Perheenyhdistämisen tiukennus toimii

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan teettämässä selvityksessä arvioidaan, että perussuomalaisten ajama perheenyhdistämisen tiukennus toteutuu. Arvion mukaan tänä vuonna turvapaikan saaneiden 3000 perheenyhdistämishakemuksesta vain 65 täyttää toimeentuloedellytyksen.

Vuonna 2016 kansainvälistä suojelua saaneista myönteisen perheenyhdistämispäätöksen sai 80 prosenttia. Selvityksessä arvioidaan, että tänä vuonna kansainvälistä suojelua saaneista myönteisen perheenyhdistämispäätöksen saa vain 30 prosenttia. Muutos on merkittävä. Suomen tiukentunut linja kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämishakemuksiin toimii suunnitellusti.

Perheenyhdistämisen uudistettu toimeentuloedellytys astui voimaan heinäkuussa 2016. Raja eli 2600 euroa kuukaudessa per henkilö lasketaan nettotuloista. Tämä perustuu Maahanmuuttoviraston ohjeeseen ja tiettyjä kustannuksia korvaavia sosiaalietuuksia kuten lapsilisää ei pidetä toimeentuloa turvaavina etuuksina.

Uudistettua toimeentuloedellytystä sovelletaan niissä tapauksissa, joissa oleskelulupaa Suomeen haetaan perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan myöntämisen edellytys on, että toimeentulo perheen elämiseen on turvattu. Lisäksi perheside pitää pystyä todistamaan.

Perheenjäsenen määritelmä on tässä yhteydessä hyvä tietää. Kolmansien maiden kansalaisten ja Suomen kansalaisten perheenjäseniä ovat aviopuoliso, rekisteröity parisuhdekumppani, avopuoliso, alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja tai lapsi. EU-kansalaisten perheenjäseniin sovelletaan perheenjäsenen laajempaa määritelmää.

Suomen soveltamaan EU:n perheenyhdistämisdirektiiviin kuuluu niin sanottu kolmen kuukauden sääntö. Toimeentuloedellytystä ei sovelleta, jos turvapaikan saanut tai kiintiöpakolainen jättä oleskelulupahakemuksen perhesiteen perusteella kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perheenkokoaja on saanut turvapaikkapäätöksen tiedoksi ja perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa. Tämä poikkeus ei koske toissijaista suojelua saavaa. Toimeentuloedellytystä ei myöskään säännönmukaisesti sovelleta Suomen kansalaisen perheenjäseneen tai muuhun omaiseen.

Kuluvan ja viime vuoden aikana pakolaisten perheenjäsenten ensimmäisen oleskeluluvan hakemuksia ovat jättäneet eniten irakilaiset, somalialaiset, syyrialaiset ja afganistanilaiset. Suomi on viime vuonna muuttanut perheenjäsenten ensimmäiset oleskelulupahakemukset veloituksettomista maksullisiksi, mikä varmasti myös vaikuttaa jätettäviin hakemuksiin.

Selvityksessä taustoitetaan myös mahdollisuuksia perheenyhdistämisen lisätiukennuksille, jotka EU-direktiivi mahdollistaa. Nähdäkseni Suomen olisi syytä ottaa käyttöön ainakin asumisaikaedellytys ja vähimmäisikävaatimus, joista jälkimmäinen pakkoavioliittojen ehkäisemiseksi. Nämä ovat selvityksen mukaan helposti ja kustannustehokkaasti toteutettavissa.

0
simonelo
Kokoomus Espoo

Perheenisä. Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Länsi-Uudenmaan varavaltuutettu. Oikeistolainen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu