Nuorten maksuhäiriöiden vaikutukset kohtuuttomia

Jätin torstaina asianomaiselle ministerille kirjallisen kysymyksen koskien nuorten taloustilannetta. Mielestäni aktiiviseen katumukseen pitäisi kehittää järjestelmä, joka rohkaisisi nuoria korjaamaan tilannettaan. Nyt muutamalla merkinnällä henkilö joutuu käytännössä yhteiskuntakelvottomaksi jopa neljän vuoden ajaksi. Alla ministerille osoittamani kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan.

Nuorten sukupolvien asema Suomessa on heikentynyt ja ensiasunnon ostajia on yhä vähemmän. Suomen Pankki on todennut nuorten käytettävissä olevien tulojen kasvun heikentyneen viime vuosina merkittävästi. Tilanteen voi todeta myös Tilastokeskuksen tietojen perusteella. Vielä vuonna 2006 myytiin noin 34 000 ensiasuntoa, mutta kahdeksan vuotta myöhemmin, vuonna 2014, oli määrä pudonnut 20 000 ensiasuntoon.  

Yksinään asuntojen hinnoilla ei tilannetta voi perustella, sillä vuokrat ovat ajanjaksolla nousseet noin kaksi kertaa kovempaa vauhtia. Ensiasunnon ostajat ovat asuntomarkkinoille tärkeä ryhmä, koska heillä on suuri merkitys asunnonvaihtoketjussa. Lisäksi ensiasunnon ostajat vaikuttavat rakentamiseen ja työvoiman liikkuvuuteen. Heikko taloustilanne on kuitenkin romuttanut nuorten haaveet ensimmäisestä asunnosta. 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa huomio kiinnittyy taantuman vaikutuksista eläkeläisiin ja muuhun vanhempaan väestöön. Taloudelliset vaikutukset ovat laajoja, eikä niitä sovi kiistää. Monen eläkeläisen ostovoima jatkaa hiipumistaan. Silti yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on noussut koko 2000-luvun ajan. Nuorilla tilanne on päinvastainen. Suomen Pankin tutkijat Helvi Kinnunen ja Petri Mäki-Fränti julkaisivat Euro & Talous sivustolla artikkelin taantuman vaikutuksista. Heidän mukaansa alle 35-vuotiaiden käytettävissä olevat tulot eivät ole paljoakaan muuttuneet 1990-luvun lamavuosien jälkeen. Parikymmenvuotinen talouskasvu näyttää siis jääneen nuorten osalta toteennäytetyksi. Merkillepantavaa on kuitenkin se, että suhdetilanteet eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia. Vertailukohteina voisi harkita taantuman suhdannehuippuja. Tilastojen ja tutkijoiden artikkelin perusteella voidaan kuitenkin todeta, että taloustilanne vaikuttaa kaikkein eniten nuoriin ja, että kysymys ei ole pelkästään lyhyen aikavälin ongelmasta. Sukupolvien välisiä ristiriitoja tulee tuloksia analysoitaessa kuitenkin välttää. 

Työelämä on muuttunut, mutta rahoituslaitosten kriteerit ovat säilyneet perinteisinä. Nykyiset työsuhteet ovat usein määräaikaisia, vaikka lainanhakijalta edellytetään vakituista työsuhdetta. Tilanne on sikäli erikoinen, että joillakin aloilla määräaikaiset työsuhteet ovat normaali ilmiö. Ne voivat olla pitkäaikaisempia kuin monen perinteisen ja suhdanneriippuvaisen alan työsuhteet, joiden jatkumisesta tulevaisuudessa ei ole takeita.  

Nykyään lainanhakijalta voidaan edellyttää 30—40 prosentin omarahoitusosuutta. Lisäksi lailla on säädetty, että ensiasunnon ostajalle voidaan myöntää enintään 95 prosenttia asunnon hinnasta ja 90 prosenttia muille ostajille. Kinnunen ja Mäki-Fränti toteavat artikkelissaan, että yhä harvemmalla nuorella on mahdollisuus saada lainaa. EKP:n löysän rahapolitiikan eli ohjauskorkojen laskeminen talouskasvun kiihdyttämiseksi on saattanut luoda asuntokuplan, joka on johtanut asuntojen hintojen kasvuun. Yhä useampi nuori jää koko eliniäkseen vuokralle, jolloin hänen käytettävissä oleva ostovoima kulloisessakin elämäntilanteessa jää maltilliseksi, mikäli vuokrien kasvusuhdanne pysyy lähellä nykytasoa. Vuokra-asujien on siten yhä vaikeampaa myös säästää rahaa asuntolainaa varten. Asunnonostajilla on käytössään korkovähennys, joka on huomattavasti pudonnut sitten 1970- ja 1980-lukujen. Vuodesta 2012 lähtien korkovähennys on pienentynyt merkittävästi, ja tänä vuonna korkomenoista voi vähentää enää 55 prosenttia. 

Maksuhäiriömerkinnät aiheuttavat myös ongelmia nuorten keskuudessa. Muutamalla merkinnällä henkilö joutuu käytännössä yhteiskuntakelvottomaksi jopa neljän vuoden ajaksi. Aktiiviseen katumukseen pitäisi kehittää järjestelmä, joka rohkaisisi nuoria korjaamaan tilannettaan. Maksuhäiriömerkintä voi estää työpaikan saannin ja tehdä elämästä muutenkin vaikeaa, erityisesti asioidessa rahoituslaitosten kanssa. Riippumatta omaisuudesta tai vakituisista tuloista joutuu maksuhäiriömerkinnän saanut ihminen tilanteeseen, jossa hän ei käytännössä omaa minkäänlaista asemaa rahoitusmarkkinoilla. Monista rikoksista saa ehdollisen rangaistuksen, jolla ei välttämättä ole lainkaan käytännön seurauksia tuomitulle. Muutaman kymmenen euron ajallaan maksamatta jääneestä laskusta voi kuitenkin aiheutua velalliselle pysyvä kierre, vaikka laskun myöhemmin korkojen kanssa kunnialla hoitaisikin. Maksuhäiriöiden erääntymisaika on merkillisen kauaskantoinen. 

Työllisyystilanne, lainaehdot ja maksuhäiriöt eivät ole ainoita selityksiä nuorten taloudelliseen tilanteeseen tai valintoihin asuntomarkkinoilla. Nuorten asemalla ja ensiasunnon ostajien määrän romahtamisella on kuitenkin pitkällisiä vaikutuksia yhteiskunnassa. Mikäli nyt nähdyt muutokset nuorten taloustilanteessa jäävät pysyviksi, on sillä hyvin laaja-alaisia vaikutuksia yhteiskuntaamme. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin asianomainen ministeri ryhtyy, jotta nuorten taloudellista tilannetta voitaisiin helpottaa, 

onko asianomainen ministeri tietoinen ensiasunnon ostajien määrän vähenemisestä ja vaikutuksesta koko asuntomarkkinaketjuun, 

millaisilla keinoilla asianomainen ministeri voisi parantaa nuorten lainanhakijoiden edellytyksiä rahoitusmarkkinoilla ja 

mitä konkreettista hallitus aikoo tällä toimikaudella tehdä, jotta maksuhäiriömerkinnät ja niistä koituvat seuraukset olisivat sopusoinnussa yleisen oikeusjärjestelmän kanssa ja miten maksuhäiriöiset saadaan aktivoitua mukaan parantaakseen yhteiskunnallista asemaansa? 

0
simonelo
Kokoomus Espoo

Perheenisä. Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Länsi-Uudenmaan varavaltuutettu. Oikeistolainen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu