Hallituksen ja opposition rivit  tulevat repeilemään  välikysymyskeskustelussa 

Keskiviikkona 30.09.2020 käydään eduskunnassa keskustelu koko opposition yhteisestä  välikysymyksestä koskien hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa  (TV1 klo 14) .

Hallituksen ja opposition välikysyjien rivit  tulevat repeilemään  välikysymyskeskustelussa . Miten yhtenäisinä säilyvät hallituksen rivit  esim. suurten kaupunkien kunnanvaltuutettu-kansanedustajilla.

Ja oma lukunsa on VM-ministeripuolue keskusta, joka on osallisena  ajamassa koko Suomen julkista  taloutta  ennen kokemattomaan kriisiin. Olen useasta jo pitkään täällä todennut, ettei Suomen julkisen talouden vakavaa kriisiä haluta tunnustaa. Kun valtio saa vielä lainaa niin paljon kuin halutaan ottaa , asia verhotaan sen taakse.

Ei ihan heti lähihistoriasta löydy hallitusta ja sen hallitusohjelmaa, jonka ohjelman  tavoitepohja   jo alun alkaen petti (mm. työllisyysaste 75 % ja valtion budjetin tasapaino vuonna 2023).

Hallitus  siirsi ohjelmansa keskeiset tavoitteet 10-vuoden päähän . Siihen mennessä on käyty monet eduskuntavaalitkin ja hallitukset ja ministerit vaihtuneet useita kertoja.

Julkisuudessa on uutisoitu, että hallitus on saanut raskaimman päälle suorastaan tyrmääviä lausuntoja aikomastaan oppivelvollisuusiän nostamisesta ja paljon puhutusta maakunta-sote -uudistuksesta.

****

Eli onko meillä nyt  hallitus vastoin perustuslain  62 §:n  määräystä  ilman eduskunnalle tiedonantona annettua oikeaa ohjelmaa. Onhan meillä ollut sellainen hallitus, –  kansanrintahallitus vuodelta 1975- jolla oli vain puolen sivun mittainen ohjelmajulistus.

Koronapandemia  näyttää olevan lähes kaikissa maissa  uudelleen kiihtymässä. Suomen julkinen talous ei kestä pandemian toista aaltoa, sanoi VM-ministeri Matti Vanhanen, kun elokuussa  esitteli johtamansa  ministeriön  budjettiluonnosta koko hallituksen budjettiriiheen. 

Pääministeri Sanna Marin ajaa hallituksen vauhdilla seinää vasten ja ryhtyy toimenpiteisiin, vasta kun on pakko. Pääministeri Esko Ahon hallituksen oli pakko tehdä kovia budjetin menojen leikkauksia, kun silloinen hallitus oli pakon edessä ulkomaisten lainahanojen  uhatessa mennä kiinni. 

Nyt on huomattava, ettei oppositiokaan vaadi välittömiä menojen sopeutustoimia, vaan vaatii hallituksen suunnitelmaa julkisen talouden vakauttamisesta. Pankaa merkille, miten etenkin SDP-VAS linjalla tältä osin asiasta väärin huomenna puhutaan.

 

****

Opposition  yhteinen välikysymys    (VK 2/2020 vp) päättyy näin:

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen: 

Aikooko hallitus ryhtyä noudattamaan oman ohjelmansa talous- ja työllisyyspolitiikan kirjauksia vaalikauden aikana,

ymmärtääkö hallitus räikeän epäsuhdan, joka hallituksen esittelemien työllisyystoimien ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi tarvittavien työllisyysuudistusten välillä on, 

suhtautuuko hallitus työttömyyteen vakavasti ja pyrkiikö se tekemään kaikkensa, jotta mahdollisimman moni 387 500 suomalaisesta työttömästä työnhakijasta pääsisi töihin, 

millä keinoin hallitus varmistaa, ettei Suomen verotus nouse ja kilpailukyky heikkene verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin, 

milloin hallitus esittelee suunnitelman, jolla julkisen talouden velkasuhde vakautetaan korkeintaan 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä, 

miten hallitus kokee parlamentarismin toteutuvan ilman voimassa olevaa hallitusohjelmaa, kun hallitusohjelman keskeiset tavoitteet eivät enää ole voimassa, 

milloin hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi hallitusohjelman, jonka tavoitteet ja keinot vastaavat muuttuneeseen talous- ja työllisyystilanteeseen, ja 

miten hallitus tasapainottaa julkisen talouden, jos työllisyys ei kehity hallituksen tavoitteiden mukaisesti?

****

P.s. Blogin otsikkoon palatakseni, ei oppositiossakaan  rivit säily välikysymyskeskustelussa yhtenäisinä. Keskustelussa tullaan jokaisessa ryhmäpuheenvuorossa viittamaan yhteiseen neuvottelutulokseen koskien EU.n elvytyspakettia. Ja  eiköhän välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Kokoomus hehkuta (lakialoite paikallisesta sopimisesta –  ja   työllistämisohjelma)  myös omia tavoitteitaan.

SJPHKI

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla. Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu