Suomi tiukentaa kansallista turvapaikkapolitiikkaa

Hallituksen julkistama turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma tiukentaa Suomen linjaa ennennäkemättömällä voimalla. Avoimien ovien vasemmisto-oppositiolle tulee runsaasti nieltävää ja tiukempaa linjaa vaatineelle kansalle aihetta tyytyväisyyteen. Suomella on hallitus, joka ei vain puhu penkistä, vaan toimii kentällä.

Maahan tuleva turvapaikanhakija sijoitetaan ensin järjestelykeskukseen. Järjestelykeskuksessa vietetystä ajasta ei makseta vastaanottorahaa eikä muita sosiaalietuuksia. Työikäisille turvapaikanhakijoille järjestetään työtehtäviä vastaanottokeskuksessa tai sen sijaintikunnassa. Hallituksen linjaus käytännössä tarkoittaa Siirtolaiskriisi-kirjassa esittämääni ja vaatimaani työvelvoitetta, joka ei vaikuta normaaleihin työmarkkinoihin ja jota tehdään vastineeksi saadusta avusta ja ylläpidosta. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoraha korvataan tarvittaessa vaate- ja ruokakupongeilla.

Hallitus parantaa vastaanottokeskusten ja niiden ympäristön turvallisuutta. Vastaanottokeskuksille laaditaan järjestyssäännöt, joissa turvapaikanhakijalla on päivittäinen ilmoittautumisvelvollisuus vastaanottorahan edellytyksenä. Turvapaikanhakijoilta edellytetään suomalaisten perussääntöjen "tutkintoa" sekä valvontaa tehostetaan lisäämällä vartiointiliikkeiden ja järjestyksenvalvojien hyödyntämistä. Toiminnaltaan erilaisille vastaanottokeskuksille määritellään hyväksyttävä kustannustaso. Hallitus laatii myös selvityksen turvapaikanhakijatilanteen vaikutuksesta sisäiseen turvallisuuteen ja kustannuksiin.

Turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvajärjestelmää suunnitellaan ministeri Hanna Mäntylän (ps) johdolla muuttamiseksi siten, että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, vaan heillä on oma erillinen kotouttamisjärjestelmä. Turvapaikanhakijan tuen taso on alhaisempi kuin työmarkkinatuen taso sekä vahvasti vastikkeellinen edellyttäen aktiivista osallistumista kotouttamistoimenpiteisiin. Tuen saamisen edellytyksenä on ilmoittautumisvelvollisuus työvoimaviranomaiselle.

Kansainvälisen suojelun nojalla myönnettävät oleskeluluvat annetaan jatkossa vain määräaikaisina. Tämäkin vastaa Siirtolaiskriisi-kirjassa esittämääni linjaa. Ennen pysyvän oleskeluluvan myöntämistä tarkistetaan lähtömaan tilanne ja lähtömaan turvallisuustilanteen parannuttua oleskelulupa peruutetaan. Oleskelulupien omatoimisen uudelleentarkastelun perustana ovat lähtömaiden turvallisuustilanteen tarkistukset kaksi kertaa vuodessa.

EU:n perheenyhdistämisdirektiiviä aletaan Suomessa soveltamaan täysimääräisesti. Perheenyhdistämisdirektiivin osalta on erityisesti muistettava, että toimeentulo- ja sosiaalitukiriippumattomuusedellytysten lisäksi myös asumisaika- ja asuntoedellytys sekä ikäraja- ja kielitaitovaatimus puolisoiden perheenyhdistämisissä otetaan käyttöön.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille perustetaan erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin, joista liikkumista rajoitetaan. Hallinto-oikeuden tekemästä kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valittava henkilö ei jää enää valituksen käsittelyajaksi Suomeen, vaan hänet poistetaan maasta hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti, jollei KHO toisin määrää.

Hallitus arvioi Afganistanin turvallisuustilanteen uudelleen, kuten on jo tehty Irakin ja Somalian kohdalla. Suomi tarjoaa aktiivisesti vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta ja tehostaa käynnissä olevalla hankkeella kansainvälisen lainsäädännön rajoissa EU:n ulkopuolelta peräisin olevien törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistumista. 

Hallitus pitää Venäjää kansainvälisten sitoumustensa perusteella turvallisena turvapaikkamaana, joten niin Venäjältä kuin muualtakin tulevat ilmeisen perusteettomat hakemukset käsitellään nopeutetussa menettelyssä. Kielteisen päätöksen saaneiden palauttamiset pannaan nopeasti täytäntöön.

Suomi kriminalisoi YK:n ja EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistumisen sekä matkustamisen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittamisen. Edellisen jälkeen säädetään mahdollisuus mitätöidä Suomen kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä. Hallitus selvittää mahdollisuuden määrätä maahantulokielto ulkomailla oleskelevalle eli käytännössä kyse on vaatimastani porttikiellosta todistetusti terrorismiin osallistuville.

Suomi edellyttää Dublin-järjestelmän toimivuuden palauttamista siten, että jokainen turvallinen Euroopan kauttakulkumaa rekisteröi omat turvapaikkahakijansa. Mikäli Dublin-järjestelmän toimivuutta ei kyetä palauttamaan, hallitus valmistautuu poikkeuksellisiin kansallisiin toimiin vastaavien vaikutusten varmistamiseksi. Jos kansainvälisiä toimia ei pian saada, tarvitaan kansallisia päätöksiä.

Hakijoiden lähtömaihin tiedotetaan aktiivisesti Suomen turvapaikkapolitiikan tiukentumisesta ja realistisesta nykytilanteesta, jotta ihmissalakuljettajat eivät voi satuilla pohjoisen löysäkätisestä ihmemaasta.

Hallitus ja perussuomalaiset ovat valmiita tarkistamaan linjauksia jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Suomen lyhyen aikavälin tavoitteena on katkaista turvapaikanhakijoiden hallitsematon virta maahamme ja saada turvapaikkakustannukset hallintaan sekä kotouttaa tehokkaasti turvapaikan saaneet.

0
simonelo
Kokoomus Espoo

Perheenisä. Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Länsi-Uudenmaan varavaltuutettu. Oikeistolainen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu