HBL: Byråkrati inte lika med demokrati

(Mielipidekirjoitus on julkaistu Hufvudstadsbladetissa 12.12.2011)

 

Fredrika Åkerö från Svensk Ungdom och Timo Kontio från Socialdemokratisk Ungdom skriver
(HBL 6.12.) om sina uppfattningar om de tre ungdomsförbund som i förra
veckan lämnade Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi rf. Våra
organisationer blev utmålade som becksvarta konservativa krafter som
vill urholka konsensussamhället. Enligt Åkerö och Kontio respekterar vi
inte demokrati och samarbete över partigränserna.

Åkerös och Kontios åsikt
representerar en typisk synvinkel från vänstersidan: Vi tolererar dem
som tycker likadant som vi och även om vi skulle ha samma åsikt måste
vi ställa oss på motsatt sida så att ingen ska tro att vi är på samma
sida som ”becksvarta” konservativa krafter.

Vi tycker att vi
som politiska ungdomsförbund hellre borde motivera varför vi är
medlemmar i någon icke-offentligrättslig registrerad förening än det
att vi inte vill vara det. För att ge rätt bild av våra beslut och för
att rätta sakfel vill vi ändå säga varför vi lämnade Allianssi. Politiska
ungdomsförbund behöver inte Allianssi med över 100 medlemsorganisationer,
för att kunna samarbeta med varandra. Det är inte korrekt att Allianssi
skulle vara en självskriven röst åt ungdomarna eftersom alla medlemmar
inte får sin röst hörd genom föreningen.

Våra organisationer
är fortfarande öppna för samarbete sås om vi har varit även tidigare. Vår kritik riktas inte mot Allianssis medlemsorganisationer och det är inte
fråga om höger- eller vänster blockbildning utan de argument som vi har
lyft fram delas även av andra ungdomsorganisationer. Samlingspartiets
unga, Finlands kristdemokratiska unga och Sannfinländarnas
ungdomsorganisation var de enda förbund som vågade göra någonting åt
saken.

Till demokrati hör, förutom konsensus, även rätten att rösta med
fötterna. Vi gjorde vårt beslut eftersom vi ville visa vad det egentliga
problemet med ungdomsarbetet är. Det ser ut som att vi i alla fall
lyckats väcka debatt. Det faktum att vi lämnade Allianssi binder inte
andra organisationer. Vi ville bara visa att vi inte vill stödja
ineffektiv och onödig byråkrati eller utlokalisera våra medlemmars
åsiktsmakt till Allianssi eller andra samarbetsorganisationer.

Wille Rydman, Samlingspartiets unga
Simon Elo, Sannfinländarnas ungdomsorganisation
Aki Ruotsala, Finlands kristdemokratiska unga

 

 

Svensk Ungdomin Fredrika Åkerö ja Demarinuorten Timo Kontio
kirjoittivat (HBL 6.12.) omia käsityksiään kolmesta nuorisojärjestöstä, jotka erosivat
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jäsenyydestä viime viikolla. He
maalasivat allekirjoittaneet järjestöt ”patamustiksi” konservatiivisiksi organisaatioiksi, jotka tuhoavat konsensusyhteiskunnan. Åkerön ja Kontion mukaan emme kunnioita demokratiaa ja yhteistyötä yli puoluerajojen.

Åkerön ja Kontio näkökulma edustaa
tyypillistä vasemmistonäkökulmaa: suvaitsemme niitä, jotka
ovat kanssamme samaa mieltä ja jos olemmekin asiasta samaa mieltä,
meidän tulee asettua kysymyksessä periaatteellisesti eri kastiin, ettei
meitä vain tavattaisi ”patamustassa” konservatiivisessa seurassa.

Mielestämme meidän tulee järjestöinä perustella enemmän sitä, miksi
olemme jäsenenä jossain ei- julkisoikeudellisessa rekisteröidyssä
yhdistyksessä, ei sitä, miksi emme ole. Kuitenkin selvyyden saamiseksi
ja asiavirheiden korjaamiseksi on hyvä vielä avata sitä, miksi lähdimme Allianssista. Poliittiset nuorisojärjestöt eivät
tarvitse yli 100-jäsenjärjestön Allianssia tehdäkseen yhteistyötä toistensa kanssa. On väärin ajatella, että
Allianssi olisi itseoikeutettu nuorten ääni, koska kaikki jäsenet
eivät edes saa järjestössä ääntään kuuluviin.

Järjestöjemme ovet ovat edelleen auki yhteistyölle, kuten tähänkin asti.
Oma kritiikkimme ei olekaan kohdistunut Allianssin jäsenjärjestöihin
eikä kyseessä ole jako oikeistoon ja vasemmistoon, vaan esille
nostamamme ongelmat on todettu laajasti muuallakin nuorisojärjestöissä.
Kokoomusnuoret, Kristillisdemokraattiset Nuoret ja Perussuomalaiset Nuoret olivat ainoat riittävän rohkeat toimijat, jotka uskalsivat
tehdä asialle jotain.

Demokratiaan kuuluu konsensuksen
ohella myös jaloilla äänestäminen. Me teimme päätöksemme näyttääksemme, että missä
nuorisotoimen todelliset ongelmat ovat. Näköjään olemme onnistuneet
keskustelun herättämisessä. Tekemämme päätös erota Allianssista ei kitenkaan sido muita järjestöjä. Me
vain emme halua tukea jäsenyydellämme tehotonta ja turhaa byrokratiaa
tai ulkoistaa jäsenistömme mielipidevaltaa Allianssille tai muulle yhteistyöjärjestölle.

Wille Rydman, Kokoomuksen nuorten liitto

Simon Elo, Perussuomalaiset Nuoret 

Aki Ruotsala, Kristillisdemokraattiset Nuoret

0
simonelo
Kokoomus Espoo

Perheenisä. Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Länsi-Uudenmaan varavaltuutettu. Oikeistolainen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu