Nothing succeeds like success – Suomalaisuuden laulu

Monikulttuurisuus tuhoaa kaikki. Yhteiskunta voi menestyä vain monokulttuurina; yhteiskunnassa tulee olla vallalla ainoastaan yksiarvomaailma. Israel ja 1960-luvun USA ovat tästä loistavia todisteita. Samoin Suomi ja Pohjolan maat noin yleensä. 

Poliitikot tekivät kolossaalisen erheen kuvitellessaan, ettei Suomen tarvitse olla suomalainen, jotta se pärjäisi olemassaolossa. Se huomataan siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että vaadittiin yksiarvomaailmainen Suomi, jotta Suomesta saatiin esille maailman paras maa lähes kaikessa.

 

Kuuntelin aamulla YLE Puheesta Politiikkaradiota, jonka aiheena oli ”Maailman vallan uusjako”, puhujana kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala. http://yle.fi/puhe/radio_soitin.html?channel=puhe&clip=1329130598924 Huomasin hänen puheessaan pahoja logiikkavirheitä, jopa niin pahoja, että lopettaisin häneltä professorin viran välittömästi. Hän sanoi muun muassa:

Sukupolvien välinen kuilu, joka mielestäni on aika on selvä ja kasvamassa. …

Jotta Suomi voisi jatkossa olla menestyVÄ, niin sen täytyy itse menesTYÄ! Ja siinä mielessä tuo ’Nothing succeeds like success’ on aika hyvä slogan, joka on kantanut Suomea kuitenkin oikeastaan koko Toisen maailman sodan jälkeisen kauden ja meiän pitää nyt yhessä miettiä, että miten tää menestys tarina saatais jatkumaan myös tulevaisuudessa tässä maassa.

Noiden hienojen ajatusten jälkeen proffa alkaa ikään kuin syyttää perussuomalaisia ja sanoo, ettei Suomi voi enää palata johonkin 80-luvulle ja erääksi syyksi hän ilmoittaa oman 80-lukuisen tukkamuotinsa, jota hän nykyään inhoo?

 

Siis, miettikää ny ite, herra jumala sentään!

 

Herra proffa tahattomasti jopa ylistää Impivaaralaista Suomea sanomalla, ettei siellä ollut sukupolvien välistä kuilua, eikä siellä ollut pelkoa, luotettiin itseemme, ja että Suomi oli impivaaralaisena menestyvä, jota kuvasi hänen mielestään hyvin tuo slogan: ”Mikään muu ei menesty niin kuin menestys.”

 

Itse luulisin, että professorin palkalla pitäisi pystyä selvittämään, mitkä olivat Suomen menestyksen syyt, joiden seurauksena Suomesta kehkeytyi eräs maailman menestyneimmistä maista. Ei ole lainkaan kelvollista ajattelua väittää, että menneisyydessä kaikki oli niin huonosti, ettei niihin arvoihin ole enää palaamista, — jos samaan aikaan jopa ylistää sitä mennyttä aikaa. Ja sanoo nykypäivästä, että sukupolvien välinen kuilu kasvaa, itseluottamus mennyt, peloissaan olemme — ja nykyään meiltä on hukassa suomalaisuuden idea…

(”mutta impivaaralaisuus se kadoksissa oleva idea ei voi olla”, sanoo proffa 80-luvun tukkaansa inhoten)

 

Haastattelija: ”Onks Suomessa sun mielestä jotenkin hukassa tää meidän idea?

Proffa: ”No siis on, tietyllä tapaa se on. Monellakin tapaa tällä hetkellä hukassa, ja ja yks yks liittyy siihen se, että tää meiän oman menestyksen ja ja huikaisevan menestyksen viitekehys on niin hukassa. … Suomalaisten itseluottamus on mennyt niinq hurjasti sadasta nollaan. Vielä joitakin vuosia sitten oltiin maailman paras sitä sun tätä ja ja olo se, että että meillä on paljonkin annettavaa ja ja nyt musta tuntuu että me ollaan kauheen peloissaan, ja me ollaan käännytty sisään päin ja osittain tää perussuomalaistenkin menestys selittyy nähdäkseni tällasella maailman ja muutoksen pelolla ja ja tota…

Haastattelija: ”Haikallaan paluuta menneisyyteen.

Proffa: ”Joo. Vähän niinq kaheksankytluvulle, vaikka ite silloin olleena pelkästään ajatus tukkamuodin paluusta hirvittää, saati sitten muista kaheksankytluvun niinq ominaispiirteistä. Että musta tuntuu, että se ei oo vaan yksinkertaisesti meille vaihtoehto palata minihinkään kekkosslovakiaan…

 

Onko todella niin, että jopa professorit ajattelevat impivaaralaisuuden olleen pinnallisuutta, kuten tukkanmuodissa; ettei voida enää ottaa menestyvän Suomen arvoja, koska silloin tukkamuoti oli ihan hirvittävää!!! Että jos palaisimme suomalaisuuteen takaisin, niin meidän pitäisi pakottaa ihmiset myös kasvattamaan rasvalettejä? HALLOO! Onko poliitikoilla ja ”asiantuntijoilla” kaikki muumit kotona, kaikki intiaanit kanootissa?

Miten kummassa me selvittiin ”kaheksankytluvulla”, jos siellä oli kaikki niin kurjasti; miten kummassa Suomesta pääsi kehittymään paras maa, jos kerta menneisyydessä kaikki oli kurjasti ja päin mäntyÄ? Onko todella niin, että Suomen menestys syntyi täysin suvaitsevaisten teoilla, eli kun rajat aukaistiin ja Suomesta tehtiin maailman sosiaalitoimisto, niin se sai aikaan Suomen parhaimmuuden, eikä rajojen takaa tullut Suomeen mitään pahaa, vaan kaikki paha oli jo täällä  ennestään?? Mitä järkeä proffan oli väittää, että Suomi oli menestystarina maailman sodasta alkaen, jos hän samaan väittää, ettei siellä ollut mitään hyvää: ”vaikka ite silloin olleena pelkästään ajatus tukkamuodin paluusta hirvittää, saati sitten muista kaheksankytluvun niinq ominaispiirteistä.”

 

Menneisyyden menestyvässä Suomessa oli kyse arvomaailmasta ja monokulttuurista; Meidän on täysin mahdotonta saada ihmisille oikea, menestyksekäs asenne, jos heillä ei ole yhtenäistä arvopohjaa! Nyt suvaitsevaiset luulevat, että tämä nykyinen pelon ilmapiiri ja ns. sisäänpäin kääntyminen  johtuu perussuomalaisista, kun asia on täysin päin vastoin; Pelko on tullut Suomeen monikulttuurisuuden myötä. Ja Suomi on menettänyt johtoasemansa samasta syystä. Ja jopa perussuomalaisuus ilmiönä on kokenut nousun vain ja ainoastaan suvaitsevaisten aiheuttamasta suomalaisten arvojen tuhosta, jonka tilalle on tullut jotakin, josta kukaan ei ota selvää. ”Asiantuntijat” ja muut suvaitsevaiset eivät edes halua selvittää, mitä hyvää me olemme hukanneet!

 

Sen huomaa ”asiantuntijoiden” freudilaistista lipsahduksista, kuten juuri tuon yllä olevan proffan haastattelusta, jossa hän yhtäältä kehuu mennyttä aikaa, mutta joutuu samalla julistamaan sen ajan tuhon ajaksi, koska proffa -tiedostamattomasti- pelkää muutoin leimautuvansa Impivaaran kannattajaksi.

 

Impivaara ei ollut jollakin kymmenluvulla. Impivaara oli se yhteinen arvomaailma, joka läpäisi koko kansakunnan. Juuri se yhtenäisyys sai aikaan sen Suomen, jota nämä nykyiset suvaitsevaiset nyt kuppaavat tyhjiin. Jos todella halutaan Suomen menestyVÄN, niin meidän pitää uudestaan saada kansaan yhteinen päämäärä, joka ei onnistu monikulttuurisuudessa; kaikilla kulttuureilla on eri päämäärä, eri arvot, muutoin ne eivät voisi olla omia kulttuurejaan.

 

Useimmissa kulttuureissa on eri uskontoon perustuvia alakulttuureita, joiden olemassaolo estää niitä kulttuureja menestymästä. Esim islamilaisissa maissa ei ole koskaan ollut yhtenäisyyttä, ja juuri se yhtenäisyyden puute ei ole saanut niitä maita menestymään. Islamilaisten maiden sotaisuus on kiistaton todiste siitä, että niissä maissa ei vallitse yhteiset arvot; ne on pidetty kasassa vain pelolla ja väkivallalla.

 

Nyt suvaitsevaiset haluavat myös Suomesta moniarvoisen, jonka perusvire on pelko; ihminen ei voi elää rauhassa maassa, missä hänen tulee koko ajan pelätä loukkaavansa ammattiloukkaantujia. Vähemmän kehittyneissä maissa ammattiloukkaantujat ovat kansaa terrorisoivia ryhmittymiä, joista Vatikaanin inkvisitio on muuan esimerkki, kuten uskontopoliisit islamissa;

Monikulttuurisuuden yksi hedelmä on juuri ammattiloukkaantujat, ja jos tämä kehitys saa Suomessa jatkua, niin noista ammattiloukkaantujista kehittyy aikaa myöten kansakunnan terroristeja, inkvisiittoreita, ajatuspoliiseja, jotka uskovat tekevänsä asialleen palveluksen joka kerta, kun tyrmäävät kansalaisten vapaita ajatuksia.

 

Proffa siis myöntää, että tää meidän idea on hukassa, joten silloin meillä on aiemmin ollut jotain todella arvokasta. Kysymys kuuluu, että pitäisikö meidän edes yrittää selvittää, mikä meiltä on hukkunut? Onko yhtään järkevää se, että todetaan vaan, että nyt meiltä hukkui jotakin arvokasta, mutta ei se mitään, antaa sen vaan olla, koska me emme voi enää ottaa sitä muutenkaan, (sillä muutoin me palaisimme impivaaraan)?

 

Impivaara on tullut poliitikoille ja muille suvaitsevaisille kirosanaksi, joka estää heitä näkemästä, mikä meiltä on hukassa. Ja tuon hukatun arvon mukana olemme saaneet menetetyn itseluottamuksen, pelon ilmapiirin ja sukupolvien välisen kasvavan kuilun, positiivisen diskriminaation, … Ja kaikki tuo on suvaitsevaisten mukaan perussuomalaisten syytä, eikä yksikään suvaitsevainen pysty huomaamaan, että perussuomalaisuus muiden ongelmien kanssa johtuu täysin suvaitsevaisuudesta.

 

Se on suvaitsevaisuus, joka tuhonnut sen arvon, jonka nyt sanotaan olevan hukassa, eikä suvaitsevaiset pysty sitä tunnustamaan, koska he eivät pysty vastuulliseen ajatteluun. Ei siellä menneisyydessä kenenkään tarvinnut olla perussuomalainen, koska siellä kaikilla oli yksi yhteinen arvopohja ja siellä kaikki suomalaiset suvaitsivat suomalaisia. Ja juuri se suomalaisuuden primaarisuvaitsevaisuus sai aikaan jotakin niin suurta, että sitä tullaan vieläkin maailmalta katsomaan.

 

Mikä siis estää meitä tekemästä itsenäisiä päätöksiä? Miksi meidän nyt pitäisi kuunnella niitä maita, jotka eivät ole saavuttaneet samanlaisia tuloksia kuin Suomi? Miksi suvaitsevaiset itse asiassa väittävät, ettei maailmassa saa enää olla  parhaimmuutta; että Suomenkin tulee kiltisti tehdä samanlaista politiikka  kuin muutkin; että kun vain olemme osa suurta multikulttuuria, niin silloin meidän ei enää tarvitse olla erilaisia, eikä menestyä omana itsenämme.

 

Mitäpä väliä enää on meidän PiSa-tuloksista. Olimme maailman onnellisin kansa. Olimme maailman turvallisin kansa. Olimme maailman vähiten korruptoitunein kansa. Olimme ylivertaisia lukutaidossa. Olimme maailman paras ruokahuollossa. Suomi oli naisille paras paikka maailmassa. Jne.

 

Mitä saimme suvaitsevaisuudella? Pelkoa, ongelmia, positiivista syrjintää, rikollisuutta, kerjäämistä, … ja perussuomalaiset!  Suvaitsevaisten mukaan pääsisimme eroon monikulttuurisuuden ongelmista lisäämällä monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta, eli suomalaisuuden halveksuntaa? Kun vain ottaisimme osaa maailmanvallan uusjakoon, ja jättäisimme kansallisen päätöksen teon ylikansallisille ahneille toimijoille, niin sitten Suomeen saataisiin taasen koulurauha, kadut turvallisiksi ja suomalaisille töitä ja pelon tilalle luottamus!!!

 

On selvästi sanottava, ettei monikulttuurisuuden ongelmat johdu impivaaralaisuudesta eikä perussuomalaisuudesta. Ne johtuvat muiden kulttuurien väärästä arvostuksesta; Muita kulttuureja tulee toki arvostaa, mutta vain silloin, kun ne muut ovat siellä muualla. Suomalaisuus ja sen parhaimmuus tuhoutuu vääjäämättä, jos suomalaisia vaaditaan arvostamaan muita kulttuureja – Suomessa. Suomi ei ole oikea paikka arvostaa sellaista, jota pakoon tänne tullaan.

 

Yle Puhe: Suomi ja maailmanvallan uusjako: http://yle.fi/puhe/radio_soitin.html?channel=puhe&clip=1329130598924

http://sinenmaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/96963-onnelliset-suomalaiset-kehuvat-suomea

http://sinenmaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/87450-miksi-ruotsi-on-pohjolan-tasa-arvottomin

sinenmaa

Reservin duunari, joka on valmis kertausharjoituksiin rehellisessä ilmastossa Englannin työlakien mukaan <a href="http://sinenmaa.blogspot.fi/" title="http://sinenmaa.blogspot.fi/">http://sinenmaa.blogspot.fi/</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu