Hallitus ei neuvotellut opposition kanssa ennen viime vuotista EU:n huippukokousta elvytyspaketin periaatteista

Kokoomus ei tue EU:n elvytyspaketin sisältöä ((HE 260/2020 vp) , muttei estä elvytyspaketin läpimenoa (info).

Kokoomus haluaa, että eduskunnan valtiovarainvaliokunta tulevassa mietinnössään  palauttaa EU-linjan kohti perussopimuksen kunnioittamista eikä sen venyttämistä. Puolue vaatii velkavastuun palauttamista EU:hun ja rakenteellisten uudistusten toteuttamista.

Kokoomus ei halua ajaa EU:ta ja Eurooppaa kaaokseen (kuten persut)  ja siksi äänestää  tyhjää.  Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tänään antamassa lausunnossa lausunnossa  edellytetään  ⅔ enemmistöä..

Perustuslakivaliokunta esittää,

että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitetun päätöksen hyväksymiselle ja 

että eduskunnan suostumuksen antamisesta päätetään kahden kolmasosan enemmistöllä. 

*****

Suomen perustuslaki 73 §
Perustuslain säätämisjärjestys

Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta taikka perustuslakiin tehtävästä rajatusta poikkeuksesta on toisessa käsittelyssä äänten enemmistöllä hyväksyttävä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Ehdotus on tuolloin valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana täysistunnossa yhden käsittelyn asiana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Ehdotus voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä. Ehdotusta ei tällöin jätetä lepäämään, ja se voidaan hyväksyä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Suomen perustuslaki   –  Perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 10/1998 vp — HE 1/1998 vp).   Lakien säätäminen eduskunnassa 

 

****

Blogi 22.07.2020: Pääministeri Marin kehuu Suomen omiksi saavutuksiksi muidenkin maiden saamia samoja tavoitteita
0
SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu