Viron yritysveromallista talouden piristysruiske

Virossa yritykseen jätettyä voittoa ei veroteta lainkaan. Osinkona jaettavaan voiton osaan sen sijaan kohdistuu 21 prosentin tasavero. Saajalleen osinko on verovapaata tuloa.

Verotus tapahtuu vasta, kun voitot kotiutetaan yrityksestä, jolloin yritykseen jäävästä ja yrityksen kehittämiseen suunnatusta voitosta ei vielä mene veroa.

Tiedustelin viime vuoden elokuussa kirjallisessa kysymyksessäni, aikooko hallitus selvittää Viron yritysveromallin soveltamismahdollisuudet Suomessa.  En ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, sillä esitin mallin käyttöönottoa jo kolmisen vuotta sitten toimiessani Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana.

Pidän Viron yritysveromallia potentiaalisena keinona piristää Suomen taloutta ja parantaa työllisyyttä tilanteessa, jossa yritysten investoinnit ovat pudonneet kymmenen miljardia euroa vuoden 2008 jälkeen. Yritysten liikevaihdon ja investointien romahtamisen seurauksena myös yritysten työpaikat ovat vähentyneet kaikkiaan 100 000 vuoden 2008 jälkeen. Teknologiateollisuuden mukaan yrityksillä ja omistajilla ei ole todellista verotuksellista kannustinta investoida Suomeen pitkäjänteisesti. Teknologiateollisuuden investoinnit olivat viime vuonna kaksi miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Perusteita Viron yritysveromallin houkuttelevuudelle on monia. OECD-maiden verovertailussa Viron verojärjestelmä on arvioitu kilpailukykyisimmäksi ja se kannustaa tutkitusti yrityksiä investointeihin ja kasvuun.

"Viron veromallissa on huikea ero verrattuna Suomen järjestelmään kannustinvaikutusten kannalta," sanoi Teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas viime vuonna järjestetyssä Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät -tilaisuudessa.

Hallituksen panosta katsoin tarvittavan selvittämään, miten Viron mallin hyvät puolet suhteutuvat sen uhkakuviin Suomen olosuhteissa. Ilokseni valtiovarainministeri Alexander Stubbin vastaus kirjalliseen kysymykseeni oli myönteinen. Stubb näytti vastauksessaan vihreää valoa Viron yritysveromallin soveltamismahdollisuuksien selvittämiselle ja arvioi selvityksen valmistuvan vuoden 2016 lopussa.

Viron yritysveromalli on yksi selvitettävistä asioista syyskuussa käynnistyneessä selvityshankkeessa, jonka toteuttajina ovat VATT ja ETLA. Viron yritysveromallin vaikutuksia on aikaisemmin arvioitu niukasti, mutta nyt hallitus tarttuu toimeen ripeällä otteella.

Toivon selvityshankkeen antavan konkreettista tietoa siitä, voiko Viron yritysveromallia käyttää kehittämään Suomen yritysverotusta siten, että se kehittyy kannustavammaksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi.

Huolelliseen selvitystyöhön kuuluu selvittää hyötyjen ohella myös mallin mahdolliset haitat. Viron yritysveromalli on herättänyt myös kritiikkiä. Vero-oikeuden professori Heikki Niskakangas varoitti Helsingin Sanomissa (HS 12.12.2014) julkaistussa kirjoituksessaan Viron mallin voivan johtaa siihen, että veronsaajat voisivat menettää yhteisöveron tuoton vähenemisenä noin kaksi miljardia euroa. Niskakankaan mukaan valtio menettäisi osinkojen verovapauden myötä runsaat 500 miljoonaa euroa, mikä vastaa osinkoveron tämänhetkistä tuottoa.

Heikki Niskakankaan mukaan on myös epävarmaa, sallisiko EU Suomelle nollaverokannan. Niskakangas muistuttaa, että Viro sai EU:n jäseneksi tullessaan poikkeusluvan rikkoa emo- ja tytäryhtiöitä koskevaa direktiiviä, jonka mukaan suorasijoitusosinkoihin ei saa kohdistaa veroa. EU:ssa asenteet aggressiivista verokilpailua kohtaan ovat koventuneet, minkä vuoksi EU:n tuomioistuin voisi puuttua Suomen toimiin, jos se laskisi verokantansa nollaan ja verottaisi ulos maksettuja osinkoja. Suomen Yrittäjien mukaan Viron yritysveromalli ei ole EU-oikeuden vastainen. Yhteisöverotusta ei ole EU:ssa harmonisoitu, vaan se on kansallisen päätösvallan piirissä. Viron yritysverotuksessa ei siten ole ongelmaa EU-oikeuden näkökulmasta.

Yhteisöjen nollaverotus sopisi Heikki Niskakankaan mukaan huonosti Suomen verojärjestelmän kokonaisuuteen. Hänen mukaansa tällä hetkelläkin on ongelmana, että tuloja ohjataan osake-yhtiöihin, koska verotus halutaan minimoida. Yhtiöverotuksen nollaverokanta ja osinkojen verovapaus voisivat muuttaa verovelvollisten käyttäytymistä, mikä ei ole verotuksessa tavoiteltavaa. Uhkana olisi, että holdingjärjestelyiden hyväksikäyttö kasvaisi ja kaikenlaista tuloa ohjattaisiin verovapaasti yhtiöihin, mikä johtaisi merkittäviin veronmenetyksiin.

Niskakankaan esittämä huoli on otettava vakavasti, mutta Suomen heikko taloudellinen tilanne vaatii pikaisia korjaustoimia, joista Viron yritysveromalli uskon vakaasti olevan yksi. VATT:in ja ETLA:n julkistaessa selvityksensä on johtopäätöksiin pureuduttava tarkasti ja rehellisesti ja tämän pohjalta tehtävä päätös, voidaanko mallia soveltaa Suomessa.

Euroalueen ja Schengen-alueen jäsenmaiden jatkuvat sääntörikkeet merkitsevät sitä, että Viron mallia ei pidä Suomessa jättää soveltamatta EU:n mahdollisen vastustuksen vuoksi. Hallituksen on tässäkin kysymyksessä pidettävä ensisijaisesti Suomen ja suomalaisten puolta.

0
simonelo
Kokoomus Espoo

Perheenisä. Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Länsi-Uudenmaan varavaltuutettu. Oikeistolainen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu