Meneekö sitten seuraavat 15 vuotta ”pakko-maakunta-sotesta” irtaantumiseen?

Valtiollisen Ylen uutisissa on aamun mittaan hehkutettu, että usean hallituksen 15 vuoden aikana yrittämä sote-uudistus saadaan vihdoin tänään maaliin.

Hallitus oli ylimielinen lakipaketin eduskuntakäsittelyn viime vaiheessa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan  kepulaisen puheenjohtaja Markus  Lohen  johdolla valiokunta jyräsi lakipaketin (StVM 16/2021 vp) asiallisen käsittelyn.

Kuka tutkii, ottiko valiokunta Markus Lohen johdolla perustuslakivaliokunnan antamassa lausunnossa  (PeVL 17/2021 vp) esittämät huomautukset huomioon. Näkemyksiä sen puolesta, ettei valiokunta huomioinut riittävästi  perustuslakivaliokunnan esittämiä huomautuksia.

Tämän ”pakko-maakunta-sote”-lakipaketin toimenpanon vastuu kaatuu seuraavalle hallitukselle yhtä aikaa nykyisen  hallituksen aiheuttaman  koko julkisen talouden rahoituskriisin kanssa.

****

Viisi kohtaa (yksi A4 riittää perusteluksi) , joiden perusteella edelleen vastustan hallituksen maakunta-sote- puuhastelua:

  1. Hyvinvointialueet  (joksi lakipaketissa 21+1 alueita  nimitetään) ovat  heti valmiuksiltaan eriarvoisessa asemassa kykeneviä hoitamaan kunnilta siirtyviä sekä sosiaali- että  terveyspalveluja. Tältä osin lakipaketti on kättelyssä perustuslain vastainen monelta osin.
  2. Vuosisatainen kunnallisen itsehallinto  ollaan ajamassa alas ja päätöksentekoa viedään monissa asioissa kauemmaksi kuntalaisia, vaikka kehityksen pitäisi olla päinvastainen   (vrt. esim. Ruotsi ja Tanska ). Esim. Tanskassa kunnat hoitavat  ihmisiä lähellä olevat palvelut. Molemmat maat ovat antaneeet “kyytiä” maakuntahallinnolle, johon Suomea   nykyisen hallituksen pakkosyötöllä yritetään ajaa.
  3. Kuntatalous monissa kunnissa heikkenee, vastoin lakipaketin perusteluja.  –  ei parane. Totuus tulee heti eteen, kun koronapandemian väliaikaiset ylimääräiset valtionavut jäävät kunnilta pois.  Laskennallinen kustannusten ja tulojen siirto  kunnista  tulee varmuudella romuttamaan käyttötalouden  monissa kunnissa. Tämä käytännössä testaamaton verotuksen siirto kunnilta valtiolle on pelkkä teoreettinen paperiesitys. ” Kuntien menot  muka puolittuu, mutta kaikki velat jäävät”
  4. Henkilöstön   massakippaus kunnilta ja kuntaliitoilta valtiolle on valtava riski turvata henkilöstön riittävyys  sosiaali- ja terveyspalveluissa  tilanteessa, jossa alalta henkilökuntaa  jo muutenkin pyrkii  pois.
  5. Rahoituksen ryöstö taloudellista toimeliaisuutta ylläpitäviltä suurilta kaupungeilta ja HUS:n resurssien kaventaminen on järjen köyhyyttä.

P.s. Laita talteen !

+9
SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu