Eduskunnassa tänään kaksi asiaa ylitse muiden

Eduskunnassa tämän päivän päiväjärjestyksen mukaan esillä on kaksi asiaa ylitse muiden:

  Lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta  julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028 (VNS 2/2024 vp). Sivun 50 taulukon  paikkansa pitävyys edellisissä selonteoissa on ollut alakantissa miljarditolkulla.

Valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tasapainosta vuosina 2024—2028, mrd. euroa, käyvin hinnoin

2024           2025     2026       2027   2028

(LTAE )      

-12,9            -10,7       – 8,6         -7,5     -7,0

Toinen käsittely hallituksen esityksestä  eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi. HE 12/2024 vp  – Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 4/2024 vp. Vihdoinkin saadaan poliittisiin lakkoihin jotkut pelisäännnöt

SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu