Eduskunnassa on syntynyt  hallitukselle vaikea tilanne nk. ennallistamisasetuksen käsittelyssä

Mennään tapahtunutta tähän mennessä  aikajärjestyksessä

Eduskunnan täysistunnnossa 22.09.2022  puhemies lähetti  suureen valiokuntaan  valtioneuvoston kirjelmän eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (Valtioneuvoston U-kirjelmä U 76/2022 vp)

****

Suuri valiokunta kokouksessan 28.09.2022  päätti pyytää asiasta perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnon sekä lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan.

Kolme valiokuntaa on antanut  tähän mennessä lausunnon

21.10.2022 Talousvaliokunta : TaVL 45/2022 vp

27.10.2022 Ympäristövaliokunta: YmVL 41/2022 vp

28.10.2022 Maa- ja metsätalousvaliokunta: MmVL 28/2022 vp

(Suuren valiokunnan pj Satu Hassi  ollut täällä jo osallistumassa käsittelyyn (eriävä mielipide valiokunnan enemmistön kantaan – jääviys tilanne)

Nuo kolme valiokuntaa toteaa, että valtioneuvoston kannasta poiketen Suomen tulee vastustaa asetusehdotusta ehdotetussa muodossaan. 

**

Torstaina 27.10.2022. kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja liike nyt:n eduskuntaryhmät jättivät välikysymyksen (VK 4/2022)  aiheena on hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönnit ennallistamisasetuksessa.

Perustuslakivaliokunta  käsittelee asiaa kokouksessaan 08.11.2022   ja antanee suuren valiokunnan pyystämän lasusunnon.

→ perustuslakivaliokunnan on pidäydyttävä valtiosääntöoikeudellisessa tulkinnassa

Seuraavana päivänä suuri valiokunta jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 09.11.2022

****

→ mielenkiintoista on, onko välikysymyskeskustelu ja äänestys missä vaiheessa, ennen vai jälkeen suuren valiokunnan kokousta, jossa po. asetukseen Suomen kanta määritetään

Pääministerin on ulkoistanut  hallituksen sisäisen yhtenäisyyden ylläpitämisen  ”varjoviisikkolle”.

Että jotta koska kun… seuraavan  poliittisen keskustelun  jälkeen tasavallassa kaikki hyvin. Vai onko.

→ Jos ja kun Unkari ja Turkki saavat   ratifioitua   (kuten 28/30 jäsenmaata) Suomen ja Ruotsin Nato   – liittymissopimusten , eduskunnalle on annettava vielä perustuslain  93-94 §;ien   tarkoittama  esitys Suomen liittymisestä Natoon. Meneekö yli huhtikuun eduskuntavaalien , jos nykyinen hallitus kaatuu tai on toimintakyvytön.

+1
SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu