Miksi työehtosopimusten työrauha  ei Suomessa pidä ?

Tässä linkissä Evan (Tilastokeskuksen)   tilasto laittomista lakoista Suomessa.  Tuon selvityksen mukaan Suomessa menetetään lakkojen takia eniten työpäiviä Pohjoismaista.

Työrauha (Lähde valtioneuvoston sivu)

Virka- tai työehtosopimuksen voimassa ollessa ei saa ryhtyä mihinkään voimassa olevaa sopimusta koskevaan työtaistelutoimenpiteeseen. Tämä koskee sopimukseen sidottuja virkamies- ja työntekijäyhdistyksiä ja näiden jäseninä olevia tai sopimuksen voimassa ollessa jäseninä olleita yhdistyksiä sekä virkamiehiä ja työntekijöitä. Työntekijöillä on työehtosopimuksen voimassa ollessakin mahdollisuus ryhtyä poliittisluonteisiin tai myötätuntotyötaistelutoimenpiteisiin. Virkamiesten osalta tällaiset työtaistelutoimenpiteet ovat kiellettyjä. 

Työtuomioistuimen ratkaisuja.

Pitäisikö Suomessa olla samanlainen käytäntö, kuten  muissa Pohjoismaissa eli hyvityssakon sijasta määrättäisiin laittomasta lakosta vahingonkorvaus. Suomessa laiton lakko on poikkeuksellisen halpa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa voidaan määrätä laittomasta lakosta vahingonkorvaukset lakon yrityksille aiheuttamien vahinkojen suuruuden perusteella ja ilman ylärajaa. Suomessa ei voi, vain hyvityssakko on mahdollinen ja silläkin on yläraja, 23 500 euroa. 

Monissa muissa  maissa on poliittiset tukilakot joko kiellettyjä tai tarkoin rajattuja.

Työrauha  muissa maissa (TEMin selvitys)

****

Työministeri Arto Satonen  on kutsunut työmarkkinaosapuolet keskustelemaan Suomen mallista. Toivottavasti tilaisuudesta seuraa   muutoinkin  rauhoittamaan tämän hetkistä tilannetta työmarkkinoilla. Sopimusyhteiskunnan vankkana kannattajana toivon osapuolten jatkavan neuvotteluja, joissa päästään uudistamaan Suomen työmarkkinaoloja.

SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu