Laasalaisen miehen osa evoluution näkökulmasta

Henry Laasanen kirjoitti 14.12.2011 ”Timo Soini markkina-arvoteoreetikkona” -blogikirjoituksessaan, miten Timo Soinista on tullut laasalainen, joka voi odottaa saavansa päälleen feministien noitumisia. Mielestäni sukupuoliasioihin pitäisi ottaa hieman laajempi näkökulma, johon kuuluisi ihmisen eläinperimä ja se  järkyttävä tapahtuma ihmisen kehityshistoriassa, kun ihminen sai kielellisen itsetietoisuuden.

Kun ihminen oppi kielellisesti ilmaisemaan itseään, niin se ei ollut mikään palkinto, jolla ihminen olisi päässyt eroon eläimellisyydestään. Ihminen vain jatkoi paljolti niitä samoja toimituksia, mitä eläimetkin tekivät, mutta  käsitteellistäen kielellään omaa eläimellisyyttään, johon kuului ihmisuroksen ylivertaisuuden kielellinen korostaminen; 

Ennen kielellisiä kykyjään ihmisurokset ilmaisivat omaa fyysistä paremmuuttaan kuten mikä tahansa muu nisäkäsuros; pörhentelyllään, takajalkaansa nostelemalla, päätään kalisuttamalla ja rintaansa rummuttamalla. Kun sitten kieli alkoi kehittyä, niin kaikki tuo urostelu siirtyi sellaisenaan kielen käsitteisiin. Nykymiehen kaikkinaiset käsitteellistet arvostamiset ovat suoraa seurausta ihmisurosten eläimellisestä behaviorismista.

 

Tässä laasalaisuudessa taitaa olla kyse kehäpäätelmästä; miehet ovat esihistoriasta asti arvottaneet töitä; töiden arvottaminen on miehuusperustainen funktio; Arvottaminen perustuu uskonnollisuuteen; Poppamies oli ensimmäisiä arvostettuja ihmisiä, koska hän väitti, että hänellä on salaista valtaa luontoon ja ihmismieliin. Poppamies sai jäädä leiritulille –naisten ja lasten kanssa– siksi aikaa, kun tosimiehet kävivät mammutin kimppuun;

Poppamies oli se, joka alkoi naisen viekkauden kaltaisella oveluudellaan saada osansa muiden työnarvosta; Poppamies pelotteli jollakin pirullisella tavalla muita, että jos en saa jäädä tänne naisten kanssa, niin teidän metsästys ei onnistu….; Poppamiehistä tuli ensimmäinen yläluokka, jonka ei tarvinnut tehdä mitään oikeaa –fyysistä– työtä elämässään.
Poppamies ei kuitenkaan osannut aivan kaikkea ja usein hän erehtyi Ukko Ylijumalan lepyttelyssä, jolloin huomattiin, että joku toinen mies oli arvannut popparia paremmin, mitä Ukon mielessä liikkui. Siitä tuli jälleen uusi paremmin arvostettu ammatti; pappi, joka sai myös jäädä naisten kanssa kaksin, kun muut miehet joutuivat lähtemään sapelihammastiikeriä vastaan.

Ja näin läpi ihmiskunnan olemassaolon miehet ovat lahkeesta vetäneet eri ammattien arvostuksen; Kaikessa työn arvostuksessa on takana yksinomaan urosten keskinäinen pullistelu; ei ole mitään järjellistä perustetta, miksi joku toinen ammatti olisi arvokkaampi kuin joku muu; Kaikki ammattien arvostukset johtuvat täysin miesten uskomuksista, eikä niillä ole mitään tekemistä järjen kanssa; Palkkataulukoita ei voi selittää järjellä.

Poppamiehen ajoista lähtien miehiin on piintynyt uskomus, että sisätyöt ovat arvokkaampia, ja ne sisätyöt ovat kaikkein arvokkaampia, missä saa vain levitellä typeriä mielipiteitään.
Naiset taasen ovat joutuneet käyttämään järkeään, jotta ylipäätään olisivat selvinneet hengissä miehisen miehen väkivaltaisen seksuaalisuuden kanssa;

Miehet ovat käyttäytyneet erittäin julmasti naisia kohtaan, joka johtuu siitä, että alkeellisen itsetietoisuuden saanut eläin alkaa syyttämään kaikkea ulkopuolistaan kaikista itselleen tapahtuvista sattumuksista; jos esim miehen kalu jäykistyy väärässä kohtaan, niin se syy pitää laittaa säkkiin; tämä on se yksinomainen syy, miksi kaikki uskonnot ovat keskittyneet pelkästään seksuaalisuuteen ja naisten alistamiseen…

 

Puolueet ovat maallistuneen ja lahkoutuneen kirkon jäännöksiä. Uskonnollisissa valtioissa on vallalla vain yksi keskeinen uskonnon lahko, parhaimmassa tapauksessa uskontovaltion keskeiset papit ovat näennäisesti sallineet myös saman uskonnon vähemmistöuskovaisille jonkun roolin hallinnossa voidakseen siten saada arvostusta maallistuneemmilta valtioita, jotka johtavat ihmiseläimen tietä sivistykseen.

 

Jotta voisimme ymmärtää laasalaisuuden ytimen, meidän tulee ymmärtää juuri tuo eläimellisyydestä nouseva asioiden arvottaminen, joka sai uudet mittasuhteet, kun syntyi sisätöistä nauttivien miesten ryhmät. Kun yhä useammat miehet saivat jäädä naisten kanssa leiriin, niin se johti siihen, että leiriin jääneet miehet alkoivat omaksua naisellisia ominaisuuksia, joista kaksi tärkeintä oli feikkioveluus ja homoseksuaalisuus; Kautta aikain heimojen ja pienyhteisöjen hallintoon on valittu vain niitä miehiä, joita ei ole lainkaan kiinnostanut työnteko, vaan vain sen pohtiminen, miten voisi käyttää eläimellisyydestä kumpuavia käsitteitä saadakseen itselleen valtaa ja ilmaisen elämän.

 

Tuollaiset leiriin jääneet miehet eivät voineet sietää naisia muuten kuin seksin tähden, ja silloinkin vain siinä tapauksessa, että nainen ei saanut herättää miehen himoa väärässä paikassa; Seuraus; Laiskaa elämää elävät miehet vaativat naisia pukeutumaan säkkiin. Tämä oli se hetki ihmiskunnassa, jolloin keksittiin pukeutuminen, joka ensi alkuun koski vain naaraita; Ensimmäisten vaatteiden ainoa tarkoitus oli piilottaa naaraat miehen silmiltä, koska miehet uskovat, että heidän ei uroksina tullut mitenkään itse hillitä itseään, vaan kaikenlainen hillintä oli aina voimankäyttöä muita vastaan; Mies koki tulleensa hillityksi, kun hän alisti muita.

Kun miehen himon hillintä vaati homostelevia miehiä laittamaan naiset säkkiin, niin näin naisille saatiin keksittyä naisellisia töitä, eikä niitä tietysti voinut arvostaa edes niin korkelle kuin metsästäjäammatteja.

 

Muiden alistaminen kaikenlaisella pelottelulla ja uhkailulla johti siihen, että alistajamiehet eivät olleet kovin suosittuja; Heitä pelättiin, mutta heidän kanssaan ei kaveerattu. Tuo sai aikaan hallitsijaluokan, joka eli paljolti eristyksissä muista. Ja tuo eristäytyminen vieraannutti hallitsijat elämästä, joka sai aikaan kaksi merkittävää muutosta ihmiskunnan kehitykseen; Ihmisen kehitystä alkoivat ohjaamaan laiskojen miesten uskomukset ja seksuaalisten halujen kohdistuminen lapsiin ja muihin miehiin;

Kautta aikain hallinnolliset yhteisöt ovat suunnanneet seksuaaliset halunsa lapsiin ja nuorukaisiin. Esimerkiksi antiikin Kreikassa hallitsijaluokka oli miestenmiesten hallussa. Samoin islamissa ja muissa uskonnoissa hallitseva luokka käyttää poikia hyväkseen salaisissa paikoissaan. Jopa eunukkien luokka luotiin vain siksi, että hallitseva luokka inhosi vertavuotavia naisia, mutta ihasteli saman aikaan tiettyjä naisellisia ominaisuuksia.

 

Laasanen aivan oikein sanoo totuuden, että naiset haluavat naida vain ylöpäin. Mutta se ylöspäin naiminen johtuu siitä tosiasiasta, että muinaisuudessa urosten keskinäinen mittely ja käsityskyvyn alkeista nouseva asioiden eläinperustainen arvostaminen sai naiset pistämään parastaan, jotta heidän elämänsä olisi ollut edes  joten kuten siedettävää; Naisille kehittyi miehen ajattelusta selvästi erottuva kyky juonitteluun, joka sittemmin on saanut miehet kutsumaan sitä naisen logiikaksi.

Miehillä ainoastaan siniveriset pystyvät edes lähimain samanlaiseen viekkauteen ja ajattelun monimutkaisuuteen, mihin naiset joutuivat ajattelunsa kehittämään saadakseen paritella fyysisesti parhaimpien urosten kanssa; Naisen logiikan ainoa tarkoitus on ollut turvata ihmislajin säilyminen ja sen kehittyminen yhä korkeammalle tasolle; Miehiä ei ole koskaan kiinnostanut muu kuin seksi; Jopa huonoinkin miesaines ottaa naisen kuin naisen vaikka väkisin välittämättä vähääkään siitä, mitä siitäkin tulee.

 

Ihmiskunnassa on siis kaksi eri kehityslinjaa; Miehinen urosteluun perustuva asioiden arvostaminen ja tuollaisen arvostelun kohteeksi joutuneiden tarve kehittää sille jonkinlainen vastine, joka ilmenee viekkautena. Arvostaminen ei perustu älyyn vaan alapäähän, kun taasen viekkaus on tarvetta luovia urosperäisen arvostamisen viidakossa.

 

Ennen kuin ihminen sai kielellisen kyvyn, niin ihmislajin evoluutio hoitui siten, että vahvimmat urokset eivät yksinkertaisesti sallineet heikompien urosten saavan naista. Kielen kehittymisen myötä heikommat urokset huomasivat tilaisuutensa siinä, että he ottivat naisista mallia, miten voimakkainkin uros voidaan sitoa käsitteellisiin pauloihin; syntyi laiskojen miesten luokka, jolla ei koskaan ole ollut mitään mielenkiintoa fyysistä työntekoa kohtaan, joka entisestään lisäsi miehisyyteen lisää arvostuksia, ja joka siten alisti naisia yhä lisää.

Jotta evoluutio sai edelleen kehitettyä ihmislajia, niin se edellytti, että evoluutio siirtyi kieleen; Naisen kieleen. Naisista tuli evoluution työkaluja, joilla ihmislaji saatiin edes jotenkun lisääntymään parhaimmuuteen johtavalla polulla. Naiset ovat kielen alusta saakka joutuneet kehittämään ajatteluaan, jotta saisivat sitä kautta itselleen oveluutta, jolla voidaan valikoida paras lisääntymisaines.

 

Laasalaisuus yrittää estää evoluutiota toimimasta väittämällä, että naiset tekevät väärin, kun naivat ylöspäin, koska se jättää heikommat miehet nuolemaan näppejään. Laasalaisuus on heikkojen miesten liike, joka haluaisi lisääntyä ilman evoluution väliintuloa. Siinä Laasanen on täysin oikeassa, että maallistuneissa valtioissa naiset ovat saaneet vapautta omaksua miehisiä arvoja. Se ei kuitenkaan ole ihmislajille siunaukseksi, että naiset pyrkivät seksuaaliseen vapauteen, kuten sekään ei ole ihmisen kehitykselle hyväksi, että miehet voisivat naida ylöspäin.

 

On erityisen merkille pantavaa, että hallitseva luokka kopioi loismaisen toimintantapansa suoraan naisilta; Naiset pyrkivät tulisijan laidoilta viekkaudellaan samaan ansaitun osansa liha-ateriasta, ja muutama mies tajusi, että hän voisi yrittää samanlaista, mutta ilman mitään muuta vastiketta, kuin miehisen arvostamisprosessin tuottamien arvostuksien liimaamisen osaksi peloista ja pelottelusta noussutta uskonnollisuutta.

Mutta alussa miehen ei sallittu jäädä leiriin, jollei hän ollut kipeä; Fyysisesti heikommat miehet alkoivat saada kummallisia sairauskohtauksia vain siksi, että he saivat jäädä naisten kanssa leiriin panemaan naisten kanssa. Kesti kuitenkin hyvä tovi ennen kuin leiriin jäänyt mies kykeni todistamaan, että metsästysonnelle oli ratkaisevan tärkeää älykkään tuntuisen miehen vartioivan leirissä. Siihen todisteluun auttoi, kun mies kopioi naisellisia eleitä ja ilmaisuja. Vielä nykyäänkin huomataan, miten mieshallitsijat yrittävät matkia naisen logiikkaa, mutta saaden aikaan vain sammakoita.

 

Hyvin mielenkiintoista on myös ajatella, miten yläluokan pukeutuminen periytyy poppamiehen asusta; Kravatti on selvääkin selvempi jäänne poppamiehen rimpsuista, jolla poppamies yritti saada muilta arvokkuutta. Ilmeisen onnistuneesti, koska yhä edelleen verovaroilla loisivat poliitikot matkivat poppamiehiä niin puvuillaan kuin pyrkimällä naiselliseen puheenparteen, mutta ymmärtämättä lainkaan, mistä naisen logiikka nousee; Evoluution totuudesta, edistyksellisyydestä.

sinenmaa

Reservin duunari, joka on valmis kertausharjoituksiin rehellisessä ilmastossa Englannin työlakien mukaan <a href="http://sinenmaa.blogspot.fi/" title="http://sinenmaa.blogspot.fi/">http://sinenmaa.blogspot.fi/</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu