Kunnallinen itsehallinto nousemassa  kuntavaalien yhdeksi  pääteemaksi

Kuntavaalit on määrä järjestää runsaan kolmen kuukauden kuluttua 18.04.2021. Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä on 09.03.2021 (ks. vaalien aikataulu).

Kunnallinen itsehallinto nousemassa  kuntavaalien yhdeksi  pääteemaksi. Siitä pitää jo itsessään huolen nykyisen hallituksen eduskunnalle antama  sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien  siirtämistä  kunnilta ja kuntayhtymiltä perustettaville uusille hyvinvointialueille koskeva lakipaketti .

Viisi kohtaa (yksi A4 riittää perusteluksi) , joiden perusteella vastustan hallituksen maakunta-sote- puuhastelua:

  1. Hyvinvointialueet  (joksi lakipaketissa 21+1 alueita  nimitetään) ovat  heti valmiuksiltaan eriarvoisessa asemassa kykeneviä hoitamaan kunnilta siirtyviä sekä sosiaali- että  terveyspalveluja. Tältä osin lakipaketti on kättelyssä perustuslain vastainen monelta osin.
  2. Vuosisatainen kunnallisen itsehallinto  ollaan ajamassa alas ja päätöksentekoa viedään monissa asioissa kauemmaksi kuntalaisia, vaikka kehityksen pitäisi olla päinvastainen   (vrt. esim. Ruotsi ja Tanska ). Esim. Tanskassa kunnat hoitavat  ihmisiä lähellä olevat palvelut. Molemmat maat ovat antaneeet “kyytiä” maakuntahallinnolle, johon Suomea   nykyisen hallituksen pakkosyötöllä yritetään ajaa.
  3. Kuntatalous monissa kunnissa heikkenee, vastoin lakipaketin perusteluja.  –  ei parane. Totuus tulee heti eteen, kun koronapademian väliaikaiset ylimääräiset valtionavut jäävät kunnilta pois.  Laskenallinen kustannusten ja tulojen siirto  kunnista  tulee varmuudella romuttamaan käyttötalouden  monissa kunnissa. Tämä käytännössä testaamaton verotuksen siirto kunnilta valtiolle on pelkkä teoreettinen paperiesitys.
  4. Henkilöstön  (yli 200 000 henkilön)   massakippaus kunnilta ja kuntaliitoilta valtiolle on valtava riski turvata henkilöstön riittävyys  sosiaali- ja terveyspalveluissa  tilanteessa, jossa alalta henkilökuntaa  jo muutenkin pyrkii  pois.
  5. Rahoituksen ryöstö taloudellista toimeliaisuutta ylläpitäviltä suurilta kaupungeilta ja HUS:n resurssien kaventaminen on järjen köyhyyttä.

****

KUNTAVAALIT 9.4.2017 –  KUNNALLISVAALIT 28.10.2012KUNNALLISVAALIT 26.10.2008

SJPHKI

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla. Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu