Miehen asema yhteiskunnassa on puusta pudonnut

Henry Laasanen yrittää parantaa miesten asemaa. Miesten asemointi on kuitenkin seurausta miesten käyttämästä vallasta, jonka toteuttamiseksi miehet ovat joutuneet luomaan sukupuolisen normiston, joka taasen perustuu yksinomaan uskomuksille.

Uskonnollisuuden perususkomuksiin kuului, että maailman luoja on mies, joten siksi miehelle kuuluu puusta pudonnut valta-asema. Koska kuitenkaan tuota asemaa ei voi perustella älyllisesti, niin siksi sille piti luoda uskonto uskomuksineen ja tuhansine ihmisen käyttäytymistä säätelevine normistoineen;

Puusta pudottuaan miehet vaativat heti aluksi naisia pukeutumaan säkkiin (6. Ahdas maskuliininen rooli) , koska muutoin miehen halu olisi syttynyt, eikä mies ollut uskomuksineen siinä asemassa, jossa hänen kuuluisi itse hillitä itseään, koska miehisen uskomuksen mukaan mies-Jumalan ominaisuuksiin ei kuulu itsehillintä, sillä olihan Taivaan Mies luonut myös miehen, eli alapään…

Seuraavaksi miehet kävivät käsiksi kieleen: Ensinnä miehen piti määritellä oma lajinsa, ja kas kummaa; lajin nimeksi tuli mies: Man. Ja naisen nimeksi yllättäen; keskeneräinen mies, eli woMan. 23. Vieraannuttamisoikeyhtymä

Onneksi aikojen kuluessa ihmislajiin tuli mutaatio, josta kehittyi aikaa myöten suomalaiset, joille kehittyi kieli, josta ei heti tuota absurdia miehisen uskomuksellista ylivaltaa huomaa, — jollei tajua mennä vanhasuomalaisuuteen, missä mies oli Ukko, ja Ukko oli myöskin mies taivaissa.

Kaiken kaikkiaan nykyinen tila on suoraa seurausta miesten käyttämästä väkivallasta naista kohtaan, joka perustuu täysin uskomuksiin. Vasta sitten miehet ovat alkaneet tasa-arvoistua, kun he olivat siirtäneet suurimman osan uskomuksistaan roska-astiaan nimeltä uskonto, eli kun miehet keräsivät uskomuksensa yksiin kansiin ja antoivat miehiselle uskomuskokoelmalleen nimeksi ”uskonto”.

Miehet eivät koskaan -toistan; miehet eivät ikinä laittaneet naisten uskomuksia uskomuskokoelmaansa nimeltä uskonto! 1. Hölmön isän stereotyyppi mediassa

Ennen kuin mies keksi käsitteen uskonto, niin miehet vain toimivat uskonnollisesti luoden koko ajan yhä uusia ja uusia kuormia naisten päälle, — jotta miehet välttyivät asettamasta omalle sisikunnalleen sisäisiä rajoituksia, kuten itsehillinnän.


Vasta uskonnon, eli uskomuskokoelman tuleminen älyn kohteeksi sai aikaan valistuksen ja tieteellisen ajattelun. Uskontoa ei oltu osattu pitää objektina vielä siihen aikaan, kun miehet eivät olleet antaneet omille uskomuksilleen uskonto-statusta. (Tästä syystä esimerkiksi islam ei ole uskonto, koska se on miehiä hallitseva käsitejärjestelmä, jonka käsitteet ovat muslimien mukaan totuuksia, eivät uskomuksia.)

Uskonto ei ole sanana kovin vanha; Lännessä uskomus käsitettiin uskomukseksi vasta vähän aikaa sitten. Mutta suurin osa miehistä ei vieläkään ymmärrä, että heidän elämää rajoittavat käsitteensä ovat pelkkiä uskomuksia.

Miehet eivät kuitenkaan pystyneet laittamaan kaikkia miehisiä uskomuksiaan uskomuskokelmaansa nimeltä uskonto, josta johtuen miehet yhä edelleen tänäkin päivänä ovat vailla täysiä ihmisoikeuksia. Täysi ihmisyys vaatii, että ihmisen tulee poistaa turhat uskomukset päänupistaan, koska muutoin sinne ei mahdu järkeä. Ja uskomukset ovat yksinomaan miehistä perua.

Yksi suurimmista miehisistä uskomuksista jäi uskonnon ulkopuolelle, ja se on miehen oikeus jakaa oikeuksia. Miehet eivät ole koskaan saaneet mitään yksinoikeutta jakaa oikeuksia; Yksikään mies ei ole tänäkään päivänä oikeutettu oikeuksien jakajana, koska oikeuksien jakaminen ei perustu laillisuuteen, vaan vain miesten puusta pudonneeseen uskomukseen miehisestä ylivallasta.

 

Naiset taasen eivät koskaan päässeet esittämään mitään älykästä ennen kuin he huomasivat, että heille oli annettu äänioikeus. Naisten äänioikeus ei ole oikeutettu, koska miehillä ei koskaan ollut ensinkään oikeutta jakaa oikeuksia. Miehen oikeudet ovat yhä edelleen peräisin Puusta; mies-Jumalalta, kun taasen naisten oikeudet ovat peräisin miehiltä. Miesten oikeudet ovat kirjoittamattomia oikeuksia; naisten oikeudet ovat kirjoitettuja, josta johtuen naislapsista kehittyy kympin tyttöjä, joilta odotetaan tottelevaisuutta ja ulkomuistia, jota miehet kutsuvat 14. Korkeakoulutuksen epätasa-arvoksi: Lue lisää:

http://takkirauta.blogspot.com/2011/11/kympin-tytosta-jakkupukujuristiksi.html

 

Naisten äänioikeus on samanlainen oikeus kuin naisten oikeus säkkipukuun, tai naisten oikeus meikkaamiseen, tai naisten oikeus halpatyöhön; Kaikki naisten oikeudet ovat perua miesten uskomuksista, josta heti huomataan, että miehilläkään ei voi olla äänioikeutta; Miehet eivät ole saaneet äänioikeutta, joten asian näin ollen miehet ovat laillisesti ottaen heikommassa asemassa, koska miehet sentään jakoivat naisille äänioikeuden, mutta miehet unohtivat jakaa miehille äänioikeuden — koska miehet katsovat, että heillä on kaikki oikeudet ikuisesti ilman mitään niiden lallistamistakin.

 

Naisilla on siis laillisesti äänioikeus, kun taasen miesten äänioikeus perustuu uskonnolliseen uskomukseen siitä, että Jumala on mies. Tästä syystä maailmassa on yhä edelleen maita, joissa naisilta on kielletty äänioikeus. Ja se on muuten täysin oikein, koska naisilta on kielletty muutkin vapaudet, joka johtuu siitä, että miesten uskomuksiin ei kuulu itsehillintä, oman itsensä rajoittaminen, josta uskonto.

Naisten äänioikeus kaatuisi oikeudessa juuri siksi, että sen antajilla ei ollut oikeutta jakaa oikeuksia. Naisilla ei ole mitään älyllisiä perustetta vaatia oikeuksia, koska oikeudenjakajien oikeudet eivät perustu älyyn, vaan uskomuksiin.

Naiset ovat pelaamassa miesten älyttömää uskontopeliä, jos he vaativat oikeuksia miehiltä! Miehetkin perustelevat oikeutensa jumalallisesti, joten samoin naisten tulee yksinkertaisesti sanoa, että heillä on Jumalalta peräisin oleva oikeus kaikkeen siihen, mihin miehilläkin PISTE

 

Miesten itsehillintä perustuu aina toisen rajoittamiseen.  Ja toiseus ei koskaan voi miehille olla itsessään oikeutettua,  koska miesten mukaan Jumala on yksinvaltias, eikä sille ole olemassa toiseutta puhumattakaan, että toiseus olisi koskaan Jumalan (miehen) veroista.

Jotta miehet pystyivät seltttämään naisen kuulumisen ihmissukuun, ja jotta miehet edelleen pystyvät perustelemaan omat ikiaikaiset lakiin ja älyyn perustumattomat oikeutensa, niin he loivat taivaaseen miehen vasta kohdan; Saatanan. Ja nyt miehet pystyivät saatanallistamaan naiset ihan uskonnollisessa mielessä, joka sai aikaan valtavaa tuhoa miesten älylliseen kehitykseen

 

Naiset taasen joutuivat kehittämään oveluuttaan pysyäkseen edes lajina olemaan olemassa, koska miesten saatanallistama naiseus vaati miehiä kohtelemaan naisia äärettömän julmasti. Miehet saavat siis syyttää nykytilasta yksinomaan itseään.

Tässä on esitetty lyhyesti se, mihin miesten kuuluisi välittömästi puuttua, jotta he saisivat takaisin ihmisoikeutensa, kuten viisauden. Ja se on siinä, että he ensin antavat itselleen laillisen oikeuden olla olemassa, koska sitä miehet eivät ole vielä koskaan saaneet. Seuraavaksi miesten tulee kieltää jokainen sellainen miesyhteisö, joka edelleen noudattaa uskomuskokelmiaan korkeimpana oikeutenaan.

Tuossa on kerrontaa samasta asiasta:

http://sinenmaa.blogspot.com/2011/11/monikulttuurisuuden-peruskurssi.html

 

PS. Itsemurhat johtuvat siitä, että ihminen vertaa itseään parempiinsa; Miesten pitäisi verrata itseään heikkoihin, jolloin he tuntisivat olonsa hyväksi. Köyhien aikainen kuolleisuus johtuu siitä, että heillä ei ole sitä vertailukohtaa, johon rikkaat vertaavat. Köyhien tuleekin siksi verrata itseään häkkieläimiin, tunteakseen, miten onnellisessa asemassa he ovat. Se taasen ei mitenkään ole miesasia, vaikka Laasanen laittoi senkin miesasiakseen.

 

sinenmaa

Reservin duunari, joka on valmis kertausharjoituksiin rehellisessä ilmastossa Englannin työlakien mukaan <a href="http://sinenmaa.blogspot.fi/" title="http://sinenmaa.blogspot.fi/">http://sinenmaa.blogspot.fi/</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu