Jyrkkä ei sharia-laille

Kimmo Sasin (kok.) näkemys siitä, että islamilaista sharia-lakia
voitaisiin soveltaa Suomessa tyrmistyttää. Britanniassa ja useissa
muissa Euroopan maissa toimii jo sharia-tuomioistuimia, jotka tekevät
lainvoimaisia päätöksiä. Sasin ehdotus veisi Suomen samaan
suuntaan.

 

Perussuomalaiset Nuoret vastustaa
jyrkästi sharia-lain käyttöönottoa. Paheksumme erityisesti sitä,
että aloitteentekijä on eduskunnan perustuslakivaliokunnan
puheenjohtaja, jonka tulisi puolustaa kaikissa tilanteissa Suomen
maallista lainsäädäntöä.

 

Sharia-lakia voisi Sasin mukaan
soveltaa ainoastaan niiltä osin, kun se ei ole ristiriidassa Suomen
lakien kanssa. Puhdasoppisen islamilaisen käsityksen mukaan sharia
on ainoa legitiimi oikeuskäytäntö koko maailmassa ja se koskee
yhtä lailla muslimeja ja ei-muslimeja.

 

Sharia on valtaosin ristiriidassa minkä
tahansa Euroopan maan lainsäädännön kanssa, koska se on täysin
länsimaalaisen oikeustajun ja liberaalin demokratian vastainen. Käytännössä sharia-lain käyttöönotto tarkoittaisi irtisanoutumista YK:n ja EU:n ihmisoikeussopimuksista. 

 

Kuten myös Suomen perustuslain
6 §
2 momentti toteaa, ”ketään
ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella. ” 

 

Suomen valtiolla ei ole mitään syytä tukea rinnakkaista oikeusjärjestelmää, joka on ristiriidassa maahanmuuttajien aidon kotoutumisen eli suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumisen kanssa. Vain yhteisillä pelisäännöillä voimme luoda yhtenäisen, turvallisen ja hyvinvoivan Suomen.

 

(Perussuomalaisten Nuorten kannanotto 27.11.2010)   

 

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2011 Uudenmaan vaalipiirissä. Voit tukea kampanjaa liittymällä mukaan Facebook-ryhmään (Simon Elo) tai tukemalla kampanjaa taloudellisesti (OP 572023-20133873, saaja Simon Elon tukiyhdistys, viitenumero 2011).

0
simonelo
Kokoomus Espoo

Perheenisä. Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Länsi-Uudenmaan varavaltuutettu. Oikeistolainen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu