Hallitus antaa ohjelmansa mukaisia lakiesityksiä eduskunnalle

Kertaus on opintojen äiti:

Suomen perustuslain 62 §:n mukaan valtioneuvoston on viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle. Näin tapahtui viime vuoden kesäkuussa (VNT 1/2023 vp).

Pääministeri Petteri Orpon hallitus sai  ohjelmastaan viime kesäkuussa (28.06.2023)  eduskunnan enemmistön tuen ja luottamuksen.

****

Hallitus toimii ohjelmansa mukaisesti antaessaan mm. työelämää koskevia lakiesityksiä eduskunnalle.

Kuten nämäkin esitykset:

HE 12/2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

HE 13/2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

****

Lausuntokierroksella ollut hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Lausuntokierroksella oleva 

Luonnos hallituksen esitykseksi paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos  vientivetoisesta  työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista →Hallitus toivoo, että tämä sovittaisiin työmarkkinaosapuolten kesken hallituksen esityksen sijasta

***

Pääministeri  Petteri Orpo  puhui eilen Euroopan parlamentissa. EU-parlamentin sosialistiryhmän edustaja kävi Suomen pääministerin  puheen kimppuun, josta ei voinut välttyä asiaa johdetun etukäteen täältä ”Pohjan” perukoilta. Valtiollinen YLE näytti eilen illan pääuutisessa tapahtumasta otteen, mutta sivuutti kokonaan sen, että pääministeri Orpon puhetta myös kehuttiin.

SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu