Neuvolakäynti päiväkodin yhteyteen

Palasin eilen Israelista ja tänään olen tulessa Jyväskylässä puoluekokouksessa. Olen jättämässä kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustelen voisiko asianomainen ministeri lähteä edistämään mallia, jossa osa neuvolakäynneistä voitaisiin suorittaa samalla kertaa päiväkodin yhteydessä ja siten tarjota aitoa lähipalvelua lapsiperheille. 

Perhepalveluihin kohdistuu sote- ja maakuntauudistuksessa muutoksia, joiden kaikesta sisällöstä ei ole vielä selkeää kuvaa. Maakuntien rooli kasvaa esimerkiksi neuvoloiden suhteen. Hallituksen mukaan neuvolat voivat toimia edellytykset täyttävissä sosiaali- ja terveyskeskuksissa tai maakuntien liikelaitoksissa maakunnan omien päätösten perusteella.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on saada neuvolat sinne, missä ihmiset asioivat, mutta toisaalta hallituksen asiakirjoissa painotetaan, että perhepalveluista on luotava eheä kokonaisuus, jota varten se kehittää erityisen perhekeskusmallin- ja verkoston. Onkin jo alettu puhua lähineuvoloista ja perhekeskuksista. Helsingissä siirrytään 24 neuvolasta viiteen perhekeskukseen ja Itä-Helsinkiin jäisi vain kaksi niin sanottua lähineuvolaa.

Käytännössä perhekeskusten perustaminen johtaa neuvolamatkan pitenemiseen, koska se johtaa neuvoloiden lakkauttamiseen. Etuna on, että hajautetut palvelut saadaan saman katon alle ja asiointi voitaisiin mahdollisesti suorittaa samalla kerralla. Muuttuva tilanne edellyttää kuitenkin omaa autoa tai julkisen liikenteen käyttämistä ja haaveet kävelyreissuista neuvolaan rattaiden kanssa voidaan monissa paikoissa unohtaa.

Neuvolatoimintaa voisi kehittää myös siten, että molemmat edellä mainitut tavoitteet toteutuisivat. Jos neuvolatoimintaa siirrettäisiin osittain suoraan päiväkoteihin, esimerkiksi kiertävinä tarkastuksina, voitaisiin muita resursseja vapauttaa varsinaisissa perhekeskuksissa. Se mahdollistaisi perheille lyhimmän matkan ja tehokkaimman ajankäytön, jos neuvolakäynti hoituisi samalla kertaa kun lapsi muutenkin tulisi päiväkotiin. 

0
simonelo
Kokoomus Espoo

Perheenisä. Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Länsi-Uudenmaan varavaltuutettu. Oikeistolainen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu