Laki väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi välttämätön

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on tänään  lähettänyt lakiluonnoksen   väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi lausuntokierrokselle (määräaika 25.03.2024 mennessä).

1 § 

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on torjua vieraan valtion tai muun toimijan Suomeen kohdistamaa vaikuttamista, joka tapahtuu maahantulijoita hyväksikäyttämällä. 

2 § 

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ulkomaalaisen maahantuloon, maasta poistamiseen ja kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen vastaanottamiseen tilanteessa, jossa vieras valtio tai muu toimija pyrkii vaikuttamaan Suomeen maahantulijoita hyväksikäyttämällä.

****

Tiedotteen mukaan ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Laki olisi määräaikainen ja se olisi voimassa vuoden lain voimaantulosta.

Laissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä. Päätöstä edeltäisi yhteistoiminta tasavallan presidentin kanssa. Lain soveltaminen edellyttäisi, että se olisi välttämätöntä Suomen suvereenisuutta tai kansallista turvallisuutta vakavasti vaarantavan vaikuttamisen torjumiseksi. Päätös voitaisiin tehdä ennakoivasti ja enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta  (TP-UTVA) käsitteli  tänään itärajan turvallisuustilannetta  ja toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.

Toivottavasti eduskunnassa löytyy lakiesitykselle tarvittava ⅚ määräenemmistö.

SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu