Emerging Order and Intellectual Coincidence

Jos havaitaan yksikin älyllinen ilmiö, joka on täysin satunnainen, niin silloin kaikkeudessa ei ole älyttömiä sattumuksia. Tämä on se satunnaisilmiöistä nouseva älyllinen selvitys kvantti-ilmiöiden luonteesta, joita tieteessä pidetään älyttöminä ja jopa vailla merkitystä todellisuudelle. Tämä on se poikkeus, joka kumoaa ateistitieteen luonnonlainomaisen säännön todellisuuden älyttömästä perusluonteesta.

Tämän kirjoituksen todennäköisyys on nolla, joten siksi tämän oli pakko tulla esille, koska jos jonkun ilmiön todennäköisyyttä ei voida laskea, niin silloin se on yksi. Edellinen lause kuten kaikki tämän kirjoituksen lauseet vain ilmestyvät olevaisuuteen, joka johtuu parhaillaan aivoissa tapahtuvista lukemattomista kvantti-ilmiöistä. Se, mikä saa ne ilmiöt aikaan, on paikallistumaton tietoisuus, jolle aivot ovat rajapinta näkyvän ja näkymättömän välillä.

 

Elävän olennon hermostossa tapahtuu joka hetki ilmiöitä, jotka nykyisen tieteellisen käsityksen mukaan  olisivat yksittäin tarkasteltuina todistuksena aidosta sattumasta. Mutta, jokainen hermoston ilmiö osallistuu hermoston ylläpitämisen ja sen funktion toteuttamiseen; hermostosta ei voida löytää ilmiöitä, jotka olisivat tietoisuudelle merkityksettömiä.

Ihmisolennon oma ajatus on aina satunnaisuutta. Ihmisen on lupa pitää omaa ajattelua täysin satunnaisena siksi, että toiset ihmiset eivät pysty sitä koskaan ennustamaan. Tietysti ajattelijan itsensä kannalta omat ajatukset eivät ole satunnaisia, mutta havaitsijalle ne ovat sitä ehdoitta.

Ajatuksen satunnaisluonne on totta, vaikka se ei olisi tieteellisesti hyväksyttyä, koska se on täysin ilmiselvää. Ajattelun todistaminen tieteellisesti satunnaiseksi olisi nollatutkimusta, mutta toki sellainen tutkimus varmasti jossain vaiheessa on tarpeellinen tehdä tiedeuskovaisten saamiseksi uuden tieteellisen paradigman uskovaisiksi.

Satunnaisuus ei koskaan merkitse kaaosta; Aito sattuma on ilmiö, joka kuljettaa näkyväistä virtana kohden jotakin päämäärä. Yksilöihmisen ajattelun kannalta ajattelun perustana oleva sattuma vie tieteellisen ihmisen ajatusta tieteen virrassa eteen päin. Tieteellinen näkemys maailmasta levenee ja syvenee, kun satunnaisten ajatusten annetaan vaikuttaa siihen. Tosin jäljessä tulevat usein pitävät tieteen etummaista aaltoa huuhaana, mutta sellainen asenne ei kuulu tieteeseen.

 

Ilmiöiden maailman perusrakenteessa tapahtuu ääretön määrä satunnaisilmiöitä. Tiedemiesten tutkimat kvantti-ilmiöt ovat osa sitä ääretöntä ilmiömäärää. Mikään yksittäinen kvantti-ilmiö ei ole todellisuuden pysymisen kannalta merkityksetön. Jos yksittäinen ilmiö olisi merkityksetön, niin miten monta yksittäisilmiötä voitaisiin poistaa kaikkeudesta ennen kuin kaikkeus ei enää pysyisi pystyssä? Emme siis voi älyllisesti ottaen väittää yhdenkään ilmiön olevan kaikkeuden pysymisen kannalta merkityksetön.

 

Ateistisesti asennoituneet usein sanovat, että Jumala loi epätäydellisen maailman, koska tässä maailmassa atomitkin hajoavat, ja jopa täysin satunaisesti. Ja koska atomit hajoavat, niin siksi ateistien mukaan Jumala ei voi olla, eikä kaikkeus voi olla älyllinen konstruktiokaan, koska tiedemies ei voi tietää yksittäisen kvantti-ilmiön hetkeä. Ja kun on se umpisuolikin…

Ateistitiedemies hyväksyisi Jumaluuden vain siinä tapauksessa, että hän itse saisi olla kaikkitietävä niin kuin Jumala. Mutta silloin jumal-ateistin pitäisi luoda maailma, joka on juuri tällainen, missä ihmiset joutuvat hämillään turvautumaan jopa ateistisiin oletuksiin pystyäkseen itselleen selittämään ilmiöitä, joissa ei ole paljonkaan mieltä, kun niitä tarkastellaan yksittäisilmiöinä.

 

Vaikka tiedemies ei pystykään sanomaan, milloin joku yksittäinen atomi hajoaa tai minä hetkenä jokin kvantti-ilmiö tapahtuu, niin se ei kuitenkaan ole mikään todiste älyttömästä kaikkeudesta. Kaikkeus ei voisi olla tälläinen, jos atomit eivät käyttäytyisi juuri niin kuin niiden on havaittu käyttäytyvän; Atomien ja kvanttien kuuluu ilmentyä juuri siten kuin ne näyttäisivät olevan yksittäin tarkasteltuina täysin älyttömiä ja merkityksettömiä. Mutta.

Kun otetaan kaikki ilmiöt, meillä on juuri tämä kaikkeus. Ilman satunnaisia, älyttömiä kvantti-ilmiöitä me emme voisi olla niitä havainnoimassa.

 

Jokainen yksittäinen kvantti-ilmiö kuljettaa näkyväistä todellisuutta tiettyyn suuntaan. Todellisuus ei voisi kehittyä ja olla havainnoitava, jos kvantti-ilmiöt olisivat ennustettavissa. Todellisuus kehittyy sitä nopeammin ja esille tulee sitä enemmän järjestystä mitä satunnaisemmista ilmiöistä on kyse. Esimerkkinä otin juuri nämä ajatukset, joita tässä esitetään, ja joita ei ole koskaan ennen esitetty tässä muodossa missään päin kaikkeutta, milloinkaan.

 

Todellisuudessa aito sattuma ei koskaan luo kaaosta, eikä sekasortoa. Aito satunnaisuus on absoluuttinen välttämättömyys todellisuuden kehittyvälle järjestymiselle ja siitä nousevalle älylle.

Aivoissa tapahtuvat –yksittäistapahtumina näennäisesti merkityksettömät– ilmiöt ovat välttämättömyys kehittyvälle ajattelulle. Jos aivojen tapahtumat olisivat ennustettavia, niin silloin ihminen ei voisi esittää mitään uutta ajatusta Esimerkkinä tästä opillisuus; Opillinen ajattelu estää ihmistä luomasta uusia ajatuksia. Opillisen ihmisen aivotapahtumat ovat ennustettavia, eli esimerkiksi ateistin tai muun uskovaisen aivoissa ei tapahdu satunnaisilmiöitä..

Todellisuus on vain sellainen, että satunnaisuus on sen pysyvälle liikkeelle absoluuttinen välttämättömyys sen kaikilla tasoilla alkaen avaruuden perusrakenteesta ja päätyen paradigmaattisen tieteen vastaisiin ajatuksiin, joita huuhaaksi on bruukattu kutsua.

 

Tiedemiehet eivät pysty hyväksymään tällaisia ajatuksia juuri siksi, koska tiedemiehet ovat jo julistaneet lopullisena totuutena, että kaikkeus syntyi älyttömänä ja vailla tietoisuutta. Kvantti-ilmiöt ovat ateistitieteelle tieteellinen todistus merkityksettömästä kaikkeudesta, johon äly tulee olemattomuudesta, mutta sillä älyllä ei ole mitään vaikutusta todellisuuden luonteeseen.

Tieteen nykyiseen paradigmaan uskovat eivät voi muuta kuin ohittaa tällaiset ajatukset täydellisenä huuhaana, koska tässä on älyllisesti esitetty looginen selitys aidolle sattumalle, joka toteuttaa älykkyyden. Eikä nykytiede ole vielä sillä tasolla, että sen puitteissa havainnoille voitaisiin antaa johonkin muuhun kuin ateismiin perustuva selitys, joka vaatii kaikkeuden olevan lopullinen todiste älyttömyydestä.

 

Viite 1.

Ateistitieteen tutkimuslaitos yliopistoihin, 2011, kati sinenmaa

http://sinenmaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/87632-ateistitieteen-tutkimuslaitos-yliopistoihin

sinenmaa

Reservin duunari, joka on valmis kertausharjoituksiin rehellisessä ilmastossa Englannin työlakien mukaan <a href="http://sinenmaa.blogspot.fi/" title="http://sinenmaa.blogspot.fi/">http://sinenmaa.blogspot.fi/</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu