Ateistitieteen tutkimuslaitos yliopistoihin

Havahduin pohtimaan tieteen olemusta teoreettisen fysiikan laitoksella, Siltavuoren penkereellä. Siellä opettiin tieteellisenä totuutena, että alussa energia oli persoonatonta ja vailla mitään älyä tai logiikkaa. Jos sitten luennoitsijalle esitti hiemankin vihjailevaan sävyyn, että mahdollisesti kaikkeus ei syntynytkään sattumalta olemattomuudesta, vaan siihen on vaadittu älyä, niin vastauksena oli joko syvä sääliväisyys tai ylimieliset katseet, että voi tuota poloista. Eikö se nyt tajuu, että kaikkeus on ex nihilo, koska se lukee selvästi tieteellisten kosmologien kirjoituksissa.

Siitä lähtien olen ymmärtänyt täysin, mistä ateismissa on kyse; Sitä julistetaan fysiikan laboratorioista, koska ateistitiedemiehet uskovat ilman minkäänlaisia todisteita tieteen olevan olemassa vain siksi, että sillä voidaan todistaa jumalattomuus. Ateisteille tiede on hyödyllinen vain niin kauan, kun tiede ei tutki ateismia.

Ateistitiedemiehet eivät edes tarvitse tieteellisiä todisteita ateismin uskomuksiin, vaan ateismitieteelle on olennaista, että joka ikinen tieteen teoria tai havainto katsotaan jo sinänsä olevan ateistinen, joten siksi tieteessä ei vaadita jumalattomuuden tieteellistä todistamista, koska tiede on uskomuksellisesti ateismin pyhin profeetta. Tämän vahvistamiseksi ateistit joutuvat hokemaan: ”Jumalaa ei ole vielä kertaakaan nähty mikroskoopissa tai teleskoopissa, joten tiede on todistanut jumalattomuuden.”

 

Jotta tiede olisi puolueetonta, niin sen takaamiseksi yliopistoissa pitää alkaa opettamaan ateismin tutkimusta uskontotieteen laitoksella. Mutta, koska tiede on ateistien kirkko, niin siksi jo pelkkä vaatimus ateismitieteen laitoksesta järkyttää suuresti professoreita ja muita ateisteja, koska he ovat aina olleet siinä uskossa, että tiede on ateistista, joten ateismin tutkiminen olisi sama kuin tieteen häpäisy. Yksikään ateisti ei tulisi sallimaan yliopistoihin ateismin tutkimusta juuri siksi, että silloin se vaatisi ateisteja hyväksymään ateismin olevan vain uskonto uskontojen joukossa;

 

Ateistit voivat uskoa ateismin olevan tieteellinen ideologia tasan niin kauan, kun ateismin olemusta ei aseteta tieteellisen tutkimuksen kohteeksi. Ateisteilta puuttuu itsekritiikki joka on tunnusomaista kaikille uskovaisille; ateistit pitävät ateismia faktana, jonka tutkiminen ei ole ainoastaan turhaa, vaan myös erittäin vaarallista ateistiselle uskolle. Ateisti ottaa ateismin annettuna totuutena, jota on ihan turhaa mitenkään kyseenalaistaa

 

Ateismi on läpäissyt yhteiskunnan niin syvästi, että jopa ei-ateistiset ihmiset yleensä pitävät itsestään selvyyteenä sitä ateisten oppia, ettei Jumalaa tai tietoisuutta saa sekottaa tieteeseen. Täten tieteestä on tullut ateismin pääasiallinen levittäjä, joten ateistien ei todellakaan tarvitse osoittaa mitään ateismin Raamattua, koska he voivat osoittaa jumalattoman tieteen teorioilla, että jumalattomuus on heille totta, joten se johtaa ateistit pelottelemaan ihmisiä jumalauskomusten olevan mielisairautta, joihin ei tule uskoa — joka on täsmälleen sama metodi, jota myös jumaluskovaiset käyttävät voidakseen saada ihmiset omien uskomustensa valtaan.

 

Ateismin perusoppi sanoo, ettei ateismi voi olla uskonto,  koska ateismilta puuttuvat pyhät kirjoitukset. Miksi ylipäätään ateismissa pitää olla oppina se, ettei ateismi saa tai voi olla uskonto? Miksi ateistien pitää kiivailla ateismin puolesta?

Ja onko ateismi vieläkin esihistoriallista, koska ateistit kieltävät, ettei heiltä löydy ateistisia kirjoituksia, joista olisi helposti valittavissa ateistinen kirjoituskokoelma (raamattu, suom. huom) ateistien kaanoniksi.

Ateistit elävät vielä siis suullisen perimätiedon aikakautta kieltäessään, että ei ole olemassa ateistisia kirjoituksia, joista löytyisi ateistien uskomukset. Mutta sen ateistit kieltävät vain siksi, että he voisivat pitää sitä omaa kieltoaan todisteena ateismin tieteellisen luonteen puolesta. Jos ateisti myöntäisi ateistiset kirjoitukset, niin samalla hän olisi astunut ison askeleen siihen suuntaan, missä hän joutuisi tunnustamaan ateismin uskonnollisen luonteen.

Tieteen ateistisuudelle ei ole mitään tieteellistä perustetta, vaan se nojaa yksinomaan ateistien uskomuksiin siitä, että jumalattomuuden kuuluu olla lopullinen totuus, jonka kaikkien tulee ottaa annettuna, koska ateistien mukaan tiede on jo todistanut jumalattomuuden vaikka sillä, että alussa oli älytön Big Bang, joka syntyi sattumalta -olemattomuudesta olemattomuuteen.

 

Mutta mutta! Tiede menee eteenpäin vain havainnoilla, joten tieteellä on omat havaintoihin perustuvat tieteelliset kirjoitukset, joiden jumalattomuudesta ateistit ovat koko ajan hirveän huolissaan; vain ateistinen selitys hyväksytään havainnoille.

Nyt meillä on ateismi, joka kiistää ateismin kirjoitukset ja sitten meillä on tiede, jonka kirjoitukset ovat ateistien mielestä tieteellisiä todisteita jumalattomuudesta. Ja sitten meillä on koko uskonnollisen kirjon kaikki uskovaiset, jotka eivät näe tuossa mitään ristiriitaa, koska myös raamattu-uskovaisten mukaan tiede on ateistista, ja siksi raamattu-uskovaiset vastustavat tiedettä, eivätkä pysty sen tajuamiseen, että ateistit ovat ainoastaan esittäneet tieteen havainnoista omaa ideologiaansa puoltavan näkemyksensä.

 

Ateistit luottavat suuresti olemattomuuteen ja sattumaan; että alussa ei tarvittu mitään älyä, koska kaikkeuden kehittyessä siihen tulee olemattomuudesta aina tarpeen mukaan uusia ominaisuuksia, kuten äly, persoonallisuus, elämä, tietoisuus, … –jotka vain sattumalta sopivat yhteen aiempien rakenteiden kanssa.

 

Ateistien mukaan edes vetyatomi ei ole suunniteltu siitä huolimatta, että ateistitieteen mukaan vety sopii vain sattumalta myöhemmin ilmestyvien atomien kanssa yhteen niin, että ne vain sattumalta muodostavat molekyylejä ja aineellisen elämän perusosia. Ateismissa sattumalla selitetään kaikki.

Vaikka tiede voikin selittää, miten vety muodostaa sidoksia muiden atomien kanssa, niin ateistitieteen mukaan se johtuu täysin sattumasta; että se oli täysin sattumaa kun Big Bang sylki vetyä, joka sopii täysin yhteen niiden atomien kanssa, jotka ilmestyvät olemassaoloon vasta supernovien myötä.

 

Joka kerta, kun tieteessä  pitäisi antaa älyllinen selitys jollekin tapahtumalle, paikalle tulee ateistitieteen ylipappi, joka selittää sen sattumalla. Tästä johtuen tiede pitää kaikkeutta älyttömänä, joka on yhtäpitävää sen kanssa, kun uskovaiset sanovat, että ihmisen ei tule järkeillä, vaan vain uskoa.

Uskovaisille älyn käyttö on syntiä, joka ilmenee tieteessä siten, että esim vetyatomia ei saa sanoa suunnitelluksi, vaan ainoa oikea tieteellinen käsitys siitä on, että se johtuu sattumasta, eli älyttömyydestä. Älyttömyys on ateistitieteelle kaikkein pyhin, jota ei saa loukata millään väitteellä suunnitelmallisuudesta.

 

Yllä sanotusta johtuen tiede ei tule vielä pitkään aikaan hyväksymään joukkoonsa sellaista, joka selittäisi vetyatomin olevan suurenmoisen älyllisen suunnitelman ilmentymää, koska tiede on ateistista ja ateismi on suurista uskonnoista suurin, ylimielisin ja omahyväisin.

 

Jotta me saataisiin tieteen perimmäisiin selityksiin äly mukaan, niin meidän tulee vaatia yliopistoihin ateismin tutkimusta. On suoraan sanoa älyn halveksuntaa perustella sattumalla asioita ja ilmiöitä. Sattuma on tieteelle tarpeeton. Edes aika ei voi olla minkään ilmiön tieteellinen selitys; että kun vain annetaan riittävästi aikaa, niin saadaan sitä.sun.tota.

 

Ateistitiede joutui kuskaamaan kaiken alun aina 13.7 miljardin valovuoden päähän, koska aika on ateismin kolmesta jumalasta väkevin: Kun vain annetaan aikaa 13 miljardia vuotta, niin kyllä me varmana saadaan joku ötökkä aikaan.

Ateismin pyhä kolminaisuus: Isä-Sattuma, Poika-Aika ja Henki-Olemattomuus.

Ateismia ei ole vielä todistettu tieteeksi. Jotkut ateismin ylipapit ovat aikojen alussa vain julistaneet, että ateismi on tieteellinen asenne, joten siitä lähtien ateistit ovat siirtäneet tuon ihmeellisen tiedon ateismin olemuksesta suullisena perinteenä sukupolvilta toisille.

 

Alussa oli Aika. Aika oli Sattuman luona ja Aika oli Jumala.

sinenmaa

Reservin duunari, joka on valmis kertausharjoituksiin rehellisessä ilmastossa Englannin työlakien mukaan <a href="http://sinenmaa.blogspot.fi/" title="http://sinenmaa.blogspot.fi/">http://sinenmaa.blogspot.fi/</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu