Rasismin vastaisuus on valkoista valtaa

Ohjeita lukijalle: Tämä hiukan pidempi kirjoitus on älyllisen ihmisen ajatusta maailman menosta, suhtaudu siihen siis älyllisesti

 

Rasismin vastaiset yrittävät taistella evoluutiota, ihmisen kehitystä ja omaa olemustaan vastaan. Rasisimin vastaisuus ei vaadi lainkaan älyä, vaan vain tunteellisuutta — ja väkivaltaa.

Rasismia vastustavat eivät ole koskaan osanneet asettua värillisten asemaan ja miettiä, mitä mieltä värilliset ovat valkoisista. Juuri tuollainen pelkästään valkoisten päästä nouseva rasisimin vastaisuus osoittautuukin pelkästään valkoisen rodun ylivertaisuudeksi, koska siinä kuvitellaan, että mikään muu rotu ei voi olla rasistinen;

Valkoisen rodun keskuudessa muun rotuiset käyttävät rasismi-käsitettä täysin eri tavalla kuin suvaitsevaiset; Värilliset haluavat rasismilla itselleen etuoikeuksia ja värilliset käyttävät rasismia samaan tapaan kuin sairaat sairauttaan; koska olen sairas, niin minä saan kohdella muita pahasti!

 

Rasismia vastustavat vain sellaiset, jotka esittävät vihaa omaa rotuaan kohtaan, koska rasismin vastaisuus voi toteutua vain silloin, kun oma rotu alistetaan toisen rodun alaisuuteen. Suomessa se huomataan siitä, että suvaitsevaiset pitävät maahanmuuttajia automaattisesti avuttomina, jos maahanmuuttajan väri ei ole valkoinen, ja suomalainen alistetaan palvelemaan maahanmuutajia, eikä suvaitsevaiselle tule mieleenkään asettaa takarajaa avustamiselle, joka johtaa siihen, että suomalaiset ovat suvaitsevaisille ja heidän avustettavilleen pelkkiä lypsylehmiä, joita pitää paimentaa rasismin vastaisuudella ja demonisoinnilla, jotta lypsylehmät eivät karkaisi…

Mutta valkoiset paluu/maahanmuuttajat ja valkoiset suomalaiset eivät saa suvaitsevaisten empatiaa, koska suvaitsevaiset tiedostamattaan katsovat, että valkoinen maahanmuuttaja ja valkoinen suomalainen pärjää omilla kyvyillään.

 

Suvaitsevaiset pitävät ei-valkoisia tiedostamattaan alempirotuisina, sillä suvaitsevaisuus ei vaadi älyllistä suhtautumista. Älyllinen ihminen taasen ei voi olla  suvaitsevainen juuri siksi, koska älyllinen ihminen ei pidä ihmisiä rodun edustajina, vaan katsoo heitä tasavertaisesti silmästä silmään, joka on suvaitsevaisille mahdottomuus. Suvaitsevaiset eivät näe ihmistä, vaan rodun, joka näyttäytyy heille apua tarvitsevana. Suvaitsevainen ei voi jättää jotakin kansaa tai rotua selviytymään omillaan,  koska suvaitsevaisten silmissä avustettavat ovat kyvyttömiä selviytymään omillaan.

Ihmisen suvaitsevaisuus on aktuaalista vain silloin, kun ihminen kokee, että hän on ylivertainen tiettyyn väestöryhmään verrattuna; Ihminen on tavallaan suvaitsevaisuus-funktion tahdoton toteuttaja, joka vaatii, että itse suvaitsevaisuudella pitää olla jokin ryhmä, jota sen tulee voida paapoa ja hemmotella, jotta suvaitsevaisuus-funktio voisi ihmisen hermostossa hyvin ja paksusti.

 

HERMOSTON VIRTAPIIRIEN TOIMINNASTA

Olen aiemmin kertonut, miten ihmisellä on viisi annettua virtapiiriä hermostossaan, ja ihminen saa kaksi virtapiiriä lahjaksi sinä päivänä, kun hän tekee ensimmäisen moraalisen päätöksensä, jotka riittävät kaikkinaiseen inhimilliseen käyttäytymiseen ja toimintaan ja itsensä toteuttamiseen. Jos kuitenkin ihminen ei kuuntele ns. itseään, (ei käyttäydy annettujen virtapiirien mukaan, lapsenomaisesti) niin silloin hän alkaa ohjelmoimaan aivoihinsa ajallisia virtapiirejä, ja käyttäytymään ajallisesti, eli lyhytnäköisesti;

 

Ihminen voi olla kaukokatseinen vain silloin, kun hän antaa hermoston luonnollisten virtapiirien ohjata omaa toimintaansa. Mutta, vapaan tahdon puitteissa ihminen voi ikään kuin kytkeä luontaiset (intuition, ymmärryksen, rohkeuden, neuvokkuuden, tiedon) virtapiirinsä pois käytöstä, jolloin ihminen joutuu tilaan, missä hän ei voi tehdä kaukonäköisiä päätöksiä, eli ottaa huomioon ympäröivä todellisuus, koplata oma itsensä kestävästi toimivan kokonaisuuden osaksi.

 

Suvaitsevaisuus on juuri tuollainen ihmisen itse itseensä ehdottumisella ohjelmoima virtapiiri, joka ei sovi realiteettien ymmärtämiseen, koska suvaitsevaisuus kieltää ihmiseltä hänen olemuksensa. Suvaitsevaisuus on ikään kuin suodatin ihmisen oman ymmärryksen ja todellisuuden välillä; Suvaitsevainen ihminen ei ole älyllisesti kosketuksissa todellisuuteen, vaan suvaitsevaisesti; suvaitsevaisuus ei ole älyn synonyymi. Suvaitsevaisuus ei ole älyä, vaan ajallinen tunne.

Suvaitsevainen ihminen toimii lyhytnäköisesti, koska suvaitsevaisuuttaan korostava ihminen joutuu hylkäämään suurimman osan realiteeteista, jotta suvaitsevaisuus tuntuisi ihmiseltä joltain. Tähän sopii Tove Janssonin mietelause;

 

ON HELPPOA OLLA ROHKEA, KUN EI PELKÄÄ

Huomataan, että pelkäävä ihminen tuntee olevansa peloissaan, kun taasen rohkeus ei tunnu miltään; Johtopäätös; Inhimillinen käytös ei tunnu miltään. Ihmisenä olo ei ole mitään erityistä, joka pitäisi tuntea! Tunnen olevani ihminen, on täysin pois suljettu tunne ihmisyydestä. Ei muutkaan eläimet tunne olevansa eläimiä! Ihminen tuntee olemassaolon, ajattelee hän sitä tai ei!

Ihminen tuntee olevansa jotakin vain silloin, kun hän toimii epäinhimillisesti; Suvaitsevaisuus vaatii, että ihmisen pitää tuntea olevansa suvaitsevainen, joten huomataan, että suvaitsevaisuus ei ole inhimillistä, vaan se kuuluu pelkotiloihin.

Jos haluat olla rohkea, älä yritäkään kokea sitä tunteena, koska tunteellisuus salpaa ihmisen todelliset ominaisuudet. Jos ihminen yrittää tuntea olevansa rohkea, silloin hän esittää uhkarohkeaa, ja sellainen jos mikä on vailla  älyä.

Jos haluat kokea toisen ihmisen tasa-arvoisena, suhtaudu silloin häneen älyllisesti, sillä ihminen voi kokea toisen ihminen vain äly-olentona, koska äly on ihmisen ominaisuus. Toisen ihminen kohtaaminen ihmisenä ei vaadi mitään muuta kuin intuition, ymmärryksen, tiedollisuuden, neuvokkuuden ja rohkeuden. Suvaitsevaisena ihminen ei voi kohdata toista ihmistä, koska suvaitsevaisuus ei ole luonnollinen hermoston virtapiiri; Suvaitsevaisena ihminen on unessa, Yrjö Kallinen.

 

Kun nyt jatkamme ihmisen tarkastelua vailla mitään intohimoa ja tunteellisuutta, voimme havaita, miten ihminen ylentää itsensä, jos hän rupeaa suvaitsevaiseksi; Suvaitsevaisuus edellyttää ehdoitta sitä, että suvaitsevaisuudella on kohde, jota pitää suvaita. Kuitenkin, ihmisellä ei ole mitään tarvetta suvaita tasavertaista olentoa, toista samankaltaista ihmistä; Suvaitsevaisuus voi kohdistua vain heikompaan ja alempiarvoiseen, ja mitä enemmän ihminen suvaitsee sitä alkeellisempi on suvaitsevaisuuden kohde! Suvaitsevaisuus edellyttää, että ihminen ei kohtaa toista ihmistä älyllisellä tasolla, jolloin ihminen ei ole voinut kohdata toista ihmistä millään tasolla. Suvaitsevaisuus edellyttää ihmiseltä älyttömyyttä.

 

Suvaitsevaisuus tuomitsee ihmisten tasa-arvon

Juuri edellä mainitusta syystä suvaitsevaisiksi itsensä ylentäneet eivät voi suvaita esimerkiksi perussuomalaisia, koska suvaitsevaisen näkökulmasta katsottuna perussuomalaiset eivät ole avuntarpeessa, joten koska suvaitsevaiset tiedostamattaan tuntevat perussuomalaiset tasavertaisiksi, niin silloin suvaitsevaisille ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin yrittää kaikin tavoin demonisoida perusssuomalaisia, sillä jos suvaitsevaiset eivät demonisoisi perussuomalaisia, niin silloin heidän suvaitsevaisuusvirtapiirinsä sammuisi — ja ihminen joutuisi älyllisyyden valtaan.

 

Keskimääräisen ihmisen jokainen liike ja käytös johtuu hermostossa olevista virtapiireistä. On olemassa sairauksia, missä ihmisellä on pakkoliikkeitä, eli jos ihmisen toiminta ei perustuisi hermostoon ohjelmoituihin virtapiireihin, niin silloin hänellä olisi pelkästään pakkoliikkeitä, eikä ihminen voisi niille tahdonalaisesti mitään. Tahtova tietoisuus toimii synkronissa aivoihin ohjelmoitujen virtapiirien kanssa, joka antaa ihmiselle tajun oman kehon hallinnasta.

Esimerkiksi tupakointi ei johdu nikotiinista, vaan yksinkertaisesti siitä, että ihmisen tupakointivirtapiiri saa ärsykkeen, joka laukaisee ihmisen hermoston käskyttämään liikehermoja, jolloin ihmisen havaitaan polttavan tupakkia. Tämä huomataan siitä, että silloin tällöin havaitaan tupakoitsijan tekevän tyhjiä liikkeitä; esim hänen kätensä menee taskuun (liipaisin), joka laukaisee automaattisen liikesarjan, mutta jos taskuun mennyt käsi ei tapaakaan odotettua tupakkiaskia, niin se taasen liipaisee ihmisen automaattisesti kysymään, mistä saisi tupakkia. Jne. Ja jos tupakkia ei ole tarjolla, niin silloin tupakointivirtapiiri jää silmukkaan, joka ilmenee tupakan nälkänä…

Huomattiin, että jopa tupakoitsijan puhe johtuu pelkästään tupakkivirtapiiristä, eli silloin ihminen ei mahda itse sille mitään, että hän valittaa tai puhuu tupakista; käyntiin laitettu virtapiiri on kuin tietokoneen  ohjelma, jolla on käytössään näyttö, robottikäsivarret, tulostin ja äänimodulaattori. Tupakoitsija on automaattipuhetta esittävä tupakka-ohjelma.

 

Halusin edellisellä esimerkillä valaista, mitä ihmisen aivoissa tapahtuu silloin, kun hän julistautuu rasismin vastaiseksi, suvaitsevaisuusautomaatiksi.  Jos tai kun ihminen on ns. sisäistänyt suvaitsevaisuuden, niin silloin ihminen on vain luonut hermostoonsa suvaitsevaisuusautomaatin, joka käynnistyy joka kerta,  kun ihminen näkee jotakin suvaittavaa. Suvaitsevaisuuden ollessa päällä ihminen ei itse enää mahda mitään omalle suvaitsevaisuudelleen, vaan hän toimii periaatteessa vain suvaitsevaisuusvirtapiirin tahdottomana toteuttajana.

Suvaitsevainen on automaattisuvaitsevainen, joka puhuu juuri sitä, mitä suvaitsevaisuusvirtapiiri hänelle puhuttavaa antaa; suvaitsevaisuusvirtapiirin ollessa virroitettuna, ihminen ei voi puhua muuta kuin suvaitsevaisia lorutuksia, joita ihminen joutuu tallentamaan muistiinsa suvaitsevaisuuslukemistosta. Mutta!

Suvaitsevainenkin voi lipsua suvaitsevaisuudesta, jos hänen mielessään on jokin vieläkin ehdollistetumpi virtapiiri, kuten vaikkapa alkoholismi tai jokin muu ideologia. Ja tämä viimeistään todistaa suvaitsevaisuuden olevan vain aivoihin ehdollistettu virtapiiri, joka lauetessaan ottaa ihmisen valtaansa kuten vaikkapa tupakki tai viina tai raha tai uskonto.

 

Mutta ei siinä vielä kaikki; mitä useammin ihminen laukaisee suvaitsevaisuutensa sitä voimakkaammaksi se tulee. Ihminen tavallaan kasvattaa sietokykyään suvaitsevaisuuteen, herkistää itseään näkemään ympäristössään yhä mitättömämpiä suvaitsevaisuuden loukkauksia, joka havaitaan siitä, että suvaitsevaisuudella on eri voimakkuuksia; hyvin suvaitsevainen ei voi mitenkään suvaita sellaista, josta suvaitsevaisuuteen juuri sisään tullut ei huomaisi mitään suvaittavaa.

Tähänkin löytyy viljalti elävän elämän esimerkkejä, joista otan yhden; Nimittäin USAssa eräässä koulussa oppilaat pukivat ryhmittäin eri värisiä T-paitoja päälleen. Kyseessä oli täysin viaton pukeutuminen, joten yllätys suuri, suorastaan järkytys valtava, kun suvaitsevaiset alkoivat syyttää valkoiseen T-paitaan pukeutuneita rasisteiksi:

Soquel Opiskelijat erotettiin, kun käyttivät valkoisia T-paitoja

http://www.kionrightnow.com/story/14723741/soquel-students-suspended-for-white-supremacy-claims

Edellä oleva on kiistaton todiste siitä, että suvaitsevaisuus on vain himoriippuvuutta, joka estää ihmistä olemasta älyllinen olento. Varoitan suomalaisia suuresti suvaitsevaisuuden vaaroista; Jos suvaitsevaitsemisesta tulee maan tapa, jopa laki, niin pian täälläkin ihmiset vahtaamalla vahtaavat toistensa jokaista saskelta nähdäkseen rasismia niissä, eli tyydyttääkseen suvaitsevaisuushimoaan.

 

Mutta, ei tässäkään vielä kaikki. Nyt voidaan todeta, että rasismin vastaisten suvaitsevaisten toiminta ilmentää kiistämätöntä valkoisten ylivaltaa. Rasismin vastaiset eivät nimittäin voi eivätkä kertakaikkian pysty tunnustaaan värillisten olevan rasisteja, koska rasismi on olemukseltaan paremmuutta; Vain tunteellisten ihmisten mielessä paremmuus on negatiivinen ilmiö, joten jotta tunteellinen voisi tuntea paremmuuden negatiivisesti omassa kokemusmailmassaan, niin hän kutsuu sitä rasismiksi.

Rasismitesti. Todista olevasi tasavertainen ja mene asumaan siihen maahan, jota eniten suvaitset. Olet todella heidän kanssaan tasavertainen, jos vaadit siellä itsellesi erioikeuksia tehdä pahaa siksi, että muut ovat sinua kohtaan rasisteja! Koska parhaimmuuden mukaan parempi ihminen ei voi vaatia itselleen oikeutta olla paha siksi, että on sairas, tai että hänet on alistettu suvaitsemiselle.

 

Kuitenkin, totuus on, että ihminen ei voi mitään omalle olemukselleen, joka ei ole ihmisyksilöön liittyvä, vaan rodun ominaisuus; myös rasismin vastaiset, suvaitsevaiset ovat olemukseltaan parempia, koska jos ihminen ei vastustaisi rasismia, niin silloin hänessä ei olisi mitään hyvää; Ihminen nimittäin luonnostaan ja evoluution voiman vaikutuksesta haluaa kuulua parempiin olentoihin. Jopa uskonto jumaluuksinen ja enkeleineen johtuu ihmisen tahdottomasta halusta olla parempi olento.

Suvaitsevaiset ovat sulkeneet ymmärryksensä värillisten paremmuudelta, koska jos suvaitsevaiset käsittäisivät järjellään, että myös värilliset haluavat tuntea olevansa parempia, niin silloin he ymmärtäisivät, että siihen paremmuuteen kuuluu myös oman rodun vaaliminen ja sen sanominen paremmaksi.

 

Ihminen ei olisi voinut lajina kehittyä, jos ihmisessä ei olisi tahdosta riippumatonta valtaa esittää paremmuuttaan. Se sama funktio näkyy joka päivä luonnossa, ja se on juuri se, jota suvaitsevaiset yrittävät omassa itsessään vastustaa, mutta koska jokainen suvaitsevainen on olemukseltaan parempi ihminen, niin silloin jo pelkkä suvaitsemattomuuden vastustaminen tuo esille ihmisen paremmuuden.

Vaikka ihminen julistaisi rasismin vastaisuutta ja vaikka ihminen suvaitsisi kaikkea, niin hän ei siltikään voi olla siinä johdonmukainen, koska ihminen ei mahda yhtään mitään omalle olemukselleen.

Ihmisen tulee olla rehellinen. Me kaikki tiedämme, kenen ansiota on länsimainen sivistys. Rasisimin vastustajatkin sen tietävät, mutta koska rasismia ei voi vastustaa järjellä (johtuen siitä, että a) rasismin vastustaminen on ajallinen virtapiiri, joka ei vaadi älyä, ja b) rasismi on evolutiivista paremmuutta, joka kehittää koko ihmislajia), niin rasismin vastustaminen loppuun asti vietynä tuhoaa koko ihmislajin, koska se on paremmuuden hävittämistä.

 

Kaikki ihmisen rodut ovat rasisteja, eli haluavat, että heidän omat geeninsä leviäisivät. Siinä ei ole mitään pahaa; Pahaa olisi vain se, että siihen ei suhtaudu älyllisesti, vaan vain tunteella.

Uusi Suomi: Yllättävä löytö: Valkoiset kokevat rasismia USA:ssa

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/112497-yllattava-loyto-valkoiset-kokevat-rasismia-usassa

Rasismin vastaisuus ja suvaitsevaisuus johtaa ihmiskunnan tuhoon, koska sellainen merkitsee joukkojen ylivaltaa. Älyllinen ihminen ei voi antaa demokraattista valtaa kaikille, jollei demokratiaa kehitetä; yleinen ja yhtäläinen äänioikeus suvaitsevaisuuden vallitessa johtaa vääjäämättä epä-älylliseen hallintoon ja sitä kautta parhaimmuuden häviämiseen.

 

Päättävä jälkikirjoitus: Jos haluat todella ymmärtää, että kaikki maailmamme ihmiset ovat luonnostaan rasisteja, niin kuvittele itsesi silloin vaikka afrikkalaiseksi, jolloin huomaat älyllisesti vastustavasi valkoisia ja muun-värisiä, koska jokainen jokaisen rodun edustaja pitää itseään paremman rodun edustajana. Muutoinhan rotu ei voisi säilyä olemassaolossa! Mutta. Todellisuus on se, joka ratkaisee asian. Katsokaa vaikka, mitä tapahtuu Rhodesiassa, Etelä-Afrikassa; Paremmat ihmiset pääsivät valtaan!

 

sinenmaa

Reservin duunari, joka on valmis kertausharjoituksiin rehellisessä ilmastossa Englannin työlakien mukaan <a href="http://sinenmaa.blogspot.fi/" title="http://sinenmaa.blogspot.fi/">http://sinenmaa.blogspot.fi/</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu