näiden leirien päärahoittajat.

5. Länsimaiden liittoutuminen Al-Assadin hallinnon kanssa ISIS-järjestöä vastaan 

Tärkeä osa siirtolaiskriisin hoitoa on Lähi-idän pakolaiskriisin mahdollisimman tehokas hoitaminen saamalla Syyrian konflikti mahdollisimman nopeasti päätökseen. Geopoliittisen kädenväännön sijaan voimavarat pitäisi keskittää yhteistä vihollista vastaan. Syyrian ja Irakin maaperältä löytyy pimeyden ydin, jonka voimat ovat lähteneet osaltaan vaeltamaan kohti Eurooppaa. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. ISIS:n kaltainen järjestö voidaan tuhota vain lähettämällä kansainväliset joukot, johon ei ole poliittista tahtoa, tai liittoutumalla Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallinnon kanssa. Euroopalla on turvallisuuspoliittinen vastuu ottaa lähialueidensa tilanne hallintaan. Länsimaiden on määrätietoisesti tuhottava ISIS.

Liittoumaan tarvitaan myös islamilaisia maita kuten Turkkia ja Saudi-Arabiaa. Edes Irania ei voi pois sulkea. Tämä ei sinänsä ole tavatonta. Yhdysvallat ja muut länsimaat ovat lähihistoriassa liittoutuneet jopa erilaisten yksinvaltiaiden kanssa aina kun se vain on edistänyt lännen tavoitteita. Ajatellaan esimerkiksi Saddam Husseinia, Muammar Gaddafia, Hosni Mubarakia ja Saudi-Arabian nykyistä kuningashuonetta. Hussein kaadettiin Irakissa ja Gaddafi Libyassa. Kummatkin olivat kiistatta verisiä diktaattoreita, mutta on vaikea sanoa, että maiden tilanne olisi Irakin sodan ja Libyan niin sanotun arabikevään myötä merkittävästi parantunut. Olemmeko todella valmiita katsomaan mitä tapahtuu, jos Assadin hallinto kaadetaan ja vahvin jäljelle jäävä voima on ISIS?

Assadin hallinto on harvainvaltojen tapaan kiinnostunut lähinnä omasta hengestään, varallisuudestaan ja vallastaan. Siksi se tarttuu Venäjään kuin hukkuva pelastusrenkaaseen. Neuvotteluissa Assadin hallinnon on ensin suostuttava tulitaukoon muiden kapinallisten paitsi ääri-islamistien kanssa. Länsimaat eivät voi antaa takuuta Assadin hallinnon jatkumisesta, vaan ehdot joiden nojalla häntä ei suoraan syöstä vallasta, mutta joiden myötä ISIS:n vastainen liittouma vahvistuu ja Syyrian kansa saa ansaitsemansa merkittävät poliittiset uudistukset. Neuvottelutulokseen voi lopulta liittyä siirtymäaika ja myöhempi hallinnon vaihdos, mutta niin että Assad säilyttää kasvonsa ja henkensä. Toinen vaihtoehto on hyväksyä realiteetti kentällä eli Syyrian jakautuminen osiin, joista yksi on Assadin hallitsema alaviittien alue.

Assadin hallinto on tähän asti käyttänyt ääri-islamisteja hyödykseen eikä ole aktiivisesti pyrkinyt ISIS:n tuhoamiseen. Assad on soveltanut vanhaa hajoita ja hallitse -ajattelua: kapinalliset ovat pysyneet hajanaisina ja siten riittävän heikkoina. Jos länsimaiden tärkeimpänä tavoitteena on ISIS:n tuhoaminen, kuten itse katson että täytyy olla, silloin tästä tavoitteesta on tehtävä Assadin hallinnolle kannattava. Assadilla on kyky ja sen jälkeen myös halu tuhota ISIS.

Myönnän että Assadin asema todennäköisenä sotarikollisena tekee tilanteesta ongelmallisen. Toisaalta Yhdysvallat tekee tällä hetkellä yhteistyötä Syyrian kurdien kanssa jotka ovat Amnestyn mukaan syyllistyneet sotarikoksiin. Suomi kouluttaa kurdijoukkoja Irakin puolella rajaa. Puhtaita pulmusia eivät ole myöskään Nato-maa Turkki pommittaessaan kurdeja tai Saudi-Arabia kylväessään tuhoa Jemenissä.

Jos haluaa pelata isoa peliä Lähi-idässä, täytyy olla valmis likaamaan kätensä. Kaikkien Lähi-idän maiden kädet on tahrittu syyttömien vereen tavalla tai toisella.  Tähän asti länsimaat ovat Syyriassa yhdistäneet äärimmäisen yhteistyökyvyttömän retoriikan äärimmäiseen pieniin, merkityksettömiin tekoihin. Lopputulos puhuu puolestaan.

6. Kansallinen maahanmuuttostrategia 

Suomen hallitusohjelmassa todetaan, että ”maahanmuuton on oltava hallittua”. Se on totta, mutta hallittu maahanmuutto ei sinänsä vielä kerro, että johtaako hallinnassa oleva tilanne positiivisiin vai negatiivisiin vaikutuksiin yhteiskunnan talouden ja sosiaalisen kestävyyden kannalta. Suomelta puuttuu kokonaiskäsitys siitä, millaista maahanmuuttoa haluamme ja millaista maahanmuuttoa emme halua. Suomen täytyy luoda kansallinen maahanmuuttostrategia.

Uudet maahanmuuttajat on saatava osaksi yhteiskuntaa. Niistä joilla on oikeus ja halua Suomeen jäädä, täytyy aktiivisesti tehdä suomalaisia. Maahanmuuttajilta on vaadittava aikaisempaa enemmän aktiivisuutta ja vastikkeellisuutta. On korostettava, että Suomeen muuttaminen tuo velvollisuuden noudattaa suomalaisen yhteiskunnan sääntöjä ja kunnioittaa kulttuurisia tapoja. Esitän tässä mitä maahanmuuttostrategiassa täytyy olla nimenomaan siirtolaiskriisiin liittyen.

Turvapaikanhakijoille on sallittava jo ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tehdä avustavia töitä esimerkiksi julkisyhteisöille ja järjestöille. Työtä tehtäisiin vastineeksi saadusta ylläpidosta eikä se vaikuttaisi normaaleihin työmarkkinoihin, mikä myös karsii tehokkaasti helppoa elämää tavoittelevat onnenonkijat. Suomessa on runsaasti esimerkiksi puhtaanapitoa ja ulkoalueiden siivoustöitä, joihin ammattilaisten rajallinen työaika ei riitä tai johon ei kannata ammattilaista palkata. Työvelvoite antaa tulijoille viestin Suomen työkeskeisyydestä ja suomalaisille viestin siitä että valtiovalta odottaa kaikkien Suomessa oleskelevien tekevän töitä mahdollisuuksiensa mukaan.

Siirtolaiskriisin myötä Suomeen saattaa jäädä tilapäisesti poikkeuksellisen suuri määrä pakolaisia. Kaikkien uskontojen edustajia täytyy auttaa kun ehdot täyttyvät, mutta kristittyjen ja jesidien kansanmurha ISIS-järjestön hallitsemilla alueilla pitää ottaa erityisesti huomioon, kun Suomessa tehdään turvapaikkapäätöksiä. Se on inhimillistä ja oikein. Suomen on parhaansa mukaan pidettävä kristittyjen ja jesidien vainoja esillä kansainvälisissä kokouksissa ja tapaamisissa.

Pakolaisuuden tarkoitus on antaa ihmiselle tilapäistä suojaa mikäli hänen tilanteensa täyttää asetetut ehdot. Turvapaikkaoikeus on muutettava määräaikaiseksi. Turvapaikka myönnettäisiin kolmeksi vuodeksi. Sen jälkeen turvapaikanhakija lähetettäisiin automaattisesti kotiin, jos lähtömaan turvatilanne on muuttunut riittävän hyväksi. Palautus koskisi myös perheenyhdistämisen kautta maahan tulleita perheitä. Turvapaikkaoikeus uusittaisiin tai peruttaisiin aina kolmen vuoden määräajan jälkeen. Samalla kansalaisuuden saamisen ehtoja on tiukennettava, jotta kansalaisuus on palkinto todistetusta kotiutumisesta eikä porkkana kotiutumiseen.

Turvapaikanhakijoiden oikeutta valittaa kielteisestä turvapaikkapäätöksestä on rajoitettava. Valitusmahdollisuus Maahanmuuttoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen täyttää jo kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaatimukset, joten on syytä kieltää valittaminen siitä eteenpäin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näin vähennetään yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja ja estetään turvapaikkapäätösten täytäntöönpanon tietoinen viivyttäminen.

Suomessa vain 32 prosenttia hakijoista on tänä vuonna saanut myönteisen päätöksen. Näin ollen tuhannet kielteisen päätöksen saaneet täytyy palauttaa tavalla tai toisella. Suomessa on otettava säilöön kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet turvapaikanhakijat, jotta nämä eivät piiloudu välttääkseen karkotusta. Viime vuonna 70 prosenttia kielteisen päätöksen saaneista palasi vapaaehtoisesti 30 päivän aikana päätöksen saamisesta. Tänä 30 päivän säilöönottoaikana voidaan yhä tarjota mahdollisuutta palata vapaaehtoisesti, jolloin valtio osallistuu paluumatkan kustannuksiin. Se on joka tapauksessa kustannustehokkaampaa kuin antaa hakijoiden oleskella Suomessa.

Ääri-islamistien uhkaa vastaan myös Suomen pitää ryhtyä lainsäädännöllisiin toimiin. Todistetusti islamistien rinnalla taistelleiden ulkomaalaisten maahanpääsy on estettävä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen nojalla. Useat Euroopan maat ovat kieltäneet terroristikoulutuksen saaneiden ulkomaalaisten maahanpääsyn tai karkottanut heidät maasta. Suomen kansalaisuuslakia on muutettava siten, että se mahdollistaa kansallisen turvallisuuden vaarantavien henkilöiden kansalaisuuden menettämisen. Näin toimitaan esimerkiksi Isossa-Britanniassa, joka on tunnustettu länsimainen oikeusvaltio.

 

Kysymys kuuluu, että keskitymmekö näyttämään hyvältä vai tekemään ratkaisuja, jotka toimivat?

 

(Kirjoitus pohjautuu artikkeliini Siirtolaiskriisi-kirjassa.)

simonelo

Kahden pojan isä. Espoon kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Vapaata markkinataloutta kannattava tolkun oikeistokonservatiivi. Autoilija. Videopelaaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu