Kunnille selväksi – laittomasti maassa oleville ei toimeentulotukea

Hallitus on hyväksynyt toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. 

Olen tyytyväinen hallituksen uuteen määrittelyyn, että laittomasti maassa olevien osalta välttämätöntä on tarjota hätäapuna vain ruoka ja mahdollisesti muu akuutti apu, kuten hätämajoitus ja välttämättömät lääkkeet. Sosiaaliturvaa saati toimeentulotukea ei laittomasti maassa oleville ole kuntien tai Kelan syytä myöntää.

Perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon. Hallitus on linjannut, että vain välttämätön tehdään, ei mitään ylimääräistä. Ensisijaista on laittoman maassa olon ehkäisy ja hallinta. Korostan, että hätäapu on vain akuuttiin tarpeesen. Se on kestoltaan hyvin lyhytaikaista ja se ei missään vaiheessa saa synnyttää laittomasti maassa oleville oikeutta siirtyä normaalin sosiaaliturvan piiriin.

Sovitun tavoitteena on ehkäistä laitonta maassa oloa ja saada nämä ihmiset poistumaan maasta vapaaehtoisesti. Valtio ja kunnat eivät saa omalla toiminnallaan millään tapaan kannustaa laittomasti maassa olevia pysymään maassamme. Tämän on oltava selkeästi ilmaistu lainsäädännössämme.

Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen kutsui jo hallituksen linjaa "liian tiukaksi". Mikkonen kritisoi, että hätäapua saavia laittomasti maassa olevia odottaa palautus lähtömaahansa. Vasemmisto-oppositio puhuu arvolatautuneesti paperittomista ja perussuomalaiset puhuu laittomasti maassa olevista. Ihmisarvo on kaikilla ja kaikkia koskee myös laillisuuden vaatimus. Hätäavun yhteydessä ohjataan laittomasti maassa olevat palautusohjelmiin.

Tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu koskien perustuslain takaamaa välttämätöntä toimeentuloa ja huolenpitoa käynnistetään heti vuoden 2017 alusta

0
simonelo
Kokoomus Espoo

Perheenisä. Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Länsi-Uudenmaan varavaltuutettu. Oikeistolainen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu