Koko julkisen talouden rahoituskriisin vakavuuden tunnustamisen sietämätön  vaikeus

Pääministeri Sanna Marinin budjettiriihessä näyttää  talouden ja työllisyyden kaikki voivaksi ratkaisuksi muodostuvan suurvelanotto.

Täysin talouspohjansa menettäneellä  hallitusohjelmalla  (VNT 2/2019 vp) jatketaan, vaikka oli heti alun alkaen selvää,  ettei hallitusohjelmassa mainittua   75 %:n työllisyysastetta ja valtion budjetin tasapainoa saavuteta vuonna 2023 (hallitusohjelman sivu 14).

Koronapandemian torjuntaan ja hallintaan liittyvien hallituksen toimien osalta hallitus saanee ja on aikaisemmin saanut myös eduskunnan oppositiolta tukea. Mutta työllisyystoimien riittämättömyys ja koko julkisen talouden kriisin osalta päätösten lykkääminen on edesvastuutonta. Vasemmiston jatkuvaksi poliittiseksi idealogiaksi  on muodostunut, ettei nyt ole aika leikata/saneerata julkista taloutta. Mutta kysymys  on tässä ja  heti  koko julkistalouden rahoitusta vahvistamista toimista työllisyyttä parantavilla ja talouden aktiviteettiä lisäävillä päätöksillä.

****

Hallitusohjelman ja samalla  koko julkisten menojen rahoituspohjan  pettäminen kriisiyttää  kaikki hallitusohjelman keskeiset tavoitteet. Esitetyllä sote-maakuntauudistuksella ei hoitoon pääsy nopeudu, eikä  lääkärijonot lyhene, vaan päinvastoin pitenevät. Oppivelvollisuusiän nostaminen -sinänsä hyvästä perimmäisestä tarkoituksesta huolimatta – muuttuu käytännössä koulutusleikkaukseksi (rahoitus ei riitä, eikä opettajarsurssit). 

→Kuka toteaa, ettei Suomen julkinen talous  kuntatalous ml. kestä noita poliittisia uudistuksia. Koko julkisen talouden rahoituskriisin vakavuuden tunnustamisen on sietämättömän   vaikeata nykyiselle hallitukselle. Nythän ovat  myös suurimmat kaupungit joutuneet tai joutumassa kasvaviin talousvaikeuksiin tilanteessa, että eräät hallituspiirit ovat miljardiluokassa leikkaamassa suurempien kaupunkien terveydenhuoltomenoja kaavaillun  sote- maakuntauudistuksen rahoittamiseen.

***

En muista lähihistoriasta, milloin valtiovarainministeriön  pohjaehdotukselta olisi näin valtavasti pohja pettänyt.

→ VM:  7,1 mrd velanottoehdotus  kasvaa budjettiriihessä  neljällä miljardilla n. 11 mrd:n tasolle

*****

Kirjoitin täällä muutama päivä sitten viikon poliittisen käsikirjoituksen :

a) ensin pääministeri Marinin hallitus käy kolme päivää budjettiriihineuvotteluja ja siirtää tarvittavat talous- ja työllistämispäätökset koronapandemiaan vedoten vuodella kahdella etenpäin b) kokoomus tekee loppuviikosta hallitukselle välikysymyksen talous- ja työllisyyspolitiikasta, johon puolue on valmistautunut etukäteen hyvin ((lakialoite paikallisesta sopimisesta –  ja valmis  työllistämisohjelma) .

****

Suomi on kansainvälisessä vertailussa  jo valmiiksi  ylisuurten julkisten menojen ja kireän verotuksen maa:

Veroaste        Julkiset menot

SJPHKI

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla. Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu